بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتی هست. . . خدادیگرصدایم رانمیشنود. . . ومن نمیدانم. . . کدام گناه راکرده ام. . . ک جوابم رانمیدهد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر عشق، عشق باشد زمان، حرف احمقانه‌ای است…! [فروغ فرخزاد]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریکی نمی‌تواند تاریکی را از بین ببرد. فقط نور است که می‌تواند نفرت نمی‌تواند نفرت را از بین ببرد، فقط صلح و دوستی است که می‌تواند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بیشتر دلش مى خواهد درکش کنند تا دوستش داشته باشند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید کر بود گاهی کور گاهی لال، گاهی هم نباید آدم بود . . . این چند نکته رو رعایت کنی همه چیز تو زندگیت همــــــیشه درست پیش میره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند مرا که دوزخی باشد مست قولیست خلاف دل در آن نتوان بست گر عاشق و میخواره بدوزخ باشند فردا بینی بهشت همچون کف دست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین مترجم کسیه که  توانایی ترجمه ی سکوت دیگرانو داشته باشه.................... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهره ام پر از چین های تنهاییست و من عجیب می ترسم از اینکه کسی را که فراموش نکرده ام فراموشم کرده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دير آمده اي... كمي تغيير كرده ام! براي شناختنم،عكسم را مچاله كن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی هایت را با بچگی هایم پیر کردم... مرا به موی سفیدت ببخش مادر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفـــــــاداری ... یک کار خود آگاهانه نیست اگر کسی را واقعا دوست داشته باشی ، خود به خود به او وفـــــــادار می مانی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که دهنشون پر حرفه،ولی انقدر مودبن که با دهن پر حرف نمیزنن و سکوت میکنند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـــاسد بودن فقــط به تــــن فروشی نــــیست گاهی وقت ها به فــــروختن خاطرات قـــدیمی به بهای ورود یک تازه وارد است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت کسی رو که در حاشیه زندگیش هستی ، در اولویت زندگی قرار نده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت را باز کن... نترس... پوچ هم باشد در دست تو گل می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد به نفس این نیست که هیچ وقت اشتباه نکنید بلکه این است که از اشتباه کردن نترسید....

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مدتی هست. . . خدادیگرصدایم رانمیشنود. . . ومن نمیدانم. . . کدام گناه راکرده ام. . . ک جوابم رانمیدهد. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گر عشق، عشق باشد زمان، حرف احمقانه‌ای است…! [فروغ فرخزاد]

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تاریکی نمی‌تواند تاریکی را از بین ببرد. فقط نور است که می‌تواند نفرت نمی‌تواند نفرت را از بین ببرد، فقط صلح و دوستی است که می‌تواند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان بیشتر دلش مى خواهد درکش کنند تا دوستش داشته باشند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید کر بود گاهی کور گاهی لال، گاهی هم نباید آدم بود . . . این چند نکته رو رعایت کنی همه چیز تو زندگیت همــــــیشه درست پیش میره!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند مرا که دوزخی باشد مست قولیست خلاف دل در آن نتوان بست گر عاشق و میخواره بدوزخ باشند فردا بینی بهشت همچون کف دست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین مترجم کسیه که  توانایی ترجمه ی سکوت دیگرانو داشته باشه.................... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهره ام پر از چین های تنهاییست و من عجیب می ترسم از اینکه کسی را که فراموش نکرده ام فراموشم کرده باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دير آمده اي... كمي تغيير كرده ام! براي شناختنم،عكسم را مچاله كن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جوانی هایت را با بچگی هایم پیر کردم... مرا به موی سفیدت ببخش مادر!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وفـــــــاداری ... یک کار خود آگاهانه نیست اگر کسی را واقعا دوست داشته باشی ، خود به خود به او وفـــــــادار می مانی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی اونایی که دهنشون پر حرفه،ولی انقدر مودبن که با دهن پر حرف نمیزنن و سکوت میکنند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فـــاسد بودن فقــط به تــــن فروشی نــــیست گاهی وقت ها به فــــروختن خاطرات قـــدیمی به بهای ورود یک تازه وارد است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت کسی رو که در حاشیه زندگیش هستی ، در اولویت زندگی قرار نده !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محبت را باز کن... نترس... پوچ هم باشد در دست تو گل می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد به نفس این نیست که هیچ وقت اشتباه نکنید بلکه این است که از اشتباه کردن نترسید....