بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چراغ قرمز فرصت کوتاهی ست تا در آینه ی ماشین خیره شوی به سپیدی موهایت … “مرگ از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک تر است !”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی هرچــــــــــــی صبور تر باشی.... زندگی پرو تر میشه !!! اینجوری نیستش؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خماری نبودنت را میکشم رفیق....... اما هرگز تن به نئشگی با نامردان نمیدهم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را دوست دارم ولی از زن ها میترسم!!!!!!!!!!!!!! سلام را دوست دارم ولی از زبانم میترسم !!!!!!!!! من روز را دوست دارم ولی از روزگار میترسم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیـچ وقـت از نـدونـسـتـن نـتـرس....!!! چـون بـرای دونـسـتـن....نـدونـسـتـن لـازمـه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو بی خودت راهی قصه کردی دل عاشقم رو پر از غصه کردی.... کسی حرف این خسته رو گوش نکرد دلم این شکستو فراموش نکرد.... خسته از آسمون از زمین،آدما.... من تو رو دارم اینجا فقط ای "خدا"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت هر راهي که ميخواهد برود... ما راهمان جداست... بگذار ابرها تيره باشند...  ما چترمان خداست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندکی انسوتر.... جاییست که یک عزیزی در انجا دارم هرکجاهست...به هر حال..به هر کار.. عزیزاست برایم "خدایا" توخودت غرق سعادت دارش...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال تو می گردم،هر چند می دانم باعثش غرورمه...مرگ بر تو باد ای غرور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید زندگی آن میهمانی ای نباشد که انتظارش را داشتی.... ولی حال که به آن دعت شده ای تا میتوانی زیبا برقص...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز برایت رویایی باشد در دســـت نه در دوردســـت.... عشقی باشد در دل نه در ســـر.... و دلیلی باشد برای زنـــــدگی نه روزمرگـــــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل فکر های بسته این است که دهانشان پیوسته باز است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی فک میکنم به خودم میگم،میشه برا یه بارم که شده روز ولنتاینو کنار ساحل من و تو تنها باشیم........ یعنی میشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ یک ازما کامل نیست،پس سعی نکنید خود را برای یک نفر کامل کنید...بلکه منتظر کسی بمانید که نفس شما را دوست داشته باشد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا هيچ فرزندي رو شرمنده مادرش نكنه. همه ازين پست خوششون نمياد. فقط اونايي كه ميفهمن خوششون مياد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبرهای ما ساخته شد و ما توبه نکردیم ای کاش توبه می کردیم...قبل از اینکه ساخته شود!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چراغ قرمز فرصت کوتاهی ست تا در آینه ی ماشین خیره شوی به سپیدی موهایت … “مرگ از آنچه در آینه می بینید به شما نزدیک تر است !”

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی هرچــــــــــــی صبور تر باشی.... زندگی پرو تر میشه !!! اینجوری نیستش؟!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خماری نبودنت را میکشم رفیق....... اما هرگز تن به نئشگی با نامردان نمیدهم......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق را دوست دارم ولی از زن ها میترسم!!!!!!!!!!!!!! سلام را دوست دارم ولی از زبانم میترسم !!!!!!!!! من روز را دوست دارم ولی از روزگار میترسم........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیـچ وقـت از نـدونـسـتـن نـتـرس....!!! چـون بـرای دونـسـتـن....نـدونـسـتـن لـازمـه....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

منو بی خودت راهی قصه کردی دل عاشقم رو پر از غصه کردی.... کسی حرف این خسته رو گوش نکرد دلم این شکستو فراموش نکرد.... خسته از آسمون از زمین،آدما.... من تو رو دارم اینجا فقط ای "خدا"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت هر راهي که ميخواهد برود... ما راهمان جداست... بگذار ابرها تيره باشند...  ما چترمان خداست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندکی انسوتر.... جاییست که یک عزیزی در انجا دارم هرکجاهست...به هر حال..به هر کار.. عزیزاست برایم "خدایا" توخودت غرق سعادت دارش...........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دنبال تو می گردم،هر چند می دانم باعثش غرورمه...مرگ بر تو باد ای غرور

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید زندگی آن میهمانی ای نباشد که انتظارش را داشتی.... ولی حال که به آن دعت شده ای تا میتوانی زیبا برقص...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز برایت رویایی باشد در دســـت نه در دوردســـت.... عشقی باشد در دل نه در ســـر.... و دلیلی باشد برای زنـــــدگی نه روزمرگـــــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل فکر های بسته این است که دهانشان پیوسته باز است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه وقتایی فک میکنم به خودم میگم،میشه برا یه بارم که شده روز ولنتاینو کنار ساحل من و تو تنها باشیم........ یعنی میشه!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ یک ازما کامل نیست،پس سعی نکنید خود را برای یک نفر کامل کنید...بلکه منتظر کسی بمانید که نفس شما را دوست داشته باشد!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا هيچ فرزندي رو شرمنده مادرش نكنه. همه ازين پست خوششون نمياد. فقط اونايي كه ميفهمن خوششون مياد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قبرهای ما ساخته شد و ما توبه نکردیم ای کاش توبه می کردیم...قبل از اینکه ساخته شود!!!