بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم عوض شدن، زمونه عوض شده، میدونی؟ این روزها، وقتی با یه نفر دست میدی، بعدش باید انگشتات رو هم بشماری و ببینی که هر ۵ تا رو پس گرفتی یا نه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...بار خدایا چه بخوانی چه برانی چه به اوج برسانی چه به خاکم بکشانی ... نه من انم که برنجم نه تو انی که برانی................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس به اندازه ای که احساسش میکنند"هست"؛ نه بدان گونه که"هست"احساسش کنند، بدان گونه که احساسش کنند"هست"...دکترشریعتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شازده کوچولو میگفت: گل من گاهی بی حوصله و مغرور بود اما ماندنی بود... و این ماندن بود که او را گل من کرده بود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهای واسه آدمای شریفه هرزه ها هیچوقت تنها نمی مونن تا معنی تنهای رو بفهمن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت : “اگه این یکی هم دختر بشه دستاشو قطع می کنم” خدا بهشان پسری داد که دست نداشت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای مجازی تنهاترین دنیاست.............. با همه هستیو... با هیشکی نیستی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها هيچ چيزيو فراموش نميكنن...
فقط از يه جايي به بعد سعي ميكن ديگه حرف نزنن...سكوت ميكنن... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فک نکن اگر برگردی آغوشم برایت باز است... نه، تو شبها و سختی هایم را ندیدی نمیگذارم تو مرا به بازی بگیری و همیشه از بودنه من مطمئن باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد : هر پسمانده ای که به زمین می اندازیم ، قامت یک نفر را خم می کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتو......... حس قشنگیست که در دل دارم... چه تو باشی چه نباشی نگهش میدارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـا ممنـون، که کمـک کـردی بفهـمم... کـه حتـی سایـه ام در زمـان تاریکـی تنهایـم خـواهد گذاشـت، پـس فهمیـدم.... نـباید به هیـچ چیـز جـز تو وابستـه باشـم؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمـان باشـد زمـان مـا محـدود اسـت... پـس زمانمـان را با زنـدگی کـردن در زنـدگی دیـگران هـدر ندهیـم! "استیـو جابـز"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا جایی که توان دارید تلاش کنید: برای عشق، برای رفاه، برای امنیت. و در آخر می بینید که أصلا و أبدا تلاشهایت بی فایده نبوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه دارد از میان ِ پرده به اتاق َم سَرَک می کشد ... ، به گمان َم تا به حال این همه تنهائی ندیده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت بودن با کسانی که دوستشان دارم ، از همه چیز با ارزشتر است. “والت ویتمن”

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم عوض شدن، زمونه عوض شده، میدونی؟ این روزها، وقتی با یه نفر دست میدی، بعدش باید انگشتات رو هم بشماری و ببینی که هر ۵ تا رو پس گرفتی یا نه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...بار خدایا چه بخوانی چه برانی چه به اوج برسانی چه به خاکم بکشانی ... نه من انم که برنجم نه تو انی که برانی................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکس به اندازه ای که احساسش میکنند"هست"؛ نه بدان گونه که"هست"احساسش کنند، بدان گونه که احساسش کنند"هست"...دکترشریعتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شازده کوچولو میگفت: گل من گاهی بی حوصله و مغرور بود اما ماندنی بود... و این ماندن بود که او را گل من کرده بود. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنهای واسه آدمای شریفه هرزه ها هیچوقت تنها نمی مونن تا معنی تنهای رو بفهمن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت : “اگه این یکی هم دختر بشه دستاشو قطع می کنم” خدا بهشان پسری داد که دست نداشت …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیای مجازی تنهاترین دنیاست.............. با همه هستیو... با هیشکی نیستی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها هيچ چيزيو فراموش نميكنن...
فقط از يه جايي به بعد سعي ميكن ديگه حرف نزنن...سكوت ميكنن... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فک نکن اگر برگردی آغوشم برایت باز است... نه، تو شبها و سختی هایم را ندیدی نمیگذارم تو مرا به بازی بگیری و همیشه از بودنه من مطمئن باشی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمان باشد : هر پسمانده ای که به زمین می اندازیم ، قامت یک نفر را خم می کند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادتو......... حس قشنگیست که در دل دارم... چه تو باشی چه نباشی نگهش میدارم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـا ممنـون، که کمـک کـردی بفهـمم... کـه حتـی سایـه ام در زمـان تاریکـی تنهایـم خـواهد گذاشـت، پـس فهمیـدم.... نـباید به هیـچ چیـز جـز تو وابستـه باشـم؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادمـان باشـد زمـان مـا محـدود اسـت... پـس زمانمـان را با زنـدگی کـردن در زنـدگی دیـگران هـدر ندهیـم! "استیـو جابـز"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تا جایی که توان دارید تلاش کنید: برای عشق، برای رفاه، برای امنیت. و در آخر می بینید که أصلا و أبدا تلاشهایت بی فایده نبوده است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه دارد از میان ِ پرده به اتاق َم سَرَک می کشد ... ، به گمان َم تا به حال این همه تنهائی ندیده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی به من آموخت بودن با کسانی که دوستشان دارم ، از همه چیز با ارزشتر است. “والت ویتمن”