بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که تمام شیر ها پاکتی اند،وقتی همه پلنگ ها صورتی اند،ایراد مگیر که عشق ها ساعتی اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی احساس میکنم روی دست خدا هم مانده ام!!!! خسته اش کرده ام!!! خودش هم نمیداند با من چه کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خاطرات کودکی با تمام شیرینیشان مزه دهانمان را تلخ میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نه عشق میخواهد نه دروغ های قشنگ نه ادعاهای بزرگ نه بزرگ های پرادعا دلم یک فنجان قهوه داغ میخواهد و یک "دوست" که بشود با او حرف زد و بعد "پشیمان" نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعـــامي كنم، هر كجا خسته شدي ، یا كه پرغصه شدي ، دستي از غیب به دادت برسد و چه زیــبـــاســت كه آن دست خــــدا باشد و بـس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرانبها ترین گوهر گرانبها ،اشک چشمی است  که به خاطر دوری از دوست ریخته شود غمی که به خاطر دیگران در دل باشد  لذت دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميان همهمه ي برگ هاي خشك پاييزي... فقط تو مانده اي... كه هنوز از بهار لبريزي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم یک آمدن میخواهد یک همدم که خیانت نداند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلافاصله بعد مرگم مرا به خاک نسپارید دوستانم عادت دارند دیر بیایند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلنگر کوچکی است باران، وقتی فراموش می کنیم آسمان کجاست!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نعمت آسمان فقط باران نيست;گاهی خدا دوستی رانازل میکند "به زلالی باران"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تفاوت نـــــــیستم فـــقط دیگر کســــــــــی برایم متفاوت نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه ی حیات چیزی جز این نبود.. یا آرزوی مرگ یا مرگ آرزو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه جـایی هـم هسـت تـو زنـدگی بعـد از کلــی دویــدن یهـو مـی ایستــی !! سـرتـو مینــدازی پـائیـن و آروم میگـی : خدایــا … دیگــه زورم نمیــرسـه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته ات را ببخش زيرا آنها مانند كفش هاي كودكي ات نه تنها برايت  كوچكند بلكه تو را از برداشتن گام هاي بزرگ باز مي دارند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسم به نبودن هايت هست!دلتنگي براي تو،حكم نفس كشيدنم را دارد، آن  را هم بگيري، "ميميرم"...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی که تمام شیر ها پاکتی اند،وقتی همه پلنگ ها صورتی اند،ایراد مگیر که عشق ها ساعتی اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی احساس میکنم روی دست خدا هم مانده ام!!!! خسته اش کرده ام!!! خودش هم نمیداند با من چه کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی خاطرات کودکی با تمام شیرینیشان مزه دهانمان را تلخ میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم نه عشق میخواهد نه دروغ های قشنگ نه ادعاهای بزرگ نه بزرگ های پرادعا دلم یک فنجان قهوه داغ میخواهد و یک "دوست" که بشود با او حرف زد و بعد "پشیمان" نشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعـــامي كنم، هر كجا خسته شدي ، یا كه پرغصه شدي ، دستي از غیب به دادت برسد و چه زیــبـــاســت كه آن دست خــــدا باشد و بـس.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گرانبها ترین گوهر گرانبها ،اشک چشمی است  که به خاطر دوری از دوست ریخته شود غمی که به خاطر دیگران در دل باشد  لذت دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميان همهمه ي برگ هاي خشك پاييزي... فقط تو مانده اي... كه هنوز از بهار لبريزي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دلم یک آمدن میخواهد یک همدم که خیانت نداند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بلافاصله بعد مرگم مرا به خاک نسپارید دوستانم عادت دارند دیر بیایند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلنگر کوچکی است باران، وقتی فراموش می کنیم آسمان کجاست!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نعمت آسمان فقط باران نيست;گاهی خدا دوستی رانازل میکند "به زلالی باران"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تفاوت نـــــــیستم فـــقط دیگر کســــــــــی برایم متفاوت نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

افسانه ی حیات چیزی جز این نبود.. یا آرزوی مرگ یا مرگ آرزو....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یـه جـایی هـم هسـت تـو زنـدگی بعـد از کلــی دویــدن یهـو مـی ایستــی !! سـرتـو مینــدازی پـائیـن و آروم میگـی : خدایــا … دیگــه زورم نمیــرسـه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گذشته ات را ببخش زيرا آنها مانند كفش هاي كودكي ات نه تنها برايت  كوچكند بلكه تو را از برداشتن گام هاي بزرگ باز مي دارند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حواسم به نبودن هايت هست!دلتنگي براي تو،حكم نفس كشيدنم را دارد، آن  را هم بگيري، "ميميرم"...