بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله تولد تا مرگ یک آدم مشابه روشن شدن یک کبریت تا خاموش شدنش است. کوتاه وزودگذر، ببین دراین مدت کم، گرمابخش بوده ای یا آتش افروز !!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست عمر “کوتاه” باشد یا “بلند” مهم ، نفس هایی ست که با تو “کوتاه” وَ بی تو “بلند” کشیده می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــــــــــــــــــــــــداونــــــــــــــد امید شجاعان است نه بهانه  ترسوها (نورمن وینست پیل)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغزهای بزرگ در خصوص ایده ها صحبت می کنند،مغزهای متوسط در مورد حوادث بحث می کنند،مغزهای کوچک در مورد مردم بحث می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زمین خوردن کسی شاد مشو ، که نمی دانی روزگار برای تو چه در استین دارد . علی ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال آدم خراب پرسیدن ندارد اما ... دستانش گرفتن دارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

^^^ سختی ها و مشکلات ^^^ بعضی هارو <<<هارتر>>>  میکنه  بعضی هارم >>>پاک تر <<<

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز باتو بودم  امروز بی توأم... آنروز كه با تو بودم ، بی تو بودم امروز كه بی توأم ، باتوأم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت اخلاق تند و به ظاهر بده یه اسفندی یه دنیا احساس پاکه پس قدرشو بدون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر عجیبه که 10000تومان کمک در راه خدا مبلغ بسیار هنگفتیه،اما وقتی باهمون پول به خرید میرویم،کم به چشم میاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همدمی را پیدا کنید ک باعث رشدتان گردد، کسی که به شما فضا دهد وبیش از حد محدودتان نکند. کسی ک اجازه دهد دردنیای بیرون قدم بگذارید، ومطمئن باشد ک باز خواهید گشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه سیاه و سفیدی نماد زیبایی و زشتی نیست . کعبه سیاه است و همه به دورش میگردند کفن سفید است و همه از او می ترسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب است و من حسی ندارم جز احساس تنهایی میان احساسات خود، در عالم تنهایی خود به دنبال خود می گردم و از خود خبری ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كودك كه بودم .... وقتي زمين ميخوردم ... مادرم مرا مي بوسيد... تمام دردهايم از يادم ميرفت ... ديروز زمين خوردم،دردم نيامد ...!! به جايش تمام بوسه هاي مادرم به يادم آمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا قدرتی عنایت فرما تا تفاوت بین LIKE و LOVE را درک نماییم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردا نباش ... ، خدا از قبل انجاست ...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فاصله تولد تا مرگ یک آدم مشابه روشن شدن یک کبریت تا خاموش شدنش است. کوتاه وزودگذر، ببین دراین مدت کم، گرمابخش بوده ای یا آتش افروز !!؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست عمر “کوتاه” باشد یا “بلند” مهم ، نفس هایی ست که با تو “کوتاه” وَ بی تو “بلند” کشیده می شود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــــــــــــــــــــــــــــداونــــــــــــــد امید شجاعان است نه بهانه  ترسوها (نورمن وینست پیل)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مغزهای بزرگ در خصوص ایده ها صحبت می کنند،مغزهای متوسط در مورد حوادث بحث می کنند،مغزهای کوچک در مورد مردم بحث می کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از زمین خوردن کسی شاد مشو ، که نمی دانی روزگار برای تو چه در استین دارد . علی ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال آدم خراب پرسیدن ندارد اما ... دستانش گرفتن دارد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

^^^ سختی ها و مشکلات ^^^ بعضی هارو <<<هارتر>>>  میکنه  بعضی هارم >>>پاک تر <<<

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن روز باتو بودم  امروز بی توأم... آنروز كه با تو بودم ، بی تو بودم امروز كه بی توأم ، باتوأم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پشت اخلاق تند و به ظاهر بده یه اسفندی یه دنیا احساس پاکه پس قدرشو بدون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر عجیبه که 10000تومان کمک در راه خدا مبلغ بسیار هنگفتیه،اما وقتی باهمون پول به خرید میرویم،کم به چشم میاد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همدمی را پیدا کنید ک باعث رشدتان گردد، کسی که به شما فضا دهد وبیش از حد محدودتان نکند. کسی ک اجازه دهد دردنیای بیرون قدم بگذارید، ومطمئن باشد ک باز خواهید گشت!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه سیاه و سفیدی نماد زیبایی و زشتی نیست . کعبه سیاه است و همه به دورش میگردند کفن سفید است و همه از او می ترسند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شب است و من حسی ندارم جز احساس تنهایی میان احساسات خود، در عالم تنهایی خود به دنبال خود می گردم و از خود خبری ندارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

كودك كه بودم .... وقتي زمين ميخوردم ... مادرم مرا مي بوسيد... تمام دردهايم از يادم ميرفت ... ديروز زمين خوردم،دردم نيامد ...!! به جايش تمام بوسه هاي مادرم به يادم آمد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا قدرتی عنایت فرما تا تفاوت بین LIKE و LOVE را درک نماییم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران فردا نباش ... ، خدا از قبل انجاست ...