بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مى بينى ؟؟؟ دارند ميسوزند در عاشقانه هايمان  " بعضى " ها  از حسادت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام بدبختیام وقتی کنارشم مجبورم بلند بخندم تا به اطراف بفهمونم کنارش خوشبختم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمانها گله دارند: ز ما سیر شدید؟ بس که بر خاک نشستید، زمین گیر شدید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم خالـــــــــــــــی بود اما...... فکروذکرم کـــ همش واسه توبود وقــلبــــــــ♥ـــــــم... بی انصاف بیشتراز این؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید قید ادم ها رو زد... باید...خیلی...خیلی بی تفاوت از کنارشان گذشت و... نی شخند زد به تمام نفهمی هایشان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در میان موجودات، مخلوقی که برای کبوتر شدن آفریده شده، کرکس نمی شود. این ویژگی در میان هیچیک از مخلوقات نیست جز آدمیان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراین دنیاآفتاب همواره درسرزدن است، بهار،همواره دررسیدن، دل،مدام درفهمیدن... ...دکترشریعتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...وخداوند خدابرای حرفهایش،بازهم مخاطبی نیافت! هیچکس اورانمی شناخت،هیچکس بااو"انس"نمی توان بست، "انسان"راآفرید! واین نخستین بهارخلقت بود... دکترشریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگينم مانند جواني كه لحظه اعدامش به گريه مادرش ميخنديد خاطرش آمد در بچگي اش گفته بود خنده ات آرامم مي كند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزترین آدما مثل پازلن نه جاشون پر میشه نه اگه نباشن چیزی جاشونو میگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به گذشته برنگردید!اگر سیندرلا برای برداشتن کفش برمیگشت/هیچگاه یک پرنسس نمیشد!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاچه بی حساب وکتاب میبخشی وماچه حسابگرانه تسبیح وذکرهایمان را میشماریم//؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیزهای از دست رفته یک روز برمیگردند، اما درست وقتی که یاد میگیریم بدون آنها زندگی کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن ظریفه...نه ضعیفه...ضعیف مردیه که یه ساعت نمیتونه چشمو دلشو نگه داره!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قانون عجیبی دارد دل! "دلی، دلم راشکست، که دلها را بخاطرش شکستم!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به نگاهی,که نمیدانی معنایش رفتن است یا ماندن...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مى بينى ؟؟؟ دارند ميسوزند در عاشقانه هايمان  " بعضى " ها  از حسادت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با تمام بدبختیام وقتی کنارشم مجبورم بلند بخندم تا به اطراف بفهمونم کنارش خوشبختم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آسمانها گله دارند: ز ما سیر شدید؟ بس که بر خاک نشستید، زمین گیر شدید؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستم خالـــــــــــــــی بود اما...... فکروذکرم کـــ همش واسه توبود وقــلبــــــــ♥ـــــــم... بی انصاف بیشتراز این؟؟؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید قید ادم ها رو زد... باید...خیلی...خیلی بی تفاوت از کنارشان گذشت و... نی شخند زد به تمام نفهمی هایشان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز در میان موجودات، مخلوقی که برای کبوتر شدن آفریده شده، کرکس نمی شود. این ویژگی در میان هیچیک از مخلوقات نیست جز آدمیان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دراین دنیاآفتاب همواره درسرزدن است، بهار،همواره دررسیدن، دل،مدام درفهمیدن... ...دکترشریعتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

...وخداوند خدابرای حرفهایش،بازهم مخاطبی نیافت! هیچکس اورانمی شناخت،هیچکس بااو"انس"نمی توان بست، "انسان"راآفرید! واین نخستین بهارخلقت بود... دکترشریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگينم مانند جواني كه لحظه اعدامش به گريه مادرش ميخنديد خاطرش آمد در بچگي اش گفته بود خنده ات آرامم مي كند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عزیزترین آدما مثل پازلن نه جاشون پر میشه نه اگه نباشن چیزی جاشونو میگیره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز به گذشته برنگردید!اگر سیندرلا برای برداشتن کفش برمیگشت/هیچگاه یک پرنسس نمیشد!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاچه بی حساب وکتاب میبخشی وماچه حسابگرانه تسبیح وذکرهایمان را میشماریم//؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه چیزهای از دست رفته یک روز برمیگردند، اما درست وقتی که یاد میگیریم بدون آنها زندگی کنیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زن ظریفه...نه ضعیفه...ضعیف مردیه که یه ساعت نمیتونه چشمو دلشو نگه داره!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه قانون عجیبی دارد دل! "دلی، دلم راشکست، که دلها را بخاطرش شکستم!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به نگاهی,که نمیدانی معنایش رفتن است یا ماندن...!