بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید دست کشید از تمام آرزوهایت تا به آرزویش برسد کسی که بودنش تمام آرزویت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من نگویید که آسمان سر حد قلمرو ماست ، رد پای انسان روی ماه هم است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق واقعی مثل برخورد با روح است  هرکس داستانهایی راجع به ارواح تعریف میمند ، ولی تعداد اندکی تا به حال روح دیده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. بــه عمـــقِ رنــــگِ چشمـــــانـتــــ قَسَــــم.......... .......................... خــــریــــدارِ تمـــــومِ غــمِ چشـــمـــاتـــم.......!!!! . بـــــــاور کــــــــن ..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. کـــاش میفهـــــمیـدی وقتــــی آرام نگــاهــم میکــــنی و لبخــــند میــزنی ......... ..... تمــــوم وجـــــودم بــــرای آغـــوشِ تــــو پــَـــر میکـــشد.......!! ..!! .... کـــــــاش ...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از اون روزی که دوزاری خودشو تراول فرض کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﯿﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯼ... ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﯼ ﺗﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﺪﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﺒﯿﻨﻢ...ﻭ ﺍﺷﮑﻬﺎﯼ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﺭﺍ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا برگرد حالا بذار دست تو دست من نگیر دیگه دلمو تو دست کم اینم دارم میگم آخر قصست بیخیال همه شدم آره خودتو عشق است ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازهم زمستان.........  دلم ابریست وچشمم بارانی خدایا... آسمانت گاهی آفتابی میشود امامن... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه هستی همان باش،هرچه نستی نگو((کاش))!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسانی که پشت سرتان حرف می زنند بی اعتنا باشید،چون آن ها به همانجا تعلق دارند،دقیقا به پشت سرتان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرهادر ارتفاع مشخصی قرار دارند،پایین تر می آیند ولی بالاتر نمی روند. پس هر وقت آسمان دلت ابری شد با دنیا نجنگ،فقط اوج بگیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو خـیـابـون دیـدم نـوشـتـه بـود :مـردان بـا غـیـرت، زنـان بـا حـجـاب دارنـد!بـه نـظـر مـن امـا :مـردان با غـیـرت، چـشـمـان بـا حـجاب دارنـد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی شما را نپذیرفت، احساس بدی نداشته باشید. معمولا چیزهای گران را رد میکنند بخاطر اینکه نمیتوانند از پس قیمت آنها بر بیایند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجون تا خرخره پر از بغضم مرسی دیگه میل ندارم بسه .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم صدقه هايم به نيت سلامتى توست .... هى !!! معشوقه ى من !! سلامتى ؟؟!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی باید دست کشید از تمام آرزوهایت تا به آرزویش برسد کسی که بودنش تمام آرزویت است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به من نگویید که آسمان سر حد قلمرو ماست ، رد پای انسان روی ماه هم است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق واقعی مثل برخورد با روح است  هرکس داستانهایی راجع به ارواح تعریف میمند ، ولی تعداد اندکی تا به حال روح دیده اند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. بــه عمـــقِ رنــــگِ چشمـــــانـتــــ قَسَــــم.......... .......................... خــــریــــدارِ تمـــــومِ غــمِ چشـــمـــاتـــم.......!!!! . بـــــــاور کــــــــن ..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. کـــاش میفهـــــمیـدی وقتــــی آرام نگــاهــم میکــــنی و لبخــــند میــزنی ......... ..... تمــــوم وجـــــودم بــــرای آغـــوشِ تــــو پــَـــر میکـــشد.......!! ..!! .... کـــــــاش ...!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امان از اون روزی که دوزاری خودشو تراول فرض کنه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩﻡ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﺑﯿﺰﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﻭﺭ ﺩﻭﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﯼ... ﺍﻣﺎ ﺩﻭﺭ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﯼ ﺗﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎ ﺷﺪﻧﺖ ﺭﺍ ﻧﺒﯿﻨﻢ...ﻭ ﺍﺷﮑﻬﺎﯼ ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻈﯽ ﺭﺍ!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیا برگرد حالا بذار دست تو دست من نگیر دیگه دلمو تو دست کم اینم دارم میگم آخر قصست بیخیال همه شدم آره خودتو عشق است ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازهم زمستان.........  دلم ابریست وچشمم بارانی خدایا... آسمانت گاهی آفتابی میشود امامن... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچه هستی همان باش،هرچه نستی نگو((کاش))!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به کسانی که پشت سرتان حرف می زنند بی اعتنا باشید،چون آن ها به همانجا تعلق دارند،دقیقا به پشت سرتان.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ابرهادر ارتفاع مشخصی قرار دارند،پایین تر می آیند ولی بالاتر نمی روند. پس هر وقت آسمان دلت ابری شد با دنیا نجنگ،فقط اوج بگیر.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـو خـیـابـون دیـدم نـوشـتـه بـود :مـردان بـا غـیـرت، زنـان بـا حـجـاب دارنـد!بـه نـظـر مـن امـا :مـردان با غـیـرت، چـشـمـان بـا حـجاب دارنـد!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر کسی شما را نپذیرفت، احساس بدی نداشته باشید. معمولا چیزهای گران را رد میکنند بخاطر اینکه نمیتوانند از پس قیمت آنها بر بیایند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداجون تا خرخره پر از بغضم مرسی دیگه میل ندارم بسه .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم صدقه هايم به نيت سلامتى توست .... هى !!! معشوقه ى من !! سلامتى ؟؟!!