بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شخصيت تان بيشتر از آبروي تان اهميت دهيد ....... چرا كه شخصيت شما جوهر وجوديتان است  و آبروي تان تصورات ديگران نسبت به شمااااااا .............. جان وودى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اهل معامله هستی؟ من جهنمت را ندیده با زندگیم عوض میکنم!!! تو که زندگی مرا دیده ای... نترس ضرر نمیکنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه علي خداي خود پندارند كفرش به كنار عجب خدايي دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و عین حرف اول عشق است مثل حرف اول عاشورا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرانی هرگز زانو نمی زند حتی اگر آسمانش کوتاهتر از قامتش باشد. کوروش بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چیزی جز مبارزه میان عشق وعقل نیست... {مارک تواین}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وداع از اين دنيا براي ما بسيار نزديك است، ولي ما آن را بسيار دور مي‌بينيم وگرنه اينقدر با هم نزاع نداشتيم. محمدتقی بهجت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنياپرستان را بنگريد كه به چه دل بسته‌اند و بر سر چه با هم نزاع دارند، به دنيايي از كاغذ و مقوا و خانه عنكبوت! محمدتقی بهجت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول دفترخاطراتم نوشتم: بااحتیاط خوانده شود خطرريزش اشك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرورخاطرها,حس عجيبى داره گريه ميكنيم به ياد روزايى كه مى خنديديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببين..... از هيچكس توقع نداشته باش دركت كنه...... هيچكس جاي تو نبوده كه بفهمه چه حالي داري پس توقع نداشته باش كه اذيت نشي!اين يكي از بهترين راه هاي داشتنه "آرامشه".....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ هــنـوزم دلــم تـنــگ مـیـشــه واســه حـرف زدنــت ... بـرای تیـکه کـلامــات .... کــاش مـیـدونســتی فقــط کــلام تــو نـبــود ، مـنــم به اونــا تکــیه داده بــودم ...+

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور ارامت در کنارم نیست ولی رویای مهربانیت مهمان همیشگی قلبم است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگه خدا بودم...یه باردیگه تموم بنده هامو میشمردم...ببینم که یه وقت یکیشون تنها نمونه باشه...و هوای2نفره ها رو انقد به رخ تک نفره ها نمیکشیدم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زمینت زدند، بدان از تو میترسند. پس بلند شو تا بدانند، بیشتر از اینها باید بترسند. چون تو قوی تر از آنی که تصور کرده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه که گمان کردی خدا تو را از یاد برده، بدان این تویی که حکمتش را از یاد برده ای. به سلامتی اون خدایی که هیچ کارش بی حکمت نیست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شخصيت تان بيشتر از آبروي تان اهميت دهيد ....... چرا كه شخصيت شما جوهر وجوديتان است  و آبروي تان تصورات ديگران نسبت به شمااااااا .............. جان وودى

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اهل معامله هستی؟ من جهنمت را ندیده با زندگیم عوض میکنم!!! تو که زندگی مرا دیده ای... نترس ضرر نمیکنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنان كه علي خداي خود پندارند كفرش به كنار عجب خدايي دارند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و عین حرف اول عشق است مثل حرف اول عاشورا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایرانی هرگز زانو نمی زند حتی اگر آسمانش کوتاهتر از قامتش باشد. کوروش بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چیزی جز مبارزه میان عشق وعقل نیست... {مارک تواین}

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وداع از اين دنيا براي ما بسيار نزديك است، ولي ما آن را بسيار دور مي‌بينيم وگرنه اينقدر با هم نزاع نداشتيم. محمدتقی بهجت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنياپرستان را بنگريد كه به چه دل بسته‌اند و بر سر چه با هم نزاع دارند، به دنيايي از كاغذ و مقوا و خانه عنكبوت! محمدتقی بهجت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اول دفترخاطراتم نوشتم: بااحتیاط خوانده شود خطرريزش اشك

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرورخاطرها,حس عجيبى داره گريه ميكنيم به ياد روزايى كه مى خنديديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ببين..... از هيچكس توقع نداشته باش دركت كنه...... هيچكس جاي تو نبوده كه بفهمه چه حالي داري پس توقع نداشته باش كه اذيت نشي!اين يكي از بهترين راه هاي داشتنه "آرامشه".....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ هــنـوزم دلــم تـنــگ مـیـشــه واســه حـرف زدنــت ... بـرای تیـکه کـلامــات .... کــاش مـیـدونســتی فقــط کــلام تــو نـبــود ، مـنــم به اونــا تکــیه داده بــودم ...+

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حضور ارامت در کنارم نیست ولی رویای مهربانیت مهمان همیشگی قلبم است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من اگه خدا بودم...یه باردیگه تموم بنده هامو میشمردم...ببینم که یه وقت یکیشون تنها نمونه باشه...و هوای2نفره ها رو انقد به رخ تک نفره ها نمیکشیدم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر زمینت زدند، بدان از تو میترسند. پس بلند شو تا بدانند، بیشتر از اینها باید بترسند. چون تو قوی تر از آنی که تصور کرده اند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر گاه که گمان کردی خدا تو را از یاد برده، بدان این تویی که حکمتش را از یاد برده ای. به سلامتی اون خدایی که هیچ کارش بی حکمت نیست...