بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خوب زندگی کردن باید اول خوب مردن را آموخت. سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهــتــو عــوضــی بـــرو ، ولــی بـــا عــوضــی راه نــــــــرو ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفها سه جورند: گفتنی نوشتنی خوردنی وچه سنگین اند این حرفهای خوردنی و دم برنیاوردنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـی وقـتـا فـکـر مـی کـنـم.... کـاش هـمـه یـاد بـگـیـریـم.... بـه خـاطـر خـالـی کـردن خـودمـان.... کـسـی را لـبـریـز نـکـنـیـم....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار چیز است که نمی نوان انها را باز گرداند: سنگ... پس از رها کردن! حرف...پس از گفتن! موقعیت پس از پایان یافتن! و زمان پس از گذشتن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های باهوش مسائل رو حل میکنند و نوابغ آن ها را اثبات میکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشد! مردها بی وفا... مردها چنین، مردها چنان! ولی یك بار با خــودت صادق باش بانو نــام كامل تمــام آنهایی كه بــوسیــده ای را... به خــاطــر داری ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال وجه تشابه بین تو و لیمو شیرین هستم!!! .هردوی شما اول شیرین هستین. ولی آخرش رو تلخ میکنین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون قـفـسی کـه پـرنده می مـیـرد  دلـیلـش ندیـدن دوسـت اسـت نه تـنـگ بـودن قـفـس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب گرسنه بود,دختری که مــــرد چه آسان به خاک پس دادیمش و همسایه اش زیارتش قبول... دیشب از سفر رسید, مکه رفته بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانی در زندگی اش به دستاوردی می رسد که رویایی در سر داشته باد.ش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه جایی به بعد... نه اینکه فایده نداشته باشه ها، نه!!! ارزششونداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نيست در چه سني باشم هر زمان چيز جديد ياد مي گيرم دلم ميخواهد فرياد بزنم: مامان بيا نگاه كن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی بعضیا که کلا نمیبینن,راحتن...اما بعضیا واقعا به عینک نیاز دارن...چون گوشای ماهارو خیلی دراز میبینن!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر ازنوشته های عاشقانه خبری نیست!! عاشقانه هایم زمانی بود... که تومراعاشقانه میخواستی نه "دیگری" را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی که سکوت تورادرک نکند،مطمئناکلامت راهم درک نخواهدکرد! "آلبرت هابارت"

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای خوب زندگی کردن باید اول خوب مردن را آموخت. سقراط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

راهــتــو عــوضــی بـــرو ، ولــی بـــا عــوضــی راه نــــــــرو ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حرفها سه جورند: گفتنی نوشتنی خوردنی وچه سنگین اند این حرفهای خوردنی و دم برنیاوردنی!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـعـضـی وقـتـا فـکـر مـی کـنـم.... کـاش هـمـه یـاد بـگـیـریـم.... بـه خـاطـر خـالـی کـردن خـودمـان.... کـسـی را لـبـریـز نـکـنـیـم....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چهار چیز است که نمی نوان انها را باز گرداند: سنگ... پس از رها کردن! حرف...پس از گفتن! موقعیت پس از پایان یافتن! و زمان پس از گذشتن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان های باهوش مسائل رو حل میکنند و نوابغ آن ها را اثبات میکنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باشد! مردها بی وفا... مردها چنین، مردها چنان! ولی یك بار با خــودت صادق باش بانو نــام كامل تمــام آنهایی كه بــوسیــده ای را... به خــاطــر داری ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنبال وجه تشابه بین تو و لیمو شیرین هستم!!! .هردوی شما اول شیرین هستین. ولی آخرش رو تلخ میکنین...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درون قـفـسی کـه پـرنده می مـیـرد  دلـیلـش ندیـدن دوسـت اسـت نه تـنـگ بـودن قـفـس...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیشب گرسنه بود,دختری که مــــرد چه آسان به خاک پس دادیمش و همسایه اش زیارتش قبول... دیشب از سفر رسید, مکه رفته بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسانی در زندگی اش به دستاوردی می رسد که رویایی در سر داشته باد.ش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از یه جایی به بعد... نه اینکه فایده نداشته باشه ها، نه!!! ارزششونداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نيست در چه سني باشم هر زمان چيز جديد ياد مي گيرم دلم ميخواهد فرياد بزنم: مامان بيا نگاه كن....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میدونی بعضیا که کلا نمیبینن,راحتن...اما بعضیا واقعا به عینک نیاز دارن...چون گوشای ماهارو خیلی دراز میبینن!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر ازنوشته های عاشقانه خبری نیست!! عاشقانه هایم زمانی بود... که تومراعاشقانه میخواستی نه "دیگری" را...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شخصی که سکوت تورادرک نکند،مطمئناکلامت راهم درک نخواهدکرد! "آلبرت هابارت"