بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی سربازی که بخاطرش میره اما وقتی که بر میگرده میبینه عشقش مادره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز تقویم زندگی من تعطیله... به مناسبت تنهایی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوبــــاره شـــنبه شد و تکـــرار 7روز متــــوالی . عجب فــــــــــاجـــــعه ایــــســـتــــــ  روزمـــــــرگـــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـﮧ بـعضـیـآ بـآس گـٌفتـ : لـآستـیکـ زآپـآسِـت نـیـسـتَمـکـﮧهَـر وَقت مـیخ تـو جـآییتـ کـَرבטּ بیآے سٌـرآغ مآ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا هوا ابریست انجا چطور؟اینجا ارامشی نیست انجا چطور؟اینجا کسی مرا نمیشناسد انجا چطور؟اینجا تنهایی بیداد میکند انجا چطور؟راستی مگر میشود پیش خدا بد بگذرد!سفارشت را کرده ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"حوا" كه باشي . . . بعضي ها هوا برشان ميدارد كه "آدمند"!!!. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجـب خیـاط ماهـریسـت ایـن دنیـا؛ دل هیچکـس را بـرای ما تنـگ ندوخـت:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بعضیـا بایـد گفـت: عـزیـزم از دسـتت هـر کـاری بر میـومد انجـام دادی، حـالا نوبـت پاهـاتـه کـه گـور تـو گُـم کـنی:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت داشتن یه دوست خوب توی یک دنیای بد، مثل خوردن یه فنجون قهوه گرم زیر برف، درسته هوا رو گرم نمیکنه ولی ادمو که گرم میکنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که همهی وجدانت تو را متهم میکند .محکوم میکند ومجازات میکند !!!!!همه ی عالم نه میتوانند ونه حق دارند تورا ببخشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی گفت: دوستت دارم تحقیق کن!!! شاید تیکه کلامشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ احـســاس خـوب یعــنی واسـه مُهـم های زندگیــت ، مـُهم باشــی ...+

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻫﻞ ﺟﺪﺍﻝ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﻟﻬﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تـــــازه میفهمم که بـــــرف خستگی خداست آن قدر که حـــــس میکنی پاک کنش را برداشته می کشد روی نام من روی تمام خیابان ها خاطره ها دلـــــــم بـــــــــرف مـــــیـــــخــــــواد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبرت که تمام شد نرو تازه معرفت از آن لحظه شروع میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرابتم ، نذار هرکی از کنار ما رد میشه ، بگه این خراب شده مال کیه !

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی سربازی که بخاطرش میره اما وقتی که بر میگرده میبینه عشقش مادره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر روز تقویم زندگی من تعطیله... به مناسبت تنهایی....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوبــــاره شـــنبه شد و تکـــرار 7روز متــــوالی . عجب فــــــــــاجـــــعه ایــــســـتــــــ  روزمـــــــرگـــــی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـﮧ بـعضـیـآ بـآس گـٌفتـ : لـآستـیکـ زآپـآسِـت نـیـسـتَمـکـﮧهَـر وَقت مـیخ تـو جـآییتـ کـَرבטּ بیآے سٌـرآغ مآ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینجا هوا ابریست انجا چطور؟اینجا ارامشی نیست انجا چطور؟اینجا کسی مرا نمیشناسد انجا چطور؟اینجا تنهایی بیداد میکند انجا چطور؟راستی مگر میشود پیش خدا بد بگذرد!سفارشت را کرده ام!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"حوا" كه باشي . . . بعضي ها هوا برشان ميدارد كه "آدمند"!!!. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عجـب خیـاط ماهـریسـت ایـن دنیـا؛ دل هیچکـس را بـرای ما تنـگ ندوخـت:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـه بعضیـا بایـد گفـت: عـزیـزم از دسـتت هـر کـاری بر میـومد انجـام دادی، حـالا نوبـت پاهـاتـه کـه گـور تـو گُـم کـنی:|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لذت داشتن یه دوست خوب توی یک دنیای بد، مثل خوردن یه فنجون قهوه گرم زیر برف، درسته هوا رو گرم نمیکنه ولی ادمو که گرم میکنه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که همهی وجدانت تو را متهم میکند .محکوم میکند ومجازات میکند !!!!!همه ی عالم نه میتوانند ونه حق دارند تورا ببخشند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی کسی گفت: دوستت دارم تحقیق کن!!! شاید تیکه کلامشه..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

+ احـســاس خـوب یعــنی واسـه مُهـم های زندگیــت ، مـُهم باشــی ...+

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺍﻫﻞ ﺟﺪﺍﻝ ﻧﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﻡ ﻟﻬﺖ ﻣﯿﮑﻨﻢ….

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و تـــــازه میفهمم که بـــــرف خستگی خداست آن قدر که حـــــس میکنی پاک کنش را برداشته می کشد روی نام من روی تمام خیابان ها خاطره ها دلـــــــم بـــــــــرف مـــــیـــــخــــــواد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبرت که تمام شد نرو تازه معرفت از آن لحظه شروع میشود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرابتم ، نذار هرکی از کنار ما رد میشه ، بگه این خراب شده مال کیه !