بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه ی عطر تورو که میبینم دوباره دلم هوایی میشه بخدا قسم حقیقت داره عطر باعث جدایی میشه...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چه زیبا میگوید سهراب: ببین!همیشه خراشی است روی صورت احساس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . اندكي در زير اين باران بمان ابر را بوسيده ام تا بوسه بارانت كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بدهکاریم... به یکدیگر و به تمام "دوستت دارم "های نگفته ای که پشت دیوار غرورمان ماند و انها را بلعیدیم تا نشان دهیم که منطقی هستیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداي من خداي خود خود خود من است... خدا را چه ديدي؟؟؟شايد غصه رد شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را در فراخی خوان و در عیش و تن آسانی نه چون کارت به جان آید خدا از جان و دل خوانی! گهی کاندر بلا مانی خدا خوانی  چو بازت عافیت بخشد سر از طاعت بگردانی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگو درکت میکنم!!! نگو میفهممت!!! هیچ کس نمیتواند دل گرفتگی یک مرد را بفهمد.. هیچ کس... حرف نزن. یا سکوت کن. یا برو!! تو چه میدانی... شاید دلیل دل تنگی أش خودت هستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... من ... ... زیر این نم نم باران ... ... برای روزهای خوبت دعا می کنم ... ... روزهای خوب تو ... ... ربط عجیبی ... ... به حال خوب من دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سعی کن خوب ومفید زندگی کنی مانند :شمع، تاحتی درموقع سوختن نیز دیگران از روشنایی تو استفاده کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــــــــــــــر چه میخواهــــــــــــــد دل تنــگـــــــــت.... ســــــــــــــــــاکت..!!!! کســــــــــــــی درکــــــــــــــــــ نخواهــــــــــــــــدکــــــــــــــــــرد...!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نارفیق...به کدامین گناه نکرده تازیانه میزنی براعتمادم؟زیرپایم رازودخالی کردی سلام پرمهرت راباورکنم؟یاپاشیدن زهرخیانت را؟.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا کند بدانی چه قدر محتاج است،نگاه خسته ی من به دعای چشمانت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا کودکی فرض کرد مرا ساده پنداشت و به سادگیه کودکانه ام خندید اما من گریستم برایش زیرا نفهمید اعتمادم انقدر بهش زیاد بود که فکر این روز را نمیکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای ،با توام ،تو ،کسی که مدام به من بدی میکنی ولی من به روی خود نمی آورم،فکر نکن برای من ارزش داری ،تو ارزش این زحمت را نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... در چشم بر هم زدنی ما را به خودمان وامگذار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش یاد بگیریم واسه خالی کردن خودمون کسی رو لبریز نکنیم!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شیشه ی عطر تورو که میبینم دوباره دلم هوایی میشه بخدا قسم حقیقت داره عطر باعث جدایی میشه...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چه زیبا میگوید سهراب: ببین!همیشه خراشی است روی صورت احساس

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . اندكي در زير اين باران بمان ابر را بوسيده ام تا بوسه بارانت كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بدهکاریم... به یکدیگر و به تمام "دوستت دارم "های نگفته ای که پشت دیوار غرورمان ماند و انها را بلعیدیم تا نشان دهیم که منطقی هستیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداي من خداي خود خود خود من است... خدا را چه ديدي؟؟؟شايد غصه رد شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا را در فراخی خوان و در عیش و تن آسانی نه چون کارت به جان آید خدا از جان و دل خوانی! گهی کاندر بلا مانی خدا خوانی  چو بازت عافیت بخشد سر از طاعت بگردانی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگو درکت میکنم!!! نگو میفهممت!!! هیچ کس نمیتواند دل گرفتگی یک مرد را بفهمد.. هیچ کس... حرف نزن. یا سکوت کن. یا برو!! تو چه میدانی... شاید دلیل دل تنگی أش خودت هستی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... من ... ... زیر این نم نم باران ... ... برای روزهای خوبت دعا می کنم ... ... روزهای خوب تو ... ... ربط عجیبی ... ... به حال خوب من دارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه سعی کن خوب ومفید زندگی کنی مانند :شمع، تاحتی درموقع سوختن نیز دیگران از روشنایی تو استفاده کنند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــــــــــــــر چه میخواهــــــــــــــد دل تنــگـــــــــت.... ســــــــــــــــــاکت..!!!! کســــــــــــــی درکــــــــــــــــــ نخواهــــــــــــــــدکــــــــــــــــــرد...!!!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای نارفیق...به کدامین گناه نکرده تازیانه میزنی براعتمادم؟زیرپایم رازودخالی کردی سلام پرمهرت راباورکنم؟یاپاشیدن زهرخیانت را؟.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدا کند بدانی چه قدر محتاج است،نگاه خسته ی من به دعای چشمانت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرا کودکی فرض کرد مرا ساده پنداشت و به سادگیه کودکانه ام خندید اما من گریستم برایش زیرا نفهمید اعتمادم انقدر بهش زیاد بود که فکر این روز را نمیکردم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهای ،با توام ،تو ،کسی که مدام به من بدی میکنی ولی من به روی خود نمی آورم،فکر نکن برای من ارزش داری ،تو ارزش این زحمت را نداری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... در چشم بر هم زدنی ما را به خودمان وامگذار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش یاد بگیریم واسه خالی کردن خودمون کسی رو لبریز نکنیم!!!