بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که سرما میخورم و تب میکنم.. وای..دستای خنک بابام رو پیشونیم چه آرامشی بهم میداد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینایی که تو خیابون راه میرن و یهو با خودشوون می خندن ... آدمایی هستن که با خاطره هاشوون زندن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چه کسی دست اتفاق های خوب زندگی ام را گرفته که دیگر نمی افتند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سکوت دچار شده ام! زبانم بند آمده! رسیده ام به همان ته خط معروف.... خلاصه اش کنم ویرانم کرد و رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید تو روبـاه باشی …! اما من آدمـم ، زاغ نیستم…! دست بردار از ایـن ابراز محبت های ریاکارانه ات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول یه بنده خدا شــــــــــــور بـــــــدون شــــــــــــــــعور چه فایده. . .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه من پرده از آن چهره ي زيبا بردار... تا فلك لاف نيايد كه چه ماهي دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر و پسر پولدار و فقیر جوون یا پیر بابا یا مامان فرق نداره، هممون این حس مشترک رو دارى "بعضی روزا واقعا دلمون واسه گذشته ها مخصوصا زندگی تو خونهء پدری تنگ میشه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر 3 ثانیه یک نفر از دنیا میرود 1,2,3به گوش باش.... شاید ما نفر بعدی باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل مرد را بشکنید  کمرش را بشکنید اما غرورش را نشکنید مردی که التماس کند دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بدون "حـ ـسـ ـیـ ـن" وجود نداره ... بهش میگن جهنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻘـــــــﺪﺭ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ!! ﺟﻤﻠــــــﻪ ﯼ "ﯾــــــــــــــﺍﺩﺵ ﺑﺨﯿـــــﺮ " . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عشق سخن گفتن برای آدمی هنوز خیلی زود است خیلی زود.. (حسین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هستم .. تو هستی ..  هوا هم دو نفرست .. هیچ حد و مرزی هم نیست .. منم و تو و شب و سکوت و تنهایی .. فقط دیگه "عشق" مون نیست ...  یه چیز دیگه به جمعمون اضافه شده من و تو شب و سکوت و سردی و تنهایی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که رنگ پاییز را دوست ندارند نمی فهمند که پاییز همان بهار است که عاشق شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان موقع نماز خواندن و بوسیدن و در اغوش گرفتن عزیزانشان چشمانشان را میبندند اری چون زیباترین لحظات را نمی توان با چشم دید و تنها با قلب میشود انها را حس کرد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که سرما میخورم و تب میکنم.. وای..دستای خنک بابام رو پیشونیم چه آرامشی بهم میداد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینایی که تو خیابون راه میرن و یهو با خودشوون می خندن ... آدمایی هستن که با خاطره هاشوون زندن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم چه کسی دست اتفاق های خوب زندگی ام را گرفته که دیگر نمی افتند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سکوت دچار شده ام! زبانم بند آمده! رسیده ام به همان ته خط معروف.... خلاصه اش کنم ویرانم کرد و رفت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید تو روبـاه باشی …! اما من آدمـم ، زاغ نیستم…! دست بردار از ایـن ابراز محبت های ریاکارانه ات

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول یه بنده خدا شــــــــــــور بـــــــدون شــــــــــــــــعور چه فایده. . .!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماه من پرده از آن چهره ي زيبا بردار... تا فلك لاف نيايد كه چه ماهي دارد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر و پسر پولدار و فقیر جوون یا پیر بابا یا مامان فرق نداره، هممون این حس مشترک رو دارى "بعضی روزا واقعا دلمون واسه گذشته ها مخصوصا زندگی تو خونهء پدری تنگ میشه"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در هر 3 ثانیه یک نفر از دنیا میرود 1,2,3به گوش باش.... شاید ما نفر بعدی باشیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل مرد را بشکنید  کمرش را بشکنید اما غرورش را نشکنید مردی که التماس کند دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی بدون "حـ ـسـ ـیـ ـن" وجود نداره ... بهش میگن جهنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻘـــــــﺪﺭ ﺳﺨﺖ ﺍﺳﺖ!! ﺟﻤﻠــــــﻪ ﯼ "ﯾــــــــــــــﺍﺩﺵ ﺑﺨﯿـــــﺮ " . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از عشق سخن گفتن برای آدمی هنوز خیلی زود است خیلی زود.. (حسین پناهی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هستم .. تو هستی ..  هوا هم دو نفرست .. هیچ حد و مرزی هم نیست .. منم و تو و شب و سکوت و تنهایی .. فقط دیگه "عشق" مون نیست ...  یه چیز دیگه به جمعمون اضافه شده من و تو شب و سکوت و سردی و تنهایی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنهایی که رنگ پاییز را دوست ندارند نمی فهمند که پاییز همان بهار است که عاشق شده...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان موقع نماز خواندن و بوسیدن و در اغوش گرفتن عزیزانشان چشمانشان را میبندند اری چون زیباترین لحظات را نمی توان با چشم دید و تنها با قلب میشود انها را حس کرد