بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شریف ترین دل ها دلی است که اندیشه ی ازار کسان در ان نباشد "زرتشت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یهضرب المثل چینی هست که میگه : " از اینکه درکت نمیکنند ناراحت نشو ،از اینکه درک نمیکنی ناراحت شو!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنانت را دوست داشته باش دیوانه شان میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفره ای از فرط نان ایمان نداشت سفره ای از فرط ایمان نان نداشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پروانه ای در تازی بیفتد که عنکبوتش سیر باشد  تازه قصه ی زندگی آغاز شده  چون نه می تواند پرواز کند و نه بمیرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دین که به تسبیح و سر و ریش نیست هرکه علی گفت که درویش نیست صبح همه صبح در پی مکر و فریب شب همه شب گریه و ام الیجیب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم ناخواسته به دست آوری  آنچه ار که میخواهی ... و شگفت زده با خود بیندیشی  آیا کسی برایم آرزویی کرده بود ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این ای کاش گفتن ها و افسوس خوردنها ، زندگی تو را دوباره به من نمیدهد! هر چه بود گذشت و نگذشت هر چه در دلم نشست! گرچه میگویند او که رفته است فراموش میشود ، اما عشق تو در دلم هیچگاه خاموش نمیشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهوت گذراست ... ، با تن فرو می نشیند ... ، هوس ِ تن داشتن امّا فرق دارد ... ، تمنّا ست ... ، دیوانه کننده است ... ، دیوانه کننده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با انسانهای مثبت معاشرت کن؛ چون آنها بر اندیشه وعقل ورفتارت تأثیر می گذارند؛ وتو بصورت ناخودآگاه به انسانی مثبت تبدیل خواهی شد؛وآنگاه شروع به تاثیر بر دیگران خواهی کرد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علاقه همه چیزرا شکوفا و تصاحب آنها را پژمرده می کند " . مارسل پروست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرزیباست کسی رایادکنیم... نه برای نیاز.. نه از روی اجبار... ونه از روی تنهایی. فقط برای اینکه ارزشش رادارد"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــا شکرت که هنوز عاقل نشدیـــــــم و دیــــــــــونه حسینیـــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی هر وقت خدا چیزایی رو از شما گرفت شما بهتر از اون رو از خدا بگیرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلیام هستن که هستن ها ولی واسه بودنشون منت دنیارو برات میذارن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«شب ها که بی تو چشم غزل بسته میشود انگار قلب من به تو وابسته میشود بی تو سکوت ثانیه هایم شکستنیست اینجا دل من از همه جا خسته میشود...»

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شریف ترین دل ها دلی است که اندیشه ی ازار کسان در ان نباشد "زرتشت"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یهضرب المثل چینی هست که میگه : " از اینکه درکت نمیکنند ناراحت نشو ،از اینکه درک نمیکنی ناراحت شو!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشمنانت را دوست داشته باش دیوانه شان میکند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سفره ای از فرط نان ایمان نداشت سفره ای از فرط ایمان نان نداشت.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی پروانه ای در تازی بیفتد که عنکبوتش سیر باشد  تازه قصه ی زندگی آغاز شده  چون نه می تواند پرواز کند و نه بمیرد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دین که به تسبیح و سر و ریش نیست هرکه علی گفت که درویش نیست صبح همه صبح در پی مکر و فریب شب همه شب گریه و ام الیجیب

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزو دارم ناخواسته به دست آوری  آنچه ار که میخواهی ... و شگفت زده با خود بیندیشی  آیا کسی برایم آرزویی کرده بود ...؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با این ای کاش گفتن ها و افسوس خوردنها ، زندگی تو را دوباره به من نمیدهد! هر چه بود گذشت و نگذشت هر چه در دلم نشست! گرچه میگویند او که رفته است فراموش میشود ، اما عشق تو در دلم هیچگاه خاموش نمیشود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شهوت گذراست ... ، با تن فرو می نشیند ... ، هوس ِ تن داشتن امّا فرق دارد ... ، تمنّا ست ... ، دیوانه کننده است ... ، دیوانه کننده ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با انسانهای مثبت معاشرت کن؛ چون آنها بر اندیشه وعقل ورفتارت تأثیر می گذارند؛ وتو بصورت ناخودآگاه به انسانی مثبت تبدیل خواهی شد؛وآنگاه شروع به تاثیر بر دیگران خواهی کرد !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علاقه همه چیزرا شکوفا و تصاحب آنها را پژمرده می کند " . مارسل پروست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدرزیباست کسی رایادکنیم... نه برای نیاز.. نه از روی اجبار... ونه از روی تنهایی. فقط برای اینکه ارزشش رادارد"...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایـــــــــــا شکرت که هنوز عاقل نشدیـــــــم و دیــــــــــونه حسینیـــــم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو زندگی هر وقت خدا چیزایی رو از شما گرفت شما بهتر از اون رو از خدا بگیرید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلیام هستن که هستن ها ولی واسه بودنشون منت دنیارو برات میذارن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

«شب ها که بی تو چشم غزل بسته میشود انگار قلب من به تو وابسته میشود بی تو سکوت ثانیه هایم شکستنیست اینجا دل من از همه جا خسته میشود...»