بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـا!! ..مـن بـا خـودم خوشـم، منـو از خـودم نگیـر..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﯽ : ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺎﻃﯽ ﭘﺎﺗﯽ ﻣﻴﮑﻨﯽ ، ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﺎﺗﯽ ﺗﺎﺗﯽ ﻣﻴﮑﻨﯽ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محرم آمد .. دلم مست و لبم مست و سرم مست ، بخون ای دل که صبرم رفته از دست ، بخون ای دل محرم اومد از راه ، بخون هاجر تو با عباس بی دست..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهایی به مردم می گریزم ....و از مردم به تنهایی پناه می برم ... راست می گفتی نیما!.. به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده ی خود را؟!..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي اشك ؛ گرم و آرام ببار بر گونه ي بيمار من... اي غم؛ تو هم لذت ببر از اين همه آزار من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نكنيم اگر... دلي را برديم شكستيم گذشتيم و رفتيم... روزگار حافظه خوبي دارد هرگز فراموش نمي كند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به امتحان میانترمی بیاد که فرجش تاسوعا عاشوراس...خو لا مصب ما هم میخوایم عزاداری کنیم...دلمون میخواد...مسئولین کجائید؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو زمینی زندگی میکنیم که خودشو "جو" گرفته،ديگه تکليف آدماش معلومه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیگناھ پاي چوبه دار ميخنديد، انگار نميدانست دوره ضرب المثل ها تمام شده است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پسری که وقتی عشقش تنها میره بیرون میترسه بره دنبالش.... چون دوست نداره اونو با کس دیگه ای ببینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمش را دخترانه بنام : دنیا... اسمش را مردانه بنام :جهان... افسوس که این سیاره ی آبی، نه حیای زنانه سرش میشود نه وفای مردانه... فکر نان عقبا باش؛ این سیاره بیشترش آب است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــشــمــان تــو گــل آفــتــاب گــردانــنــد...  بــه هــر جــا نــگــاه کــنــی خــدا آن جــاســت.... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که پول زیارتشو داد به جهیزیه دختری که زورش به جمع کردن جهیزیه نمیرسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید من باش واسه روزای سرد زندگیم بزار با عشقت اروم بگیره دل به سادگی میسوزه قلبم ولی کنار تو خاموشم بارون عشقت مثل ابه روی اتیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورامن چشم درراهم همه هنگام /نه چون نیماکه می گوید شباهنگام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف شد ما شومینه نداریم بشینم جلوش گرم شم صدای چیک چیک بارون و صدای سوختن هیزم رو گوش کنم و یه استکان چایی بریزم و اِبی گوش کنم و بگم دنیا با همه بدبختیاش به درک

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدایـا!! ..مـن بـا خـودم خوشـم، منـو از خـودم نگیـر..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﮕﯽ : ﺍﮔﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﻪ ﻗﺎﻃﯽ ﭘﺎﺗﯽ ﻣﻴﮑﻨﯽ ، ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺎ ﻫﻨﻮﺯ ﺗﺎﺗﯽ ﺗﺎﺗﯽ ﻣﻴﮑﻨﯽ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

محرم آمد .. دلم مست و لبم مست و سرم مست ، بخون ای دل که صبرم رفته از دست ، بخون ای دل محرم اومد از راه ، بخون هاجر تو با عباس بی دست..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از تنهایی به مردم می گریزم ....و از مردم به تنهایی پناه می برم ... راست می گفتی نیما!.. به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده ی خود را؟!..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اي اشك ؛ گرم و آرام ببار بر گونه ي بيمار من... اي غم؛ تو هم لذت ببر از اين همه آزار من....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموش نكنيم اگر... دلي را برديم شكستيم گذشتيم و رفتيم... روزگار حافظه خوبي دارد هرگز فراموش نمي كند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لعنت به امتحان میانترمی بیاد که فرجش تاسوعا عاشوراس...خو لا مصب ما هم میخوایم عزاداری کنیم...دلمون میخواد...مسئولین کجائید؟؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رو زمینی زندگی میکنیم که خودشو "جو" گرفته،ديگه تکليف آدماش معلومه!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیگناھ پاي چوبه دار ميخنديد، انگار نميدانست دوره ضرب المثل ها تمام شده است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی پسری که وقتی عشقش تنها میره بیرون میترسه بره دنبالش.... چون دوست نداره اونو با کس دیگه ای ببینه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسمش را دخترانه بنام : دنیا... اسمش را مردانه بنام :جهان... افسوس که این سیاره ی آبی، نه حیای زنانه سرش میشود نه وفای مردانه... فکر نان عقبا باش؛ این سیاره بیشترش آب است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــشــمــان تــو گــل آفــتــاب گــردانــنــد...  بــه هــر جــا نــگــاه کــنــی خــدا آن جــاســت.... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اونی که پول زیارتشو داد به جهیزیه دختری که زورش به جمع کردن جهیزیه نمیرسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خورشید من باش واسه روزای سرد زندگیم بزار با عشقت اروم بگیره دل به سادگی میسوزه قلبم ولی کنار تو خاموشم بارون عشقت مثل ابه روی اتیشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تورامن چشم درراهم همه هنگام /نه چون نیماکه می گوید شباهنگام

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حیف شد ما شومینه نداریم بشینم جلوش گرم شم صدای چیک چیک بارون و صدای سوختن هیزم رو گوش کنم و یه استکان چایی بریزم و اِبی گوش کنم و بگم دنیا با همه بدبختیاش به درک