بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم چشمهایت گرم... باآن دوستت دارم های عاشقانه اش... اززیرزبانت که نمیتوان حرفی کشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها تمام نمی شوند! آدم ها نیمه شب با تمام آنچه که در پس ذهن تو باقی گذاشته اند ... به تو هجوم می آورند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـفتم: هـنوز هـم بـه درگـاهت راهـی هـست؟ امـید بـخشش دارم؟ گـفـتی: ومن یغفر الذنوب الا الله؟ بـه جـز خـــــــــدا كـیست كـه گـناهان را بـبـخشد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قضاوت ممنوع هر پرهـیزکار گذشـته ای دارد و هر گناهکار آینده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك نفر بايد باشد كه تمام استخاره هاى دنيا براى با او بودن خوب كه نه...خيلى خوب بيايد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمیله:من از مرگ نمی ترسم هکتور کسانی که از مرگ میترسند از زندگی هم می ترسند ((هکتور در جستجوی شادی))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که باورت داره ، همیشه یک قدم جلوتر از کسیه که دوستت داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

↯❂رِِفـــــــیــــق!!↯❂  ←تـــا وََقــــْتــــي دُوس دختر/پِــسَـــر نداره...→ رِِفــــیـــــقــــ ــــــــه واسِه این جُملِه شاه رَگَمو میدَمْ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو.. مهربان باش بگذار بگویند ساده است فراموشکار است زود میبخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر بر شانه ی خدا بگذار تا قصه ی عشق را چنان زیبا برایت بخواند که نه از دوزخ بترسی نه ارزوی بهشت کنی.‏‎..‎قصه ی عشق قصه ی انسان بودن ماست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد بگیر ، قدر هر چیزی را که داری بدانی ... ، قبل از آنکه روزگار به تو یادآوری کند که : می بایست قدر چیزی را که داشتی ، میدانستی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خوشبخت هستی که وجودت ارامش بخش دیگران باشد ای ارامش بخش ترین ادم زندگیم برایت خوشبختی  ارزومیکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت کرده است و میگوید کو نشانم بده . . . اخه لعنتی مگر جای بوسه میماند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه نگو به آخر خط رسیدم اگه احساس کردی آخر خطی . . . . . یادت بیاد آموزگار کلاس اول همیشه میگفت نقطه سر خط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دیگرازبودن وماندن نگو !!! کمی ازرفتن بخوان .. روحم تشنه ی جاری شدن است ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمهای بی مایه همگان را ابزار رسیدن به خواسته های خویش می سازند .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دم چشمهایت گرم... باآن دوستت دارم های عاشقانه اش... اززیرزبانت که نمیتوان حرفی کشید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم ها تمام نمی شوند! آدم ها نیمه شب با تمام آنچه که در پس ذهن تو باقی گذاشته اند ... به تو هجوم می آورند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گـفتم: هـنوز هـم بـه درگـاهت راهـی هـست؟ امـید بـخشش دارم؟ گـفـتی: ومن یغفر الذنوب الا الله؟ بـه جـز خـــــــــدا كـیست كـه گـناهان را بـبـخشد؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قضاوت ممنوع هر پرهـیزکار گذشـته ای دارد و هر گناهکار آینده ای...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يك نفر بايد باشد كه تمام استخاره هاى دنيا براى با او بودن خوب كه نه...خيلى خوب بيايد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جمیله:من از مرگ نمی ترسم هکتور کسانی که از مرگ میترسند از زندگی هم می ترسند ((هکتور در جستجوی شادی))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی که باورت داره ، همیشه یک قدم جلوتر از کسیه که دوستت داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

↯❂رِِفـــــــیــــق!!↯❂  ←تـــا وََقــــْتــــي دُوس دختر/پِــسَـــر نداره...→ رِِفــــیـــــقــــ ــــــــه واسِه این جُملِه شاه رَگَمو میدَمْ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو.. مهربان باش بگذار بگویند ساده است فراموشکار است زود میبخشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر بر شانه ی خدا بگذار تا قصه ی عشق را چنان زیبا برایت بخواند که نه از دوزخ بترسی نه ارزوی بهشت کنی.‏‎..‎قصه ی عشق قصه ی انسان بودن ماست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یاد بگیر ، قدر هر چیزی را که داری بدانی ... ، قبل از آنکه روزگار به تو یادآوری کند که : می بایست قدر چیزی را که داشتی ، میدانستی ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی خوشبخت هستی که وجودت ارامش بخش دیگران باشد ای ارامش بخش ترین ادم زندگیم برایت خوشبختی  ارزومیکنم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیانت کرده است و میگوید کو نشانم بده . . . اخه لعنتی مگر جای بوسه میماند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچگاه نگو به آخر خط رسیدم اگه احساس کردی آخر خطی . . . . . یادت بیاد آموزگار کلاس اول همیشه میگفت نقطه سر خط

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا دیگرازبودن وماندن نگو !!! کمی ازرفتن بخوان .. روحم تشنه ی جاری شدن است ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادمهای بی مایه همگان را ابزار رسیدن به خواسته های خویش می سازند .