بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هي .... رسم ما اين نبود ، پر كشيدن از تو  دل گرفتن از من ! سكوت از تو "شيون"از من !!! رسم ما ، اين نبود در بي قراري هاي هم پرواز از تو ، پريشاني از من !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هايت ، سيراب سيراب صدايم ، تاول زده از تشنگي برويم دعاي باران بخوانيم  تو با دل من من با دل تو باور كن با لبخند چترهايمان برمي گرديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال ها ، از تاريكي حكايت خويش ، مي گوئيم !! كي "بامداد مي رسد" تا لب از قصه فرو بنديم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرانسه ای که حتی نتونسته مستقیم بره جام جهانی رو اصن نباید راه داد تو مذاکره ای که یه سرش ایرانه که مستقیم رفته جام جهانی ...! والا پر رو بازیم در میاره...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی اون چیزی که آرزومون بوده رو به دست میاریم که دیگه آرزومون نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کاج که تو اوج یخ بندون زمستون ذات سبزش رو نشون میده وگرنه توی تابستون که هر علف هرزی ادعای سبزی داره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیم ها سلام سلامتی می آوَرد ... ، الان سلام خداحافظی می آوَرَد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مادری که به بچش میگه: پسر(دختر)م میخوایی واسط لقمه درست کنم ببری دانشگاه؟؟؟:-?

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اﻭﻥ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩ ، ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻪ ﻣﻨﻦ ... ﺭﻓﺖ ﺳﺮﺍﻍ ﺑﻘﻴﻪ .... ﻣﻨﻢ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻡ ، ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻪ ﺍﻭﻧﻦ ... ﺧﻂ ﻛﺸﻴﺪﻡ ، ﺩﻭﺭِ ﻫﻤﻪ . . !!!!! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا نباید شعر ها را کامل نوشت بلکه باید ادامه اش را سیر گریه کرد .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر امید نبود هیچ مادری فرزند نمی زاد و کسی درختی نمی نشاند. "حضرت محمد(ص)"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی چه اصرار بیهوده ایست اثبات دوست داشتنمان ...چرا که دوست ترمان دارند وقتی دوستشان نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارون که میباره همه ياد عشقشون مي اُفتن  ما ياد ماشینی که صبح بردیم کارواش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای گریه های خونین ابر می سوزد!!!!! نمی داند زمین منتظر کنار رفتنش است تا خورشیدش را ببیند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهویم رفت.....بگذار برود....حسابش میماند با گرگ های بی احساس....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی جانبازی که با ریه هاش داره آتیش نفس میکشه ولی عذت رو به ذلت ترجیح میده

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هي .... رسم ما اين نبود ، پر كشيدن از تو  دل گرفتن از من ! سكوت از تو "شيون"از من !!! رسم ما ، اين نبود در بي قراري هاي هم پرواز از تو ، پريشاني از من !!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشم هايت ، سيراب سيراب صدايم ، تاول زده از تشنگي برويم دعاي باران بخوانيم  تو با دل من من با دل تو باور كن با لبخند چترهايمان برمي گرديم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سال ها ، از تاريكي حكايت خويش ، مي گوئيم !! كي "بامداد مي رسد" تا لب از قصه فرو بنديم؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فرانسه ای که حتی نتونسته مستقیم بره جام جهانی رو اصن نباید راه داد تو مذاکره ای که یه سرش ایرانه که مستقیم رفته جام جهانی ...! والا پر رو بازیم در میاره...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمانی اون چیزی که آرزومون بوده رو به دست میاریم که دیگه آرزومون نیست !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کاج که تو اوج یخ بندون زمستون ذات سبزش رو نشون میده وگرنه توی تابستون که هر علف هرزی ادعای سبزی داره …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قدیم ها سلام سلامتی می آوَرد ... ، الان سلام خداحافظی می آوَرَد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مادری که به بچش میگه: پسر(دختر)م میخوایی واسط لقمه درست کنم ببری دانشگاه؟؟؟:-?

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اﻭﻥ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩ ، ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻪ ﻣﻨﻦ ... ﺭﻓﺖ ﺳﺮﺍﻍ ﺑﻘﻴﻪ .... ﻣﻨﻢ ﻓﻜﺮ ﻛﺮﺩﻡ ، ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻪ ﺍﻭﻧﻦ ... ﺧﻂ ﻛﺸﻴﺪﻡ ، ﺩﻭﺭِ ﻫﻤﻪ . . !!!!! .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی وقتا نباید شعر ها را کامل نوشت بلکه باید ادامه اش را سیر گریه کرد .....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر امید نبود هیچ مادری فرزند نمی زاد و کسی درختی نمی نشاند. "حضرت محمد(ص)"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی چه اصرار بیهوده ایست اثبات دوست داشتنمان ...چرا که دوست ترمان دارند وقتی دوستشان نداریم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بارون که میباره همه ياد عشقشون مي اُفتن  ما ياد ماشینی که صبح بردیم کارواش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم برای گریه های خونین ابر می سوزد!!!!! نمی داند زمین منتظر کنار رفتنش است تا خورشیدش را ببیند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آهویم رفت.....بگذار برود....حسابش میماند با گرگ های بی احساس....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی جانبازی که با ریه هاش داره آتیش نفس میکشه ولی عذت رو به ذلت ترجیح میده