بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطره های باران شاد و پر سر و صدا روی برگهای سبز سرسره بازی ميكنند ، كسی اندوه ابر را نميبيند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ، شايد اگر واژه اي مثل "سلام" نبود "من" امروز اينقدر تنها نبودم و منتظر شنيدن صداي "تو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنبه داشتن اين نيست كه حرفاي زشت وركيك رو راحت به زبون بياري!!!!! جنبه داري ادم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی که گنده تر ا دهنش حرف میزنه آخر دهنش جر میخوره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکرنگ که باشی ، زود چشمشان را میزنی، خسته میشوند از رنگ تکراریت...این روزها دوره رنگین کمان هاست!!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم میگویند:آدم های خوب را پیدا کنید و آدمای بد را رها کنید اما باید اینگونه باشد: خوبی را در آدم ها پیدا کنید و بدی آدم ها را رها کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد منم یادم نمیاد ولی میگن ی زمانی آدما مهربون بودن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــ سلامتــــیه پــل عابـــر پیـــاده... کـــه هم مـــردا از روش رد میـــــشن.هــم نامــــردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــی نمــــک ترین مــــکان دنــــیا "دســـت من"استــــــ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بایددوره خودم دیواری ازتنهایی بکشم نه رایه اینکه ازچشم مردم دور بمانم بلکه بدانم چه کسی دیواره تنهاییم رامیشکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو… نمیدانم نامت را چه بگذارم… .مخاطب خاص! .تمام زندگی! .دلیل نفس کشیدن! .همه ی وجود…یا تنها عشقم… …به هرنامی که باشی بدان… …ارام… …برایت جان میدهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی یک " مرد " مخدری هست به نام :" زن " نبودنش، دوریش، قهرش، خماری میاورد…؛ آب میکند ابهت "مرد" را…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران رحمت الهی همیشه جاری است تقصیرماست که کاسه هایمان رابرعکس گرفتیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگے مے گفت: براے رسیدن بہ کبریا باید نہ کبر داشت، نہ ریــا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهر که میکنی مراقب فاصله ها باش بعضی ها همین حوالی منتظر جای خالی برای نشستن می گردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردم اين است كه درك كسي به دردم نمي رسد...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطره های باران شاد و پر سر و صدا روی برگهای سبز سرسره بازی ميكنند ، كسی اندوه ابر را نميبيند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلام ، شايد اگر واژه اي مثل "سلام" نبود "من" امروز اينقدر تنها نبودم و منتظر شنيدن صداي "تو"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جنبه داشتن اين نيست كه حرفاي زشت وركيك رو راحت به زبون بياري!!!!! جنبه داري ادم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی که گنده تر ا دهنش حرف میزنه آخر دهنش جر میخوره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکرنگ که باشی ، زود چشمشان را میزنی، خسته میشوند از رنگ تکراریت...این روزها دوره رنگین کمان هاست!!..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم میگویند:آدم های خوب را پیدا کنید و آدمای بد را رها کنید اما باید اینگونه باشد: خوبی را در آدم ها پیدا کنید و بدی آدم ها را رها کنید

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شما یادتون نمیاد منم یادم نمیاد ولی میگن ی زمانی آدما مهربون بودن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــ سلامتــــیه پــل عابـــر پیـــاده... کـــه هم مـــردا از روش رد میـــــشن.هــم نامــــردا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــــی نمــــک ترین مــــکان دنــــیا "دســـت من"استــــــ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی بایددوره خودم دیواری ازتنهایی بکشم نه رایه اینکه ازچشم مردم دور بمانم بلکه بدانم چه کسی دیواره تنهاییم رامیشکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی تو… نمیدانم نامت را چه بگذارم… .مخاطب خاص! .تمام زندگی! .دلیل نفس کشیدن! .همه ی وجود…یا تنها عشقم… …به هرنامی که باشی بدان… …ارام… …برایت جان میدهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی یک " مرد " مخدری هست به نام :" زن " نبودنش، دوریش، قهرش، خماری میاورد…؛ آب میکند ابهت "مرد" را…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

باران رحمت الهی همیشه جاری است تقصیرماست که کاسه هایمان رابرعکس گرفتیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگے مے گفت: براے رسیدن بہ کبریا باید نہ کبر داشت، نہ ریــا...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قهر که میکنی مراقب فاصله ها باش بعضی ها همین حوالی منتظر جای خالی برای نشستن می گردند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردم اين است كه درك كسي به دردم نمي رسد...