بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمـیــــن خـمـــیــازه ای بـکـــش بـه زیـــر پـــای مـــــــن...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شبنمی می ماندآدمی وعمرچهل روایتش، به لحظه رویت نور، برسطح سبزبرگی، می لغزد وبرزمین می چکد... تاباری دیگر وکی؟ وچگونه؟ وکجا؟ ...حسین پناهی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام حسین (ع) می فرماید: بکوش کاری نکنی که موجب پوزش و عذرخواهی تو گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنــیــا دو نــفــر بــاش.. یــکــی بــرای خــودت،یــکــی بــرای دیــگـــری... بــرای خــودت زنــدگــی کــن...  و بــرای دیــگــری زنـــدگی بـــاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگــه یــه روزی بــه اشــتــبــاه احــســاس کــردی کــه زنــدگــی جــهــنــم شــده،دســـت کـــم ســـعــی کـــن پــخـــتــه بــیــرون بــیـــای و گــرنــه ســوخــتــن رو هـــمــه بــلــدنــد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خنده دار است که: ناز می کشیم... اه می کشیم... انتظار می کشیم... فریاد می کشیم... درد می کشیم... ولی با این همه کشیدنها هنوز نقاش خوبی نشدیم که  بتوانیم دست بکشیم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها را باید همیشه تشنه محبت نگه داشت سیر که میشوند هار میشوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتــــیم قبلا مارو از خودش رونده حالـا مـــا رو دیده تو کفمون  مونده... ~_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم دلش فقط یک دوستت دارم می‌خواهد که نمیرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی مادرت تو رو در حالِ سیگار کشیدن ببینه, تازه میفهمی سرطان یکی از کوچیک ترین مضراتِ سیگاره!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کلاهت را به هوا بیانداز که من دیگر جان بازی کردن ندارم، تو بردی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در میان قبایلی زندگی کردم که ، کلمات مردو مردانگی در گوشم بود .بعد در شهری زندگی کردم که رفقای من نه مرد بودند ونه مردانگی داشتند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـوا ابـري سـت.... 
نـفـس بـالا نـمـي آیـد... 
بـزن بـاران.... تـن رنـجـور مـردم را.... زمـيـن حـال بـدی دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عایا ؟از بین شما کسی بستنی توپیایی بود درش مث زی زی گولـــو بود یادش هست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها.... همه ادعا دارند طعم خیانت را چشیده اند... همه ادعا دارند که بدی را به چشم دیده اند... همه ادعا دارند که تنهایی را کشیده اند... پس کیست که این دنیا را به گند کشیده است...؟!!!!! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه که بودیم.... جاده ها خراب بود.... نیمکت مدرسه ها خراب بود.... شیرای آب خراب بود.... زنگ در خونه ها خراب بود... ولی...... " آدما سالم بودند " هی بـــــــــــــاو...!!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمـیــــن خـمـــیــازه ای بـکـــش بـه زیـــر پـــای مـــــــن...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به شبنمی می ماندآدمی وعمرچهل روایتش، به لحظه رویت نور، برسطح سبزبرگی، می لغزد وبرزمین می چکد... تاباری دیگر وکی؟ وچگونه؟ وکجا؟ ...حسین پناهی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام حسین (ع) می فرماید: بکوش کاری نکنی که موجب پوزش و عذرخواهی تو گردد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دنــیــا دو نــفــر بــاش.. یــکــی بــرای خــودت،یــکــی بــرای دیــگـــری... بــرای خــودت زنــدگــی کــن...  و بــرای دیــگــری زنـــدگی بـــاش...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگــه یــه روزی بــه اشــتــبــاه احــســاس کــردی کــه زنــدگــی جــهــنــم شــده،دســـت کـــم ســـعــی کـــن پــخـــتــه بــیــرون بــیـــای و گــرنــه ســوخــتــن رو هـــمــه بــلــدنــد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه خنده دار است که: ناز می کشیم... اه می کشیم... انتظار می کشیم... فریاد می کشیم... درد می کشیم... ولی با این همه کشیدنها هنوز نقاش خوبی نشدیم که  بتوانیم دست بکشیم...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی ها را باید همیشه تشنه محبت نگه داشت سیر که میشوند هار میشوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مورد داشتــــیم قبلا مارو از خودش رونده حالـا مـــا رو دیده تو کفمون  مونده... ~_^

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی آدم دلش فقط یک دوستت دارم می‌خواهد که نمیرد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی مادرت تو رو در حالِ سیگار کشیدن ببینه, تازه میفهمی سرطان یکی از کوچیک ترین مضراتِ سیگاره!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کلاهت را به هوا بیانداز که من دیگر جان بازی کردن ندارم، تو بردی!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در میان قبایلی زندگی کردم که ، کلمات مردو مردانگی در گوشم بود .بعد در شهری زندگی کردم که رفقای من نه مرد بودند ونه مردانگی داشتند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـوا ابـري سـت.... 
نـفـس بـالا نـمـي آیـد... 
بـزن بـاران.... تـن رنـجـور مـردم را.... زمـيـن حـال بـدی دارد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عایا ؟از بین شما کسی بستنی توپیایی بود درش مث زی زی گولـــو بود یادش هست؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزها.... همه ادعا دارند طعم خیانت را چشیده اند... همه ادعا دارند که بدی را به چشم دیده اند... همه ادعا دارند که تنهایی را کشیده اند... پس کیست که این دنیا را به گند کشیده است...؟!!!!! :(

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه که بودیم.... جاده ها خراب بود.... نیمکت مدرسه ها خراب بود.... شیرای آب خراب بود.... زنگ در خونه ها خراب بود... ولی...... " آدما سالم بودند " هی بـــــــــــــاو...!!!