بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دشمنانم هزار بار فرصتی برای دوستی می دهم اما هرگز به دوستانم فرصتی برای دشمنی نمی دهم اخر انها جای دقیق زخمهایم را می دانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجبار نیست دوست بداری مرا.. عشقی که رنگ ترحم شود " صادقانه" نیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا بکن ... ؛ ولی اگر اجابت نشد ؛ با خدا دعوا نکن؛ میانه ات با او به هم نخورد ؛ چون تو جاهلی ؛ و او عالم و خبیر ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـداست کـه شما را از آن تـاريـکي‌هـا نـجات مـی دهـد (گـاهي کـه او را بـه تـضرع و زاري و از بـاطن قـلب مـي‌خوانيد) و از هـر انـدوهـي مـي‌رهانـد، بـاز هـم بـه او شرک مـي‌آوريـد! سوره انـعام آیـه ۶۴

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديروز قصد داشتم دست اتفاق را بگيرم تا نيفتد ! اما امروز فهميدم که اتفاق خواهد افتاد، اين ما هستيم که نبايد با او بيفتيم ...! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كه ما خودمان را با ديگران مقايسه مي كنيم نبايد از كسي انتظار داشته باشيم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رحـمت خـدا نـا امید مـباشید کـه جـز کـافـر هـیچ کس از رحـمت خـدا نـا امـید نـیست.سوره یـوسف آیـه ۸۷

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که تمامت دوستی خود را برای تو فراهم اورد ، تو نیز تمام طاعت خود را برایش فراهم ار .امام هادی ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زيبا گفت دكتر شريعتي:  برای کسی که میفهمد، هیچ توضیحی لازم نیست و برای کسی که نمی فهمد، هر توضیحی اضافه است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد يك روز،يك نفر،يك جورى آدم را بخواهد كه خواستنش به اين راحتى ها تمام نشود،شايد.‏..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ درختان سبز در نظر هوشیار  هر ورقش دفتریست معرفت کردگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم حق داری عاشق باشی ولی بدون که این راهش نیست کسی رو نمیشه بزور عاشق کرد یه وقتایی چیزی سهمت نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این درختانند همچو خاکیان ******** دست ها برکرده اند از خاکدان با زبان سبز و با دست دراز ******** از ضمیر، خاک می گویند راز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش کردن یعنی عشق ورزیدن <<هکتور در جست و جوی خوشبختی>>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کاری که انجام دهنده اش ان را برای خود می پسندد ، اما برای عموم مسلمانان نمی پسندد ، بپرهیز . امام علی ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داغ اشتباهاتم را نه روی دلم روی دستم خواهم گذاشت تا یادم نرود  چه کسانی در سختی کنارم بودند چه کسانی در سختی تنهام گذاشتند تا هراس درد مانع تکرارشان شود...!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به دشمنانم هزار بار فرصتی برای دوستی می دهم اما هرگز به دوستانم فرصتی برای دشمنی نمی دهم اخر انها جای دقیق زخمهایم را می دانند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اجبار نیست دوست بداری مرا.. عشقی که رنگ ترحم شود " صادقانه" نیست..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا بکن ... ؛ ولی اگر اجابت نشد ؛ با خدا دعوا نکن؛ میانه ات با او به هم نخورد ؛ چون تو جاهلی ؛ و او عالم و خبیر ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـداست کـه شما را از آن تـاريـکي‌هـا نـجات مـی دهـد (گـاهي کـه او را بـه تـضرع و زاري و از بـاطن قـلب مـي‌خوانيد) و از هـر انـدوهـي مـي‌رهانـد، بـاز هـم بـه او شرک مـي‌آوريـد! سوره انـعام آیـه ۶۴

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ديروز قصد داشتم دست اتفاق را بگيرم تا نيفتد ! اما امروز فهميدم که اتفاق خواهد افتاد، اين ما هستيم که نبايد با او بيفتيم ...! 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي كه ما خودمان را با ديگران مقايسه مي كنيم نبايد از كسي انتظار داشته باشيم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از رحـمت خـدا نـا امید مـباشید کـه جـز کـافـر هـیچ کس از رحـمت خـدا نـا امـید نـیست.سوره یـوسف آیـه ۸۷

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر که تمامت دوستی خود را برای تو فراهم اورد ، تو نیز تمام طاعت خود را برایش فراهم ار .امام هادی ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه زيبا گفت دكتر شريعتي:  برای کسی که میفهمد، هیچ توضیحی لازم نیست و برای کسی که نمی فهمد، هر توضیحی اضافه است!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شايد يك روز،يك نفر،يك جورى آدم را بخواهد كه خواستنش به اين راحتى ها تمام نشود،شايد.‏..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگ درختان سبز در نظر هوشیار  هر ورقش دفتریست معرفت کردگار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم حق داری عاشق باشی ولی بدون که این راهش نیست کسی رو نمیشه بزور عاشق کرد یه وقتایی چیزی سهمت نیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این درختانند همچو خاکیان ******** دست ها برکرده اند از خاکدان با زبان سبز و با دست دراز ******** از ضمیر، خاک می گویند راز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گوش کردن یعنی عشق ورزیدن <<هکتور در جست و جوی خوشبختی>>

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از کاری که انجام دهنده اش ان را برای خود می پسندد ، اما برای عموم مسلمانان نمی پسندد ، بپرهیز . امام علی ( ع )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داغ اشتباهاتم را نه روی دلم روی دستم خواهم گذاشت تا یادم نرود  چه کسانی در سختی کنارم بودند چه کسانی در سختی تنهام گذاشتند تا هراس درد مانع تکرارشان شود...!!