بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی بنویسیم که بابا نان داد و بعد بشنویم بابا از گشنگی آرام جان داد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایـا … بــدون نــوازش هــای تــو مــیــان دســت هــای زنــدگــی مــچـالــه مــی شــویــم … نــوازشـت را از مـــا نــگـیــر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی کسی بارفتن کسی شروع میشه که دوستش داشتی..داری و خواهی داشت... هیچکس رانداشته باشی بهتراز بی کسی است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يه چيزي مثل کشک و دوغه!!!!..... تموم زندگي پر از دروغه!!!!..... هيچ کسي، هيچ کسي رو دوست نداره!!!!.... دوست دارم ، عاشقتم ،شعاره!!!!... :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار جالبیست...... مرغمان تخم نمی گذارد ولی هر روز گاومان می زاید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر مشغول بزرگ شدنمون هستیم که گاهی یادمون میره پدر و مادرمون دارن پیر میشن... بیاین یه کم بیشتر هواشونو داشته باشیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق آموزگار با روز گار چیه؟ آموزگار اول درس می ده بعدمی پرسه.  ولی روزگار اول امتحان می گیره بعد می پرسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد اینجاست.......... ک میشکند ب خاطر دیگری هم قولش را....... هم غرورت را................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی زنده بودن زندگی عشق یعنی بنده بودن بندگی عشق یعنی درد سختی غم بلا عشق یعنی خالق هستی خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهفته است خوشبختی در دل لحظه ها  باید بجوییم تا بیابیم از آن ردپا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"سكوت كردن" و "اه كشيدن" كه مدرسه نمي خواست!!! هنوز نفهميدم چرا پدرم هر روز "هفت صبح" بيدارم مي كرد... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش... وقتی خداوند در صف محشر میگوید: چه داشتی؟ سر بر کند حسین(ع)، بگوید: حساب شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ماندن تو من بهانه ای دارم، کنار برگ گل یاس خانه ای دارم، برای دیدنت امشب چه ها نخواهم کرد، بیا که بهتر از آن آشیانه ای دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم همه شب گریه کنم بارانی، غزلی از تو بگویم همه جا پنهانی، دوست دارم صدف ثانیه هایم باشی، تا تماشا کنم آن چهره ات ای نورانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد شدن شاید تصادفی باشه ولی مرد موندن کار هر کسی نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرازگاهی زنگی بزن سراغی بگیر پیامی بده احوالی بپرس خیلی نگذشته است از روزهایی که نفست بودم! گله ای نیست؛ خودم آرزو کردم که به هر چه دوست داری برسی! "تو" هم به "او" رسیدی ..

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یعنی بنویسیم که بابا نان داد و بعد بشنویم بابا از گشنگی آرام جان داد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایـا … بــدون نــوازش هــای تــو مــیــان دســت هــای زنــدگــی مــچـالــه مــی شــویــم … نــوازشـت را از مـــا نــگـیــر !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی کسی بارفتن کسی شروع میشه که دوستش داشتی..داری و خواهی داشت... هیچکس رانداشته باشی بهتراز بی کسی است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق يه چيزي مثل کشک و دوغه!!!!..... تموم زندگي پر از دروغه!!!!..... هيچ کسي، هيچ کسي رو دوست نداره!!!!.... دوست دارم ، عاشقتم ،شعاره!!!!... :|

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزگار جالبیست...... مرغمان تخم نمی گذارد ولی هر روز گاومان می زاید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر مشغول بزرگ شدنمون هستیم که گاهی یادمون میره پدر و مادرمون دارن پیر میشن... بیاین یه کم بیشتر هواشونو داشته باشیم!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق آموزگار با روز گار چیه؟ آموزگار اول درس می ده بعدمی پرسه.  ولی روزگار اول امتحان می گیره بعد می پرسه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد اینجاست.......... ک میشکند ب خاطر دیگری هم قولش را....... هم غرورت را................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عشق یعنی زنده بودن زندگی عشق یعنی بنده بودن بندگی عشق یعنی درد سختی غم بلا عشق یعنی خالق هستی خدا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نهفته است خوشبختی در دل لحظه ها  باید بجوییم تا بیابیم از آن ردپا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"سكوت كردن" و "اه كشيدن" كه مدرسه نمي خواست!!! هنوز نفهميدم چرا پدرم هر روز "هفت صبح" بيدارم مي كرد... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش... وقتی خداوند در صف محشر میگوید: چه داشتی؟ سر بر کند حسین(ع)، بگوید: حساب شد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای ماندن تو من بهانه ای دارم، کنار برگ گل یاس خانه ای دارم، برای دیدنت امشب چه ها نخواهم کرد، بیا که بهتر از آن آشیانه ای دارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم همه شب گریه کنم بارانی، غزلی از تو بگویم همه جا پنهانی، دوست دارم صدف ثانیه هایم باشی، تا تماشا کنم آن چهره ات ای نورانی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرد شدن شاید تصادفی باشه ولی مرد موندن کار هر کسی نیست ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرازگاهی زنگی بزن سراغی بگیر پیامی بده احوالی بپرس خیلی نگذشته است از روزهایی که نفست بودم! گله ای نیست؛ خودم آرزو کردم که به هر چه دوست داری برسی! "تو" هم به "او" رسیدی ..