بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیزاد بدون غذا دو ماه دوام می آورد.. بدون آب دو هفته  بدون هوا چند دقیقه.. بدون (وجدان) متاسفانه خیلی..خیلی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویی ست مرا در دل که روان سوزدو جان کاهد هردم آن مرد هوسران را با غم و اشک و فغان خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخدا در دلو جانم نیست هیچ جز حسرت دیدارش سوختم از غم و کی باشد غم من مایه ی آزارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثانیه های انتظار پشت چراغ قرمز را تاب بیاور شاید که دارند آرزوی کودکی دست فروش را برای یک دقیقه کاسبی بیشتر برآورده می کنند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به برف پاک کن روزگار بگو ایهوده تلاش نکند "یاد تو" این سوی شیشه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مـسـلـخ عــشــق جـز نـکـو را نـکـشـنـد .. مـا " بـا تـو کـه بـاشـیـم " نـکـو مـی گـردیـم .. لـبـیـک یـا حـسـیـن عـلـیـه الـسـلام 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم آغوشی میخواهد نه زن باشد نه مرد...خدایا زمین نمی آیی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخرهرچیزی خوبه... اگه خوب نشد... پس هنوزاخرش نشده... صبرکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ فرقی نمیکند ابرهابالای سرت باشند یانباشند... شادی ات را به روزافتابی موکول نکن... اسمان بااحساس توآبی می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدرخـسته ام، که حاضرم، سـرم را روی تکه سنگی، بگذارم وبخوابم اما به دیوار وجود بعضی ها که بارها بر سرم آوار شد تکیه ندهم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــــو که میتونستى ایـــن همــه بـــد باشى , غلط کردی اوائل اون همــه خوب بودى…..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگها هم وقتي در پادشاه فصلها هستند  از دلهره ي بادهاي وحشي،  در امان نيستند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و هر صبح بهم میزنم حال دنیا را در فنجان های قهوه ندیده  بی آنکه نگران این باشم که فال آدمهایش از هم سر در بیاورد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سرم را بـــــــــــــــالا می گیرم چون بــــــــــــــازی را به کسی باختم که با خـــــــــیانتـــــــــــ برده بود........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت،دلتنگ تبرشد...وقتیکه گنجشکها سیم برق را به شاخه هایش ترجیح دادند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری زندگی ام شده بود حسرت گذشته...!!! ای کاش دیرتر میگذشت.....کودکی ام اما حال میخواهم بیندیشم به اینده...!!!ای کاش زودتر میرسید ......مرگم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمیزاد بدون غذا دو ماه دوام می آورد.. بدون آب دو هفته  بدون هوا چند دقیقه.. بدون (وجدان) متاسفانه خیلی..خیلی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزویی ست مرا در دل که روان سوزدو جان کاهد هردم آن مرد هوسران را با غم و اشک و فغان خواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بخدا در دلو جانم نیست هیچ جز حسرت دیدارش سوختم از غم و کی باشد غم من مایه ی آزارش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ثانیه های انتظار پشت چراغ قرمز را تاب بیاور شاید که دارند آرزوی کودکی دست فروش را برای یک دقیقه کاسبی بیشتر برآورده می کنند...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به برف پاک کن روزگار بگو ایهوده تلاش نکند "یاد تو" این سوی شیشه است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مـسـلـخ عــشــق جـز نـکـو را نـکـشـنـد .. مـا " بـا تـو کـه بـاشـیـم " نـکـو مـی گـردیـم .. لـبـیـک یـا حـسـیـن عـلـیـه الـسـلام 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم آغوشی میخواهد نه زن باشد نه مرد...خدایا زمین نمی آیی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اخرهرچیزی خوبه... اگه خوب نشد... پس هنوزاخرش نشده... صبرکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ فرقی نمیکند ابرهابالای سرت باشند یانباشند... شادی ات را به روزافتابی موکول نکن... اسمان بااحساس توآبی می شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدرخـسته ام، که حاضرم، سـرم را روی تکه سنگی، بگذارم وبخوابم اما به دیوار وجود بعضی ها که بارها بر سرم آوار شد تکیه ندهم…

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تـــــو که میتونستى ایـــن همــه بـــد باشى , غلط کردی اوائل اون همــه خوب بودى…..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برگها هم وقتي در پادشاه فصلها هستند  از دلهره ي بادهاي وحشي،  در امان نيستند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و هر صبح بهم میزنم حال دنیا را در فنجان های قهوه ندیده  بی آنکه نگران این باشم که فال آدمهایش از هم سر در بیاورد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من سرم را بـــــــــــــــالا می گیرم چون بــــــــــــــازی را به کسی باختم که با خـــــــــیانتـــــــــــ برده بود........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درخت،دلتنگ تبرشد...وقتیکه گنجشکها سیم برق را به شاخه هایش ترجیح دادند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمری زندگی ام شده بود حسرت گذشته...!!! ای کاش دیرتر میگذشت.....کودکی ام اما حال میخواهم بیندیشم به اینده...!!!ای کاش زودتر میرسید ......مرگم