بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــریم یــک اســفنـدی ... حــریم سلــطـان نیــست کــه حــرم ســرا بــاشد ... وارد شــدن بــه آن لیــاقت می خــواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همان میشود ، که اغلب به آن فکر میکند! « کوروش کبیر »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل شکست مقاومت نکن، بلکه به آن خوش امد بگو؛ هرچیزی که به آن خوش آمد گوییم تغییر شکل می دهد، رنج به عشق تبدیل میشود این راز بزرگ زندگیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشوار ترین قدم ، همان قدمِ اول است! « کوروش کبیر »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ گاه از فشار زندگي اندوهگين مشو... شايد خداست ك در آغوشش مي فشاردت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم اینجا چه قدر مهربانند !!! دیدند کفش ندارم ،، برایم پا پوش درست کردند!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گاهی سراغت را نمیگیرم مگو از یاد او رفتم، مقصر روزگار است،وگرنه یاد تو در قلب من، یک یادگار است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــــه پــــر جــــرأت  و  مــــغــــرور میشود در برابرت کسی که میفهمد از تــــه دل دوستــــش داری!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگرلانه ام رابرحباب حوصله ی مردمان نمیسازم تا آواره بی حوصلگیهایشان نشوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اميدوارم انقدر خوب باشيم و زيبا زندگي كنيم كه وقتي...از خط پايان زندگي مي گذريم كسي دست نزند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا همه میگن هواچقد دونفرس، اما مشکل اینجاس که رابطه ها  سه نفرس....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریتم خنده هایت را دوست دارم. در بین تمام مردم این کره خاکی تو تافته ای، جدا بافته ای! لبخند بزن... تکرار همه چیز در این دنیا خسته کننده شده است، اما تو مثل نفسی، تکرارت تضمین زندگیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق آموزگار با روز گار چیه؟ آموزگار اول درس می ده بعدمی پرسه. ولی روزگار اول امتحان می گیره بعد درس میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دیگر چه جور معشوقی هستی ؟ نه دستم به تو می رسد نه می توانم از شوق دیدنت بال در آورم تو دست و بال مرا بسته‏ ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این منصفانه نیست من پیر شده باشم و تو در خیالم درست مثل روزی که ترکم کردی زیبا و جوان همین شده که هیچ‏ کس باور نمی کند معشوق من بوده باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس بیکس نیست...اما موفق کسیست که با هرکس نیست!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــریم یــک اســفنـدی ... حــریم سلــطـان نیــست کــه حــرم ســرا بــاشد ... وارد شــدن بــه آن لیــاقت می خــواهد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان همان میشود ، که اغلب به آن فکر میکند! « کوروش کبیر »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مقابل شکست مقاومت نکن، بلکه به آن خوش امد بگو؛ هرچیزی که به آن خوش آمد گوییم تغییر شکل می دهد، رنج به عشق تبدیل میشود این راز بزرگ زندگیست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دشوار ترین قدم ، همان قدمِ اول است! « کوروش کبیر »

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هيچ گاه از فشار زندگي اندوهگين مشو... شايد خداست ك در آغوشش مي فشاردت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردم اینجا چه قدر مهربانند !!! دیدند کفش ندارم ،، برایم پا پوش درست کردند!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر گاهی سراغت را نمیگیرم مگو از یاد او رفتم، مقصر روزگار است،وگرنه یاد تو در قلب من، یک یادگار است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چــــه پــــر جــــرأت  و  مــــغــــرور میشود در برابرت کسی که میفهمد از تــــه دل دوستــــش داری!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگرلانه ام رابرحباب حوصله ی مردمان نمیسازم تا آواره بی حوصلگیهایشان نشوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اميدوارم انقدر خوب باشيم و زيبا زندگي كنيم كه وقتي...از خط پايان زندگي مي گذريم كسي دست نزند......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزا همه میگن هواچقد دونفرس، اما مشکل اینجاس که رابطه ها  سه نفرس....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ریتم خنده هایت را دوست دارم. در بین تمام مردم این کره خاکی تو تافته ای، جدا بافته ای! لبخند بزن... تکرار همه چیز در این دنیا خسته کننده شده است، اما تو مثل نفسی، تکرارت تضمین زندگیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق آموزگار با روز گار چیه؟ آموزگار اول درس می ده بعدمی پرسه. ولی روزگار اول امتحان می گیره بعد درس میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو دیگر چه جور معشوقی هستی ؟ نه دستم به تو می رسد نه می توانم از شوق دیدنت بال در آورم تو دست و بال مرا بسته‏ ای

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این منصفانه نیست من پیر شده باشم و تو در خیالم درست مثل روزی که ترکم کردی زیبا و جوان همین شده که هیچ‏ کس باور نمی کند معشوق من بوده باشی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس بیکس نیست...اما موفق کسیست که با هرکس نیست!