بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست گفته بودی یا تو هیچکس... اما من ساده انگار فراموش کرده بودم  که هیچکس هم برای خودش  کسی است!!!!!!!... کسی حتی شاید مهمتر از من!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم بوی کافور میدهد شب به شب درآن مرده شورها آرزویی را غسل میدهند وکفن میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر نیستم  اما برایتان روزی 10 دقیقه  راه رفتن روی جدول های کنار خیابان، را تجویز می کنم!  تا بدانید تعادل چیز مهمی است  اما دیـوانه بودن قشنگ تر است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض میکنم.....امــــــــــا....اینبارنمیشکنم....کسی که شکستنم رادید...دلش سوخت خواست بماند....اما....تحمل ترحــــــــم ماندنش خیلی سخت ترازرفتنش بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت تا ابد "تنهایت" نمیگدارم.... ابدش چه زود عفو خورد....!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دلمان بخواهد چه دلمان نخواهد، خدا یک وقتهایی دلش نمیخواهد ما چیزی را که دلمان میخواهد داشته باشیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر فرق نمیکند برگ کدام درختم... وقتی صدای خرد شدنم زیر پای همه زیباست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـنـــده از تـهِ دل مـی خـواهــم ... جــایـی می فـروشــنـد ؟؟؟؟؟!!!! . مـن . . .. . بـه قـیـمـتِ بـاقـیِ عـمـــــرم خــریـدارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭﺩ ﻳﻌﻨﻲ اﻭ ﻫﺴﺖ...اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺮاﻱ ﻣﻦ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غریب است حال"کبریتی"که میداند"ساخته"میشود که"سوخته"شود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهــــی اوقــــات لطـــــف ، ســــریع تـــر از یـــک گلــــوله آدم را مــــی کشــــــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم از خودم......... همیشه نگران کسی هستم که میدانم اگه بمیرم ب چهلمم نخواهد رسید......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف نيست؛ رفتن آدمها باخودشون باشه،فراموش کردنشون با ما...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مخفیگاه ذهن مان کسی که دوستش داریم همیشه می ماند.... حتی در "دوری" و "جدایی"....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه پایانی ندارد نه تویی نه من، این انسانیت است که تابه ابد، فریادکشیده خواهدشد...ارنستوچگوارا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــق نداری احســـــــــــــاس دیگران رو به بـــازی بگیری ؛ فـــقـــط بـخــاطـر ایــنـکـــه : هنوز تکلیفــت با احســــاس خـــودت معلوم نیست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت هست گفته بودی یا تو هیچکس... اما من ساده انگار فراموش کرده بودم  که هیچکس هم برای خودش  کسی است!!!!!!!... کسی حتی شاید مهمتر از من!...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قلبم بوی کافور میدهد شب به شب درآن مرده شورها آرزویی را غسل میدهند وکفن میکنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دکتر نیستم  اما برایتان روزی 10 دقیقه  راه رفتن روی جدول های کنار خیابان، را تجویز می کنم!  تا بدانید تعادل چیز مهمی است  اما دیـوانه بودن قشنگ تر است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بغض میکنم.....امــــــــــا....اینبارنمیشکنم....کسی که شکستنم رادید...دلش سوخت خواست بماند....اما....تحمل ترحــــــــم ماندنش خیلی سخت ترازرفتنش بود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفت تا ابد "تنهایت" نمیگدارم.... ابدش چه زود عفو خورد....!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه دلمان بخواهد چه دلمان نخواهد، خدا یک وقتهایی دلش نمیخواهد ما چیزی را که دلمان میخواهد داشته باشیم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر فرق نمیکند برگ کدام درختم... وقتی صدای خرد شدنم زیر پای همه زیباست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـنـــده از تـهِ دل مـی خـواهــم ... جــایـی می فـروشــنـد ؟؟؟؟؟!!!! . مـن . . .. . بـه قـیـمـتِ بـاقـیِ عـمـــــرم خــریـدارم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭﺩ ﻳﻌﻨﻲ اﻭ ﻫﺴﺖ...اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺮاﻱ ﻣﻦ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه غریب است حال"کبریتی"که میداند"ساخته"میشود که"سوخته"شود...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهــــی اوقــــات لطـــــف ، ســــریع تـــر از یـــک گلــــوله آدم را مــــی کشــــــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

متنفرم از خودم......... همیشه نگران کسی هستم که میدانم اگه بمیرم ب چهلمم نخواهد رسید......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انصاف نيست؛ رفتن آدمها باخودشون باشه،فراموش کردنشون با ما...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در مخفیگاه ذهن مان کسی که دوستش داریم همیشه می ماند.... حتی در "دوری" و "جدایی"....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه پایانی ندارد نه تویی نه من، این انسانیت است که تابه ابد، فریادکشیده خواهدشد...ارنستوچگوارا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حــــق نداری احســـــــــــــاس دیگران رو به بـــازی بگیری ؛ فـــقـــط بـخــاطـر ایــنـکـــه : هنوز تکلیفــت با احســــاس خـــودت معلوم نیست...