بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ جای این شهر از یادت در امان نیستم حتی به کوچه ی علی چپ که می روم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میدونستیم قدرت بدنی که یک زن موقع زایمان از دست میده برابره با قدرت بدنی 1روز کار 16کارگر معدنه هیچوقت با مادرانمون تندی نمیکردیم!! به امید سلامتیه همه ی مادران مهربوووون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـهـراب ای کــاش بــودی و بـــا هـــم قایـــقی دیـــگر میســـاختیــم ...! ایـــن بــار خـــیلی بـــزرگـــتر و جـــادارتـــر از قـــبل ...! آخـــه کلـــی آرزو و غــم بـــا خــود بــه همـراه دارم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخـــته... خـــیلی ســـخـــته... زن باشـــی و گـــیر یه نـــامـــرد بـــیفـــتی... ولی واســـش از هـــر مـــردی "مـــردتـــر" باشـــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خدا میگفت: دیوونم کردی بیا اینم اونی که میخواستی!!!! :))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! ان گونه زند ام بدار که نشکند دلی از زنده بودنم و ان گونه بمیران که به وجد نیاید کسی از نبودنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که ندیدیم!! ولی میگن خیلی حال میده یکی واقعأ دوستت داشته باشه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه ...دست روزگارو ميبيني؟؟ موقع رفتنت من با گريه بهت التماس ميكردم بموني اما تو با بي تفاوتي از كنام گذشتي.. حالا تو براي برگشتنت پيش من باگريه التماس ميكني ومن با بي تفاوتي از كنارت ميگذرم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــم قـــدم زدن مــیــخـواهــد . . . در یــک وجــبــی پــیــاده رو . . . یــک قــدم تــا آسـمـان . . . پــرواز بــا بــوی یــاس هــا . . . خـیـس و نـمـنـاک شــدن بـــا بـــاران . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستادگی کن تا روشن بمانی؛شمع های افتاده خاموش می شوند! احمد شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت دنیا که دست گروه 5+1 نیست بلکه اختیار جهان هستی در دست 5تن ال عبا+1حضرت عباس است قابل توجه بعضیا!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد بودن تنها انتقامیست که انسان میتواند از زندگی بگیرد ..چگوارا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي حرف پشتت زياده كه ‏"ميخوان جات باشن؛نمي تونن يا ميخوان باهات باشن نمي تونن‏"‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان عاقل هميشه از بدگويي هايي که از او ميشود استفاده ميکند. ژرژبانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم سر کلاس از بچه ها خواست با خدا، عاشق، دنیا، من جمله بسازند. دخترک یتیم، از گوشه اتاق برخواست و گفت : آقا اجازه.. من عاشق مامانم، اون همه دنیامه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که روح در تو دمیده می شود  در شکم یک زن هستی هنگامی که گریه می کنی  در آغوش یک زن هستی هنگامی که عاشق می شوی در قلب یک زن هستی زن امانت است نه برای اهانت

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ جای این شهر از یادت در امان نیستم حتی به کوچه ی علی چپ که می روم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه میدونستیم قدرت بدنی که یک زن موقع زایمان از دست میده برابره با قدرت بدنی 1روز کار 16کارگر معدنه هیچوقت با مادرانمون تندی نمیکردیم!! به امید سلامتیه همه ی مادران مهربوووون

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سـهـراب ای کــاش بــودی و بـــا هـــم قایـــقی دیـــگر میســـاختیــم ...! ایـــن بــار خـــیلی بـــزرگـــتر و جـــادارتـــر از قـــبل ...! آخـــه کلـــی آرزو و غــم بـــا خــود بــه همـراه دارم ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سخـــته... خـــیلی ســـخـــته... زن باشـــی و گـــیر یه نـــامـــرد بـــیفـــتی... ولی واســـش از هـــر مـــردی "مـــردتـــر" باشـــی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش خدا میگفت: دیوونم کردی بیا اینم اونی که میخواستی!!!! :))))

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا! ان گونه زند ام بدار که نشکند دلی از زنده بودنم و ان گونه بمیران که به وجد نیاید کسی از نبودنم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما که ندیدیم!! ولی میگن خیلی حال میده یکی واقعأ دوستت داشته باشه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هه ...دست روزگارو ميبيني؟؟ موقع رفتنت من با گريه بهت التماس ميكردم بموني اما تو با بي تفاوتي از كنام گذشتي.. حالا تو براي برگشتنت پيش من باگريه التماس ميكني ومن با بي تفاوتي از كنارت ميگذرم.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلـــم قـــدم زدن مــیــخـواهــد . . . در یــک وجــبــی پــیــاده رو . . . یــک قــدم تــا آسـمـان . . . پــرواز بــا بــوی یــاس هــا . . . خـیـس و نـمـنـاک شــدن بـــا بـــاران . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایستادگی کن تا روشن بمانی؛شمع های افتاده خاموش می شوند! احمد شاملو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرنوشت دنیا که دست گروه 5+1 نیست بلکه اختیار جهان هستی در دست 5تن ال عبا+1حضرت عباس است قابل توجه بعضیا!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاد بودن تنها انتقامیست که انسان میتواند از زندگی بگیرد ..چگوارا..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي حرف پشتت زياده كه ‏"ميخوان جات باشن؛نمي تونن يا ميخوان باهات باشن نمي تونن‏"‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان عاقل هميشه از بدگويي هايي که از او ميشود استفاده ميکند. ژرژبانه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

معلم سر کلاس از بچه ها خواست با خدا، عاشق، دنیا، من جمله بسازند. دخترک یتیم، از گوشه اتاق برخواست و گفت : آقا اجازه.. من عاشق مامانم، اون همه دنیامه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنگامی که روح در تو دمیده می شود  در شکم یک زن هستی هنگامی که گریه می کنی  در آغوش یک زن هستی هنگامی که عاشق می شوی در قلب یک زن هستی زن امانت است نه برای اهانت