بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلوم درد میکنه ... نمیدونم ... جنس سیگارش خوب نیست ... یا خاطرات بدجوری میسوزونه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرآن لبــــِ طاقچه هایمان؛ خاکـــــ میخورد و مـــــا … لبِ پرتگاه ها ؛ تابـــــــــ میخوریم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر  کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست گفتند یافت می نشود گشته ایم ما گفت آنچه یافت مینشود آنم آرزوست مولوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه‌ی صندلی‌های مهمّ جهان را گرفته‌اند...؛ فقط یکی‌اش مانده، ما هم دو نفریم.  تو برو با خیال راحت بنشین، طبق اصل لانه‌ی کبوتری پرت می‌شوم توی بغلت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با بستن دهان احمق جلوه کنی بهتر است از اینکه با گشودن آن همه ی شک و تردید ها را از میان برداری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای را خر می کنند تا کاری را انجام دهند و عده ای را شیر...! مواظب باش حیوان صفت نشی! بازنده بازنده ست...چه درنده چه چرنده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند تاریخ گذشته است نوشته هایم... بیشتر بنویسم مسمومیت به بار می آورد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطارها بیهوده می پرسند:چی؟چی؟ نمی دانند در انتهای ریل ها هیچکس و هیچ چیز در انتظارشان نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی به از بند! چه با لبخند چه بی لبخند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی وصیت کرد که برای سلامتی عقلتان هویج بخورید همه خندیدند. ولی هیچ کس نفهمید که عقل همه به چشمشان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب جایی میان سینه ام ؛‏ آنجاکه خون پمپاژ میکند ؛
سنگین است ،‏خیلی سنگین‏...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چه اذتی است در تنهایی، باور نداری؟ از خدا بپرس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرابم به اندازه همان قاضی که متهم اعدامیش  " رفیقش " بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم ای فال فروش ، لای این بسته فال "مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید" هم داری ؟ گفت : اگر بود کسی فال فروشی می کرد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گلچین "مهربانیت" چتری برایم بفرست که من خیس "دلتنگیت" نباشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه ترسیدم از آن، آن به سرم می آید......مشک سوراخ شد و کیست برم می آید؟  اشک خجلت فقط از چشم ترم می آید...... ناله ی العطش اهل حرم می آید ...!!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گلوم درد میکنه ... نمیدونم ... جنس سیگارش خوب نیست ... یا خاطرات بدجوری میسوزونه ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قرآن لبــــِ طاقچه هایمان؛ خاکـــــ میخورد و مـــــا … لبِ پرتگاه ها ؛ تابـــــــــ میخوریم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر  کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست گفتند یافت می نشود گشته ایم ما گفت آنچه یافت مینشود آنم آرزوست مولوی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه‌ی صندلی‌های مهمّ جهان را گرفته‌اند...؛ فقط یکی‌اش مانده، ما هم دو نفریم.  تو برو با خیال راحت بنشین، طبق اصل لانه‌ی کبوتری پرت می‌شوم توی بغلت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر با بستن دهان احمق جلوه کنی بهتر است از اینکه با گشودن آن همه ی شک و تردید ها را از میان برداری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عده ای را خر می کنند تا کاری را انجام دهند و عده ای را شیر...! مواظب باش حیوان صفت نشی! بازنده بازنده ست...چه درنده چه چرنده!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند تاریخ گذشته است نوشته هایم... بیشتر بنویسم مسمومیت به بار می آورد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قطارها بیهوده می پرسند:چی؟چی؟ نمی دانند در انتهای ریل ها هیچکس و هیچ چیز در انتظارشان نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آزادی به از بند! چه با لبخند چه بی لبخند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگی وصیت کرد که برای سلامتی عقلتان هویج بخورید همه خندیدند. ولی هیچ کس نفهمید که عقل همه به چشمشان است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب جایی میان سینه ام ؛‏ آنجاکه خون پمپاژ میکند ؛
سنگین است ،‏خیلی سنگین‏...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و چه اذتی است در تنهایی، باور نداری؟ از خدا بپرس!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرابم به اندازه همان قاضی که متهم اعدامیش  " رفیقش " بود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گفتم ای فال فروش ، لای این بسته فال "مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید" هم داری ؟ گفت : اگر بود کسی فال فروشی می کرد ؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از گلچین "مهربانیت" چتری برایم بفرست که من خیس "دلتنگیت" نباشم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر چه ترسیدم از آن، آن به سرم می آید......مشک سوراخ شد و کیست برم می آید؟  اشک خجلت فقط از چشم ترم می آید...... ناله ی العطش اهل حرم می آید ...!!