بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز پیراهنت رابوییدم.. بوی عشق ناب میداد... اما امروز.... لعنتی.... بوی خیانت میدهد آغوشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى پدرى با بچه ش درد و دل ميكنه ينى خيلى به كم آوردن نزدیک شده..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دغدغهء روزمره ام ، بودن توست ! نفس کشيدنت .. ايستادنت .. خنديدنت .. “مــــــــــادرم” تو باشي و خدا دنيا برايم بس است ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـ ـاری بــه این حـ ــرف و حــ ـدیــث هــا نــ ــدارم...مــقــصـود و مــحـبـــوب تـــویــی... و بــاز هــم ســ...ـه نـقـطـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک ترانه غمگین خارجی میخواهد... با زبانی که نمی فهمم چیست... می خواهم به دردی که نمی دانم چیست, زار زار گریه کنم... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم شده مثله "ویندوز XP". با اینکه از مد افتاده ولی هرکی تازه کاره، میادو اول با اون بازی میکنه و یاد میگیره. از بس که ساده اس . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زیباست خدايي داریم که با آن همه بزرگے و عظمت همیشه پای صحبت هاي ما مے نشیند و به آنها گوش میدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی بـچه رو دیـدم کـه داشـت گریـه مـیکـرد و مـی گـفـت:  هـیچکـس بـا مـن بـازی نـمی کـنه...  تـو دلــم گفـتم: تــو بـزرگ شـو بـبـین چـه بــازی هـایـی کـه بـاهـات نـمـی کنــن ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه آشکار است برای زنده شدن.. برای تازه شدن.. برای مرد شدن!! ولی امان از خنده هایی که نه خنده است.. نه گریه!! . خنده ی من از گریه غم انگیز تر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد میکند قلبم را میگویم فقط به خاطر اینکه خودم میخواهم وگرنه بیخیال بودن که کار راحتیست من نمیخواهم بیخیال عمری شوم که بخاطر هیچ تلف شد. نمی خواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز های بارانی و بهانه بودن در کنار هم زیباست..... اما زیباتر از ان روز های سخت و بی بهانه با هم بودن است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب باران میبارد... نگران نباش... چون دیگر نیستم که تو را زیر چتر دیگری ببینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ابرها گفتم به جای من ببارید... دیدم ابرها رفتند... گمانم ان ها هم فهمیدند نمیتوانند انتهای بغضم را نشان دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﺩﺭﻱ ﮐﻪ : ﻫﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩ، ﻫﻢ ﭘﺪﺭ !!!!! ﻫﻢ ﻣﺮﻳﺾ ﺑﻮﺩ، ﻫﻢ ﺳﺎﻟﻢ !!!!! ﻫﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮﺩ، ﻫﻢ ﺳﻴﺮ !!!!! ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﻫﻢ ﺳﺮﺣﺎﻝ !!!!! ﻫﻢ ﭘﻴﺮ ﺑﻮﺩ، ﻫﻢ ﺟﻮﺍﻥ !!!!! ﻫﻢ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﻫﻢ ﺩﻝ ﺯﻧﺪﻩ!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داغ ِ داغــــــــم .. وَ از حرص بیدارم ! تعجب ! .. که چه هماهنگـــــــــ میزند ، طپـش قـلب ِ منو هر پک این سیـــگارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به دنبال ِ همراه ِ “اوّل” نیستم ! این روزها اول ِ راه ، همه همراهند…. این روزها ، باید به دنبال ِ همراه ِ “آخر” گشت …

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیروز پیراهنت رابوییدم.. بوی عشق ناب میداد... اما امروز.... لعنتی.... بوی خیانت میدهد آغوشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتى پدرى با بچه ش درد و دل ميكنه ينى خيلى به كم آوردن نزدیک شده..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دغدغهء روزمره ام ، بودن توست ! نفس کشيدنت .. ايستادنت .. خنديدنت .. “مــــــــــادرم” تو باشي و خدا دنيا برايم بس است ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کـ ـاری بــه این حـ ــرف و حــ ـدیــث هــا نــ ــدارم...مــقــصـود و مــحـبـــوب تـــویــی... و بــاز هــم ســ...ـه نـقـطـه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم یک ترانه غمگین خارجی میخواهد... با زبانی که نمی فهمم چیست... می خواهم به دردی که نمی دانم چیست, زار زار گریه کنم... 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم شده مثله "ویندوز XP". با اینکه از مد افتاده ولی هرکی تازه کاره، میادو اول با اون بازی میکنه و یاد میگیره. از بس که ساده اس . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چقدر زیباست خدايي داریم که با آن همه بزرگے و عظمت همیشه پای صحبت هاي ما مے نشیند و به آنها گوش میدهد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ی بـچه رو دیـدم کـه داشـت گریـه مـیکـرد و مـی گـفـت:  هـیچکـس بـا مـن بـازی نـمی کـنه...  تـو دلــم گفـتم: تــو بـزرگ شـو بـبـین چـه بــازی هـایـی کـه بـاهـات نـمـی کنــن ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گریه آشکار است برای زنده شدن.. برای تازه شدن.. برای مرد شدن!! ولی امان از خنده هایی که نه خنده است.. نه گریه!! . خنده ی من از گریه غم انگیز تر است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

درد میکند قلبم را میگویم فقط به خاطر اینکه خودم میخواهم وگرنه بیخیال بودن که کار راحتیست من نمیخواهم بیخیال عمری شوم که بخاطر هیچ تلف شد. نمی خواهم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روز های بارانی و بهانه بودن در کنار هم زیباست..... اما زیباتر از ان روز های سخت و بی بهانه با هم بودن است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امشب باران میبارد... نگران نباش... چون دیگر نیستم که تو را زیر چتر دیگری ببینم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به ابرها گفتم به جای من ببارید... دیدم ابرها رفتند... گمانم ان ها هم فهمیدند نمیتوانند انتهای بغضم را نشان دهند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﺩﺭﻱ ﮐﻪ : ﻫﻢ ﻣﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩ، ﻫﻢ ﭘﺪﺭ !!!!! ﻫﻢ ﻣﺮﻳﺾ ﺑﻮﺩ، ﻫﻢ ﺳﺎﻟﻢ !!!!! ﻫﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﻮﺩ، ﻫﻢ ﺳﻴﺮ !!!!! ﻫﻢ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﻫﻢ ﺳﺮﺣﺎﻝ !!!!! ﻫﻢ ﭘﻴﺮ ﺑﻮﺩ، ﻫﻢ ﺟﻮﺍﻥ !!!!! ﻫﻢ ﺩﻝ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﻫﻢ ﺩﻝ ﺯﻧﺪﻩ!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

داغ ِ داغــــــــم .. وَ از حرص بیدارم ! تعجب ! .. که چه هماهنگـــــــــ میزند ، طپـش قـلب ِ منو هر پک این سیـــگارم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیگر به دنبال ِ همراه ِ “اوّل” نیستم ! این روزها اول ِ راه ، همه همراهند…. این روزها ، باید به دنبال ِ همراه ِ “آخر” گشت …