بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب نظرمن بن بست زندگی اونجاست ک دیگه  امیدی برای زندگی کردن نداشته باشی... اونجا ک امیدتو برای زندگی کردن از دست بدی..... اونجا میشه بن بست زندگی....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دله دیــگه ... شعور کــه نداره! بذار هی بگیـــــره تا بفهــــمه هرچــی که خواست، داشتـــنی نیست ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس زیبا امام علی )ع( : هر گاه تهيدست شديد با صدقه دادن با خدا تجارت كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام حسین )ع( : همانا دانا کسی است که حق گویی او فراوان باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی شاپر را از روی تار عنکبوت میگیری ،خیلی آرام تا رهایش کنی ،شاپرک میان دستانت له میشود... نیت تو کجا و سرنوشت شاپرک کجا ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻪ ﺣﻤﺎﻗﺘﻲ!!! ﻣﺮاﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ....ﻭﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻤﺶ... ﭼﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﺑﻲ ﻏﻴﺮﺗﻲ ﺩاﺭﻡ ﻣﻦ....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیچ تاریخی به شگفتی و دردناکی تاریخ اسلام نیست... مذهبی که همیشه در بیرون بر بیگانه پیروز بوده... و همیشه در خانه از آشنا شکست خورده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ظلم است معلم را به شمع تشبیه کردن... زیرا شمع را می سازندتا بسوزد... و معلم می سوزد که بسازد... دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنت در بغل کسی و دلت پیش دیگری.... هزار خطبه هم که بخوانند  بازم خیانت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندرز جوان بايد کوتاه ، تازه و داستان وار باشد . حکيم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بن بست زندگى اونجاييه که نه حق خواستن دارى و نه توان فراموشى..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا!از تو خواهش میکنم مارا تا زمانیکه راستی و راستگویی در این دنیا مد شود زنده نگه دار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دلم را شکستی عذاب وجدان نداشته باش چراکه خیلی ها انرا برایم ترک انداختند و رفتند...من صبرم بالاست...طاقت می اورم...هنوز زنده ام...میبینی که!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهي تاجهان باشد به شادي در جهان باشي الهي از بلاها لحظه لحظه در امان باشي مراد ومطلبت را من نمي دانم خدا داند الهي همنشين جمع خوبان خداباشي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دنیا فراموشگر خاطرهاست تو فراموش نکن آنچه میان من و توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما ﺭﻭﺯﯼ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ  و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯾﺸﺎﻥ می شوند زمانی ﮐﻪ ، ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ.....!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ب نظرمن بن بست زندگی اونجاست ک دیگه  امیدی برای زندگی کردن نداشته باشی... اونجا ک امیدتو برای زندگی کردن از دست بدی..... اونجا میشه بن بست زندگی....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دله دیــگه ... شعور کــه نداره! بذار هی بگیـــــره تا بفهــــمه هرچــی که خواست، داشتـــنی نیست ..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اس ام اس زیبا امام علی )ع( : هر گاه تهيدست شديد با صدقه دادن با خدا تجارت كنيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امام حسین )ع( : همانا دانا کسی است که حق گویی او فراوان باشد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی شاپر را از روی تار عنکبوت میگیری ،خیلی آرام تا رهایش کنی ،شاپرک میان دستانت له میشود... نیت تو کجا و سرنوشت شاپرک کجا ؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﭼﻪ ﺣﻤﺎﻗﺘﻲ!!! ﻣﺮاﻧﻤﻲ ﺧﻮاﻫﺪ....ﻭﺑﺎﺯ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻤﺶ... ﭼﻪ ﻏﺮﻭﺭ ﺑﻲ ﻏﻴﺮﺗﻲ ﺩاﺭﻡ ﻣﻦ....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـیچ تاریخی به شگفتی و دردناکی تاریخ اسلام نیست... مذهبی که همیشه در بیرون بر بیگانه پیروز بوده... و همیشه در خانه از آشنا شکست خورده است...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ظلم است معلم را به شمع تشبیه کردن... زیرا شمع را می سازندتا بسوزد... و معلم می سوزد که بسازد... دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تنت در بغل کسی و دلت پیش دیگری.... هزار خطبه هم که بخوانند  بازم خیانت است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اندرز جوان بايد کوتاه ، تازه و داستان وار باشد . حکيم ارد بزرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بن بست زندگى اونجاييه که نه حق خواستن دارى و نه توان فراموشى..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا!از تو خواهش میکنم مارا تا زمانیکه راستی و راستگویی در این دنیا مد شود زنده نگه دار...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دلم را شکستی عذاب وجدان نداشته باش چراکه خیلی ها انرا برایم ترک انداختند و رفتند...من صبرم بالاست...طاقت می اورم...هنوز زنده ام...میبینی که!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

الهي تاجهان باشد به شادي در جهان باشي الهي از بلاها لحظه لحظه در امان باشي مراد ومطلبت را من نمي دانم خدا داند الهي همنشين جمع خوبان خداباشي...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگه دنیا فراموشگر خاطرهاست تو فراموش نکن آنچه میان من و توست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدما ﺭﻭﺯﯼ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ  و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﻫﺎﯾﺸﺎﻥ می شوند زمانی ﮐﻪ ، ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ.....!