بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر : تو خجالت نمی کشی افتادی دنبال من ؟ پسر : یعنی برگردم ؟ دختر : نه ، فقط پرسیدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی فاصله اين بدبختی تا بدبختی ديگر است. چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی چ میداند......... شاید "یاسین" قرآن همان "یاحسین" باشد اما بی سر..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملدرا م مسخره ای بود زندگی! این را تمتم منتقدان ابراز کردند...داستان تکراری...سکانس های اشتباه و پایان...آبکی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با هيچكــــس بر سر آيين و باوری كه دارد نمی جنگم . . . چرا كه خـــدای هر كس همانيست كه خـــرد او می گويد . . . " کوروش بزرگ "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهایم به تظاهر میگذرد...تظاهر به بی تفاوتی،تظاهر به بی خیالی،به شادی...به اینکه دیگر هیچ چیز مهم نیست...اما...چه سخت می کاهد از جانم این"نمایش"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دندانم شکست ؛ به خاطر شن ریزه ای که در غذایم بود ‏ دردکشیدم وگریستم ؛ نه به خاطر دندانم؛ برای کم سوشدن چشمان مادرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میدانی آنها که از چشم می افتند دقیقا کجا می افتند؟چندیست دنبال خودم میگردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرده شور!!! ناخنهایت راکوتاه کن!!! بدنم زخمی ست!!! اوکه رحم نکرد ؛ تومدارا کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسیدند:چرا سیگاررا کنار نمیگزاری؟گفتم: هرکه به پایم بماند تا آخر به پایش خواهم ماند;حتی اگر قصد جانم را داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی بین رفتن و ماندن شک کردی: حتما برو، بی معطلی...!! چون نمی بایست کار به شک می کشید  که بیاندیشی یا نیاندیشی ....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ی من قصه ی کسی است که سالهاست می گوید "خرش از پل عبور کرده" ولی کسی نپرسید که خرش سالم رسید یا آخره راه مُرد؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانش را بریدند تا از حسین دست بکشد ! می دانستند دلش لبریز از عشق حسین است ، هدف تیرها کردند قلبش را … گفتند در سرش هوای حسین است ، چه کنیم ؟ اینجا بود که پای عمود آهن به میان آمد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرور میکنم خاطره های با هم بودنمان را اما مگر کپی برابر اصل میشود؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم داد بزنم و به بعضی ها بگم:مد شدی به همه میای.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان را باور نکن!!! هوای نبودنت سرد تر از ان حرف هاست...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر : تو خجالت نمی کشی افتادی دنبال من ؟ پسر : یعنی برگردم ؟ دختر : نه ، فقط پرسیدم !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی فاصله اين بدبختی تا بدبختی ديگر است. چارلی چاپلین

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کسی چ میداند......... شاید "یاسین" قرآن همان "یاحسین" باشد اما بی سر..........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ملدرا م مسخره ای بود زندگی! این را تمتم منتقدان ابراز کردند...داستان تکراری...سکانس های اشتباه و پایان...آبکی...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با هيچكــــس بر سر آيين و باوری كه دارد نمی جنگم . . . چرا كه خـــدای هر كس همانيست كه خـــرد او می گويد . . . " کوروش بزرگ "

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این روزهایم به تظاهر میگذرد...تظاهر به بی تفاوتی،تظاهر به بی خیالی،به شادی...به اینکه دیگر هیچ چیز مهم نیست...اما...چه سخت می کاهد از جانم این"نمایش"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دندانم شکست ؛ به خاطر شن ریزه ای که در غذایم بود ‏ دردکشیدم وگریستم ؛ نه به خاطر دندانم؛ برای کم سوشدن چشمان مادرم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو میدانی آنها که از چشم می افتند دقیقا کجا می افتند؟چندیست دنبال خودم میگردم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرده شور!!! ناخنهایت راکوتاه کن!!! بدنم زخمی ست!!! اوکه رحم نکرد ؛ تومدارا کن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پرسیدند:چرا سیگاررا کنار نمیگزاری؟گفتم: هرکه به پایم بماند تا آخر به پایش خواهم ماند;حتی اگر قصد جانم را داشته باشد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روزی بین رفتن و ماندن شک کردی: حتما برو، بی معطلی...!! چون نمی بایست کار به شک می کشید  که بیاندیشی یا نیاندیشی ....!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قصه ی من قصه ی کسی است که سالهاست می گوید "خرش از پل عبور کرده" ولی کسی نپرسید که خرش سالم رسید یا آخره راه مُرد؟؟؟؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دستانش را بریدند تا از حسین دست بکشد ! می دانستند دلش لبریز از عشق حسین است ، هدف تیرها کردند قلبش را … گفتند در سرش هوای حسین است ، چه کنیم ؟ اینجا بود که پای عمود آهن به میان آمد …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مرور میکنم خاطره های با هم بودنمان را اما مگر کپی برابر اصل میشود؟!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست دارم داد بزنم و به بعضی ها بگم:مد شدی به همه میای.................

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمستان را باور نکن!!! هوای نبودنت سرد تر از ان حرف هاست...