بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم... این کلمه هاشروع بدبختیامونه. قبول دارین وقتی میگیم خسته شدم واقعا انرژیمون ته میکشه، حتی اگه خالی بندی کرده باشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... مشود به خوابم بیایی؟ دلم از واقعیت هایت پر از... در رویایم بیا بیا و بگو که همه چیز درست خواهد شد... هر شب منتظرتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت... هیچوقت پا رو خاطرات کسی نذار. گرچه خاطره أند. ولی حرمتشان از خیلی بیشتر است.. . امان از خاطره ای که در خوابت بیاید! صبحت را شب میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم باید یه (تو) داشته باشه که هروقت ازهمه خسته و ناامیدبود بهش بگه مهم اینه که توهستی بیخیال دنیا...مهم اینه که توهستی بیخیال دنیا و ادماش(m)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَرای قایــــق هــای بــــی حَرکـَتـــــ مــوج هــا تَصمیــــم می گیرنــــــد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتي كسي كه وقتي به اميد ها و ارزوهاش نرسيد  فقط چندتا قطره ي اشك از گوشه ي چشمش اومد و سكوت كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دست های ِ توست که نیست امّا ...  این من َم که دست ِ خودم نیست َم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موطن آدمی بر هیچ نقشه ای نشانی نیست...!!! موطن آدمی تنها در قلب کسانی است که دوستش دارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح نیز همچون رودخانه و گیاه ب نوع دیگری از باران نیاز دارد امید ایمان و دلیلی برای زیستن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان هیچ گاه دردی را درمان نکرده است،این ماهستیم که به مرور به دردها عادت میکنیم. گابریل گارسیا مارکز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَن برایِ تــو مثـِـه چِک بودم. . . رَفتی پیش یکی دیگه خوردم کردی. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از کسی عصبی هستی به خوبی هایی که به تو کرده فکر کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی میگوید گرانی است اینجا...دوره ی ارزانی است...شرافت ارزان، تن عریان ارزان و دروغ از همه ارزان تر... آبرو قیمت یک تکه ی نان و چه تخفیف بزرگی خورده است قیمت هر انسان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم نفس یک گرگ پیر می ارزد به صد شغال امروزی...... زنده باد رفیقان قدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در خيال تو ... و تو در خيال من، هيچ يك در خيال ديگري نمي گنجيم ... پاره ريسماني كه ما را به هم وصل مي كند ((عادت)) است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلن۵لیتر خون داریم  اونم به عشق رفیقامون، میپاشیم رو آسفالت...............................

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته شدم... این کلمه هاشروع بدبختیامونه. قبول دارین وقتی میگیم خسته شدم واقعا انرژیمون ته میکشه، حتی اگه خالی بندی کرده باشیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... مشود به خوابم بیایی؟ دلم از واقعیت هایت پر از... در رویایم بیا بیا و بگو که همه چیز درست خواهد شد... هر شب منتظرتم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچوقت... هیچوقت پا رو خاطرات کسی نذار. گرچه خاطره أند. ولی حرمتشان از خیلی بیشتر است.. . امان از خاطره ای که در خوابت بیاید! صبحت را شب میکند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادم باید یه (تو) داشته باشه که هروقت ازهمه خسته و ناامیدبود بهش بگه مهم اینه که توهستی بیخیال دنیا...مهم اینه که توهستی بیخیال دنیا و ادماش(m)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بَرای قایــــق هــای بــــی حَرکـَتـــــ مــوج هــا تَصمیــــم می گیرنــــــد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتي كسي كه وقتي به اميد ها و ارزوهاش نرسيد  فقط چندتا قطره ي اشك از گوشه ي چشمش اومد و سكوت كرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

این دست های ِ توست که نیست امّا ...  این من َم که دست ِ خودم نیست َم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

موطن آدمی بر هیچ نقشه ای نشانی نیست...!!! موطن آدمی تنها در قلب کسانی است که دوستش دارند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روح نیز همچون رودخانه و گیاه ب نوع دیگری از باران نیاز دارد امید ایمان و دلیلی برای زیستن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمان هیچ گاه دردی را درمان نکرده است،این ماهستیم که به مرور به دردها عادت میکنیم. گابریل گارسیا مارکز

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مَن برایِ تــو مثـِـه چِک بودم. . . رَفتی پیش یکی دیگه خوردم کردی. .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی از کسی عصبی هستی به خوبی هایی که به تو کرده فکر کن.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کسی میگوید گرانی است اینجا...دوره ی ارزانی است...شرافت ارزان، تن عریان ارزان و دروغ از همه ارزان تر... آبرو قیمت یک تکه ی نان و چه تخفیف بزرگی خورده است قیمت هر انسان...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هنوز هم نفس یک گرگ پیر می ارزد به صد شغال امروزی...... زنده باد رفیقان قدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من در خيال تو ... و تو در خيال من، هيچ يك در خيال ديگري نمي گنجيم ... پاره ريسماني كه ما را به هم وصل مي كند ((عادت)) است!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کلن۵لیتر خون داریم  اونم به عشق رفیقامون، میپاشیم رو آسفالت...............................