بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اگه اون دنیا خواستی گناهان یواشکی مون رو نشون بدی ،گریه های یواشکی مون رو هم نشون بده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﯿﺴﻮﺯﺩ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮔﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﻨﺪﯼ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﻨﺪ ﻫﻢ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻭﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﻨﯽ ﭼﺎﯼ ﻣﯿﺎﻭﺭﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺩﻟﻢ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻫﻮﺱ ﭼﺎﯼ ﮐﻨﻢ ﻭﺯﺣﻤﺖ ﺁﻭﺭﺩﻧﺶ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفيـــق: ايــــن مادرتــــه؟ پســـر: نـــــه رفيـــق: پـــــس كيــــه؟ پســـر: زنـــدگيمــــــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بضیام هستن ک پشیمونم میکنن از اینکه در حقشون بدی نکردم|:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هایی بودیم که به پاک کردن عادت داشتیم.... ابتدا اشک هایمان را پاک کردیم و سپس یکدیگر را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین پشیمانی ام شاید ساعتها جمله ساختن برای کسی بود که  حتی لیاقت یک کامه را هم نداشت....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مامان خودم که وقتی دید لباسم بوی سیگار میده نگفت:سیگار میکشی؟؟ گفت:وقتی کسی کنارت سیگار میشکه، ازش فاصله بگیر که بوی سیگار نگیری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. دلــی کـــه از بــی کَســــــی , تنــــهاسـتـــــ........ .................  . هــــر کَــــس را میتــــــــوانـــــد تحـــــــــمل کنـــــــــــــد.....!!!! .............(دکتر علی شریعتی)...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قَـــــد بُـــــلَـــند هَـــــــسـتَـم.... اَمّـــــا نــَه آنـــقــدر کـــه بــتــوانـــم : اَبـــرهـا را کِـــنــار بـــــزنــــــــم وَ از حـِــکــمـَـت خُـــدا سَــــــر در بـیــــارمـــــ.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرخی چشم کبوتر هیچ دانی چیست !؟ نامه ام میبرد و بر درد دلم خون میگریست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی به اب گفت بی تو میمیرم اب خواست امتحانش کنه گفت میرم به حرفات فکر کنم رفت و زود برگشت ام ماهی مرده بود... هیچوقت با نبودنت کسی رو امتحان نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دروغ بگی میگن گناهکاره و پشت سرت حرف در میارن... اگه دروغ نگی میگن ادم فروشی کرد و حرمت نگه نداشت... پس بهترین کار سکـــــــوت اســـــــت . . . سکـــــــــوت اختیـــــــــــار کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پُشت ِ ابو قراضه ی ِ دل َم نوشته ام ... عاقبت ِ فرار از تو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای من اگر تو دست مرا بگیری هیچکس مرا دست کم نمی گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید همه آنچه در زندگی می خواهم را نداشته باشم اما آنقدر مورد لطف خدا هستم که همه آنچه نیاز دارم فراهم است. به همین خاطر شکرگزارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال اسراییل و عربستان چطوره؟ مچکرم ایرانی!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا اگه اون دنیا خواستی گناهان یواشکی مون رو نشون بدی ،گریه های یواشکی مون رو هم نشون بده...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺎﺩﺭﻡ ﻣﯿﺴﻮﺯﺩ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﮔﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺪﻫﺪ ﺗﻨﺪﯼ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺗﻨﺪ ﻫﻢ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﻣﯿﺸﻮﻡ ﻭﻟﯽ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻣﻦ ﯾﮏ ﺳﯿﻨﯽ ﭼﺎﯼ ﻣﯿﺎﻭﺭﺩ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺩﻟﻢ ﺩﺭﺁﻭﺭﺩ ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻫﻮﺱ ﭼﺎﯼ ﮐﻨﻢ ﻭﺯﺣﻤﺖ ﺁﻭﺭﺩﻧﺶ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﻡ ﺑﺎﺷﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رفيـــق: ايــــن مادرتــــه؟ پســـر: نـــــه رفيـــق: پـــــس كيــــه؟ پســـر: زنـــدگيمــــــه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بضیام هستن ک پشیمونم میکنن از اینکه در حقشون بدی نکردم|:

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هایی بودیم که به پاک کردن عادت داشتیم.... ابتدا اشک هایمان را پاک کردیم و سپس یکدیگر را....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین پشیمانی ام شاید ساعتها جمله ساختن برای کسی بود که  حتی لیاقت یک کامه را هم نداشت....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی مامان خودم که وقتی دید لباسم بوی سیگار میده نگفت:سیگار میکشی؟؟ گفت:وقتی کسی کنارت سیگار میشکه، ازش فاصله بگیر که بوی سیگار نگیری.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. دلــی کـــه از بــی کَســــــی , تنــــهاسـتـــــ........ .................  . هــــر کَــــس را میتــــــــوانـــــد تحـــــــــمل کنـــــــــــــد.....!!!! .............(دکتر علی شریعتی)...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قَـــــد بُـــــلَـــند هَـــــــسـتَـم.... اَمّـــــا نــَه آنـــقــدر کـــه بــتــوانـــم : اَبـــرهـا را کِـــنــار بـــــزنــــــــم وَ از حـِــکــمـَـت خُـــدا سَــــــر در بـیــــارمـــــ.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سرخی چشم کبوتر هیچ دانی چیست !؟ نامه ام میبرد و بر درد دلم خون میگریست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ماهی به اب گفت بی تو میمیرم اب خواست امتحانش کنه گفت میرم به حرفات فکر کنم رفت و زود برگشت ام ماهی مرده بود... هیچوقت با نبودنت کسی رو امتحان نکن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر دروغ بگی میگن گناهکاره و پشت سرت حرف در میارن... اگه دروغ نگی میگن ادم فروشی کرد و حرمت نگه نداشت... پس بهترین کار سکـــــــوت اســـــــت . . . سکـــــــــوت اختیـــــــــــار کن . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پُشت ِ ابو قراضه ی ِ دل َم نوشته ام ... عاقبت ِ فرار از تو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدای من اگر تو دست مرا بگیری هیچکس مرا دست کم نمی گیرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید همه آنچه در زندگی می خواهم را نداشته باشم اما آنقدر مورد لطف خدا هستم که همه آنچه نیاز دارم فراهم است. به همین خاطر شکرگزارم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حال اسراییل و عربستان چطوره؟ مچکرم ایرانی!