بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه "نــــام" نه "چـــــهره" نه "اثـــر انگشــــت" انـــسان ها را از طــــــرزه "آه" کشیــــدنشان بشناسیـــــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند تـو مرا با یک نگاه.. یک لبـخنـد... به بازی می گیری می گویند ترفندها و شیطنت هایت را نمی فهمم می گویند ساده ام اما تــو این را باور نکن من فقط دوستت دارم، همیـن!!!! و آنها این را نمی فهمند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جمـع من و ایـن بغـضِ بیـــــقرار .. جـــایِ تــــو خـــــالی …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مـــَـــردها " در عین پیچــیدگی در عـــاشقی روش ساده ای دارند !! ” تــو را بخواهند برایت می جنگند ” "تــو را نخواهند با تــو می جــنگند"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسان گرگی هستم که خدا توبه اش را پذیرفته!!!! (اما) مردم مدام میگویند توبه ی گرگ مرگ است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم غمگین..... همانند زنبور کارگری که عاشق ملکه اش شده و به خاطر این عشق از کندویش طرد شده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. فـــاصــله , همــــــــان " سکــــوتــــــِ " تــــــوسـتــــــــ... ........ کــه بـــد جــــور دســتــــ و پــایِ مـــــــرا بستـــــــــــه......!!! ......................!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. مـورد داشـــتیـــم .. ........ دخـتره تمــومِ کــــتابــــِ زیـــستــــ رو روی کلیـــپسش  .نوشـــته و بــــرده ســر جلـــسه امتحــــــــــان واســه تقلــــبی..... .........!!! <ــ^ــ>.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دانشمندان ژاپنی پس از مدت ها،موفق به دست یافتن به نتیجه ی تحقیقی علمی شدند، که هزاران سال پیش در قران کریم وجود داشته"  "انها با پی بردن به این موضوع، مسلمان شدند"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها گاهی آنقدر خودخواه می شوند که "همه چیز "را برای خود میخواهند و زمانی که در حال تلاش برای بدست آوردن آن" همه چیز" هستند چیزهایی را از دست می دهند که از "همه چیز" ارزشمند تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا گفت : خداوندا عزیزترین بندگانت چه کسانی هستند ؟ خداوند فرمود : آنان که می توانند تلافی کنند اما ... به خاطر من ، می بخشند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن اندازه که ما خود را فریب می دهیم و گمراه می کنیم، هیچ دشمنی نمی تواند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هوای آرزوهایت اسپندی دود میکنم، که دور باشد چشم بد از چشمهای مهربانت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــگـر مــی‌شــود از ایـن‌هـمـه آدم یــکـی تــو نـبـاشـی؟ لابــد مـن نـمـی‌شـنـاسـمـت و گــرنـه بـعـضـی از ایــن چــشـم‌هـا ایـن‌گـونه کـه مــی‌درخـشـنـد مـی‌تــوانـنـد چـشـم‌هـای تـو بـاشـنــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در باغ دلم جوانه ای باید و نیست.. شوق غزل ، ترانه ای باید و نیست.. خواهم که تورا ببینم اما چه کنم، دیدار تورا بهانه ای باید و نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همین نیمه ی معمولی ساده بساز دیر کردی، نیمه ی عاشق ترم را باد برد......

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه "نــــام" نه "چـــــهره" نه "اثـــر انگشــــت" انـــسان ها را از طــــــرزه "آه" کشیــــدنشان بشناسیـــــــد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می گویند تـو مرا با یک نگاه.. یک لبـخنـد... به بازی می گیری می گویند ترفندها و شیطنت هایت را نمی فهمم می گویند ساده ام اما تــو این را باور نکن من فقط دوستت دارم، همیـن!!!! و آنها این را نمی فهمند...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در جمـع من و ایـن بغـضِ بیـــــقرار .. جـــایِ تــــو خـــــالی …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"مـــَـــردها " در عین پیچــیدگی در عـــاشقی روش ساده ای دارند !! ” تــو را بخواهند برایت می جنگند ” "تــو را نخواهند با تــو می جــنگند"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسان گرگی هستم که خدا توبه اش را پذیرفته!!!! (اما) مردم مدام میگویند توبه ی گرگ مرگ است....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غمگینم غمگین..... همانند زنبور کارگری که عاشق ملکه اش شده و به خاطر این عشق از کندویش طرد شده....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. فـــاصــله , همــــــــان " سکــــوتــــــِ " تــــــوسـتــــــــ... ........ کــه بـــد جــــور دســتــــ و پــایِ مـــــــرا بستـــــــــــه......!!! ......................!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. مـورد داشـــتیـــم .. ........ دخـتره تمــومِ کــــتابــــِ زیـــستــــ رو روی کلیـــپسش  .نوشـــته و بــــرده ســر جلـــسه امتحــــــــــان واســه تقلــــبی..... .........!!! <ــ^ــ>.........

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دانشمندان ژاپنی پس از مدت ها،موفق به دست یافتن به نتیجه ی تحقیقی علمی شدند، که هزاران سال پیش در قران کریم وجود داشته"  "انها با پی بردن به این موضوع، مسلمان شدند"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان ها گاهی آنقدر خودخواه می شوند که "همه چیز "را برای خود میخواهند و زمانی که در حال تلاش برای بدست آوردن آن" همه چیز" هستند چیزهایی را از دست می دهند که از "همه چیز" ارزشمند تر است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به خدا گفت : خداوندا عزیزترین بندگانت چه کسانی هستند ؟ خداوند فرمود : آنان که می توانند تلافی کنند اما ... به خاطر من ، می بخشند !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آن اندازه که ما خود را فریب می دهیم و گمراه می کنیم، هیچ دشمنی نمی تواند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به هوای آرزوهایت اسپندی دود میکنم، که دور باشد چشم بد از چشمهای مهربانت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــگـر مــی‌شــود از ایـن‌هـمـه آدم یــکـی تــو نـبـاشـی؟ لابــد مـن نـمـی‌شـنـاسـمـت و گــرنـه بـعـضـی از ایــن چــشـم‌هـا ایـن‌گـونه کـه مــی‌درخـشـنـد مـی‌تــوانـنـد چـشـم‌هـای تـو بـاشـنــد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در باغ دلم جوانه ای باید و نیست.. شوق غزل ، ترانه ای باید و نیست.. خواهم که تورا ببینم اما چه کنم، دیدار تورا بهانه ای باید و نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

با همین نیمه ی معمولی ساده بساز دیر کردی، نیمه ی عاشق ترم را باد برد......