بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو میشه زنده بود.. نمیشه زندگی کرد. . خیلی ها اگه میدونستن دلیل زندگی برای کسی هستن هیچوقت برای رفتن دانه نمی پاشیدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت که هیچ!! نگاهت.. تخم کبوتری را می ماند برای زبان بستۀ دلم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پخته ترشدن کافیست ازکوره درنروید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" کسی که شکیبایی او را نجات ندهد، بیتابی او را هلاک خواهد کرد " امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــا از تــاریخ فقــط اســامـی و زمــان هـا را بــه خاطــر می سپــاریــم نــه درس هــای آن را ... « رابــرت کیــوسـاکـی»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین هدیه ای که میتوان به کسی داد زمان است. هنگامیکه برای یک نفر وقت میگذاری قسمتی از زندگیت را به او داده ای که بازپس نمیگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــی‌روم کـمـی سـکــوت وُ... يــکـی دو راه نــرفـتـه را تـجـربــه کـنــم.... مــن بــاران‌هــای مــوسـمــی را مــی‌شـنــاســم........ دروغ‌هــای مـعـصـومـانــه‌ی دريــا و آدمـــی را نـيــز ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه قانوني هست که ميگه: تا داداشش نشدي بهش بگو که " دوسش داري"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم دنیا همینه رفیق! گاه میخندی به روزهایی که گریه میکردی. گاه نیز گریه میکنی به حال روزهایی که میخندیدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره به یاد داشته باشید آخرین کلید باقی مانده شاید بازگشاینده ی قفل در باشد......."کورش کبیر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت داشتی یه آدمی رو تو ذهنت بزرگ می کردی  جا واسه پشیمونی هم بذار!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نظر گاندي هفت موردي که بدون هفت مورد ديگر خطرناک هستند: ثروت، بدون زحمت لذت، بدون وجدان دانش، بدون شخصيت تجارت، بدون اخلاق علم، بدون انسانيت عبادت، بدون ايثار سياست، بدون شرافت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمکت درونم خاک گرفته است...هر رهگذری که رد میشود فقط بند کفش هایش را سفت میکند و میرود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک دخترم  با عروسک هایم بازی کردم  با رویاهایم بزرگ شدم  با اشک هایم خو گرفتم  و  با حفظ ارزش هایم به اوج می رسم  این است دنیای دخترانه من ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن یک آدم متعصّب مانند چشمی است که به تاریکی (جهالت) عادت کرده و هر چقدر نور (علم) بیشتری بر آن بتابد, کمتر می تواند ببیند... شهید دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيـا هـمه هيـچ و كـــار دنيا همه هيچ ............ اى هيـــچ بــراى هيـــچ بـــر هيـچ مپيــــچ دانـى كـه از آدمـى چـه مـانـد پـسِ مــرگ ............ عشق است و محبت است و باقى همه هيچ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تو میشه زنده بود.. نمیشه زندگی کرد. . خیلی ها اگه میدونستن دلیل زندگی برای کسی هستن هیچوقت برای رفتن دانه نمی پاشیدند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خودت که هیچ!! نگاهت.. تخم کبوتری را می ماند برای زبان بستۀ دلم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای پخته ترشدن کافیست ازکوره درنروید....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

" کسی که شکیبایی او را نجات ندهد، بیتابی او را هلاک خواهد کرد " امام علی (ع)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــا از تــاریخ فقــط اســامـی و زمــان هـا را بــه خاطــر می سپــاریــم نــه درس هــای آن را ... « رابــرت کیــوسـاکـی»

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بزرگترین هدیه ای که میتوان به کسی داد زمان است. هنگامیکه برای یک نفر وقت میگذاری قسمتی از زندگیت را به او داده ای که بازپس نمیگیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــی‌روم کـمـی سـکــوت وُ... يــکـی دو راه نــرفـتـه را تـجـربــه کـنــم.... مــن بــاران‌هــای مــوسـمــی را مــی‌شـنــاســم........ دروغ‌هــای مـعـصـومـانــه‌ی دريــا و آدمـــی را نـيــز ...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يه قانوني هست که ميگه: تا داداشش نشدي بهش بگو که " دوسش داري"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رسم دنیا همینه رفیق! گاه میخندی به روزهایی که گریه میکردی. گاه نیز گریه میکنی به حال روزهایی که میخندیدی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همواره به یاد داشته باشید آخرین کلید باقی مانده شاید بازگشاینده ی قفل در باشد......."کورش کبیر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر وقت داشتی یه آدمی رو تو ذهنت بزرگ می کردی  جا واسه پشیمونی هم بذار!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از نظر گاندي هفت موردي که بدون هفت مورد ديگر خطرناک هستند: ثروت، بدون زحمت لذت، بدون وجدان دانش، بدون شخصيت تجارت، بدون اخلاق علم، بدون انسانيت عبادت، بدون ايثار سياست، بدون شرافت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نیمکت درونم خاک گرفته است...هر رهگذری که رد میشود فقط بند کفش هایش را سفت میکند و میرود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من یک دخترم  با عروسک هایم بازی کردم  با رویاهایم بزرگ شدم  با اشک هایم خو گرفتم  و  با حفظ ارزش هایم به اوج می رسم  این است دنیای دخترانه من ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ذهن یک آدم متعصّب مانند چشمی است که به تاریکی (جهالت) عادت کرده و هر چقدر نور (علم) بیشتری بر آن بتابد, کمتر می تواند ببیند... شهید دکتر علی شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنيـا هـمه هيـچ و كـــار دنيا همه هيچ ............ اى هيـــچ بــراى هيـــچ بـــر هيـچ مپيــــچ دانـى كـه از آدمـى چـه مـانـد پـسِ مــرگ ............ عشق است و محبت است و باقى همه هيچ