بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــِـــی فلانـــــی . . . هر کـــي مفــت بهت پـــا داد ، به همون مفتـــي به يکـــي ديگه پا میـــده ، یــادت بـــــاشه . . . دســـت نيافتنـــــي هـا تا ابــــد دوست داشتنــــي انــــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدامو داری به احترامت هیچوقت حتی ، من نمینداختم نگامو جایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی غریبه روکسی دست گذاشتی که همه ی دنیایه منه......بی وجدان اینقدرراحت بهش نگو عزیزم دوست دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کردم توهوای که هوای عشق بود عمیق نفس کشیدم اماوقتی به خودم اومدم دیدم چیزی که همه ی وجودم را گرفته چیزی جزغم نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عجیبند این خاطره ها...گاهی گریه میکنم برای روزهایی که باهم میخندیدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی سختی ها ادم رو قوی نمیکنن" پیر میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاملو راست میگفت..دست های خالی را فقط میتوان بر سر کوبید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎﻫـﺎﻡ ﺩﻋـﻮﺍ ﮐـﻦ ﺑﺎﻫـﺎﻡ ﻗﻬـﺮ ﮐـﻦ ﺣﺮﺻــﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻴـﺎﺭ ﺑﻬﻮﻧـﻪ ﺑﮕــــﻴﺮ ﺗــــﺎﺯﻩ ﺍﺟــــﺎﺯﻩ ﺩﺍﺭی ﺍﺷﮑﻤــــــﻮﺑﻌﻀـــــﯽ ﻭﻗﺘــــﺎ ﺩﺭ ﺑـــــﻴﺎﺭی... ﺍﻣــــﺎ ﺣــــﻖ ﻧــــﺪﺍﺭی ﻫﻴــــﭻ ﻭﻗــــﺖ ﺑـــﺮی ﻫﻴــﭽﻮﻗــــﺖ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر آری شود ولیک به خون جگر شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیجانی ست ...! اینکه میان دستانت لحظه ای چشمانم را ببندم و دنیا به سکوت صدای " نفس هایت " فرو رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بچگي همه بهم گفتن به مشكلات بخند ، منم اين كارو كردم ولي فهميدم كه همه اشتباه فكر مي كردن ، هر چي بيشتر به مشكلات بخندي پررو تر ميشن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست من نگران نباش هوا که ابری میشود و باران پاییزی می بارد آدمهای سرخوش را هم دلگیر میکند چه برسد به تو و من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭ ﻻﺑﻪ ﻻےﺩﻟﺸﻮﺭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺮﺱ ﻫﺎﯾــَﻢ، ﻟــَﺐ ِ ﭘﺮﺗﮕﺎﻩ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺩﺳﺘﻢ ﺭﺍ ﻧﻤﻴﮕﻴﺮے..!! ﻓﻘﻂ ﻣَﺤﺾ ِ ﺭﺿﺎ ے ﺧُﺪﺍ ﭘﺮﺗَﻢ ﻧﮑَـــטּ! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا به خاطر گناهانی که در طول روز با هزاران قدرت عقل توجیهشان می کنم ببخش !!××!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کارگر ساختمونی که دست هاش تو سرما کبود شدن و حس ندارن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجای این دنیاکه باشی وهرکاری که میکنی اینو بدون که یه قلبه که فقط واسه تومیتپه؟؟ اونم قلب خودته . . . .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـــِـــی فلانـــــی . . . هر کـــي مفــت بهت پـــا داد ، به همون مفتـــي به يکـــي ديگه پا میـــده ، یــادت بـــــاشه . . . دســـت نيافتنـــــي هـا تا ابــــد دوست داشتنــــي انــــد !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صدامو داری به احترامت هیچوقت حتی ، من نمینداختم نگامو جایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی غریبه روکسی دست گذاشتی که همه ی دنیایه منه......بی وجدان اینقدرراحت بهش نگو عزیزم دوست دارم....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی کردم توهوای که هوای عشق بود عمیق نفس کشیدم اماوقتی به خودم اومدم دیدم چیزی که همه ی وجودم را گرفته چیزی جزغم نبود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه عجیبند این خاطره ها...گاهی گریه میکنم برای روزهایی که باهم میخندیدیم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی سختی ها ادم رو قوی نمیکنن" پیر میکنن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاملو راست میگفت..دست های خالی را فقط میتوان بر سر کوبید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺑﺎﻫـﺎﻡ ﺩﻋـﻮﺍ ﮐـﻦ ﺑﺎﻫـﺎﻡ ﻗﻬـﺮ ﮐـﻦ ﺣﺮﺻــﻢ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻴـﺎﺭ ﺑﻬﻮﻧـﻪ ﺑﮕــــﻴﺮ ﺗــــﺎﺯﻩ ﺍﺟــــﺎﺯﻩ ﺩﺍﺭی ﺍﺷﮑﻤــــــﻮﺑﻌﻀـــــﯽ ﻭﻗﺘــــﺎ ﺩﺭ ﺑـــــﻴﺎﺭی... ﺍﻣــــﺎ ﺣــــﻖ ﻧــــﺪﺍﺭی ﻫﻴــــﭻ ﻭﻗــــﺖ ﺑـــﺮی ﻫﻴــﭽﻮﻗــــﺖ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گویند سنگ لعل شود در مقام صبر آری شود ولیک به خون جگر شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیجانی ست ...! اینکه میان دستانت لحظه ای چشمانم را ببندم و دنیا به سکوت صدای " نفس هایت " فرو رود.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از بچگي همه بهم گفتن به مشكلات بخند ، منم اين كارو كردم ولي فهميدم كه همه اشتباه فكر مي كردن ، هر چي بيشتر به مشكلات بخندي پررو تر ميشن ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست من نگران نباش هوا که ابری میشود و باران پاییزی می بارد آدمهای سرخوش را هم دلگیر میکند چه برسد به تو و من

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺩﺭ ﻻﺑﻪ ﻻےﺩﻟﺸﻮﺭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺗﺮﺱ ﻫﺎﯾــَﻢ، ﻟــَﺐ ِ ﭘﺮﺗﮕﺎﻩ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﻣﻴﺪﺍﻧﻢ ﺩﺳﺘﻢ ﺭﺍ ﻧﻤﻴﮕﻴﺮے..!! ﻓﻘﻂ ﻣَﺤﺾ ِ ﺭﺿﺎ ے ﺧُﺪﺍ ﭘﺮﺗَﻢ ﻧﮑَـــטּ! ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا مرا به خاطر گناهانی که در طول روز با هزاران قدرت عقل توجیهشان می کنم ببخش !!××!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی کارگر ساختمونی که دست هاش تو سرما کبود شدن و حس ندارن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرجای این دنیاکه باشی وهرکاری که میکنی اینو بدون که یه قلبه که فقط واسه تومیتپه؟؟ اونم قلب خودته . . . .