بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺮﻑ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺰﻥ ! ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮔﻔﺘﯽ ... ﺍﺳﻤﺶ "ﺣﺮﻑ ﺩﻝ" ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﻧﮕﻔﺘﯽ .. ﻓﺮﺩﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ " ﺩﺭﺩ " ﺩﻟﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دیدم پشت یه ماشین نوشته بود: هر چقدرم ثروتمند باشی نمیتونی گذشته رو بخری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخواهم بگويم دوستت خيلي "دوستت دارم " ولي نمي دانم كلمه "خيلي" چه اندازه از درياي بيكران محبتم را نشان ميدهد.... شايد يه قطره.....شايد هم هيچ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي دلم برايش ميسوزد كه روزي خدا تاوان دل شكسته ام را ازش ميگيرد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه به دنبال کلاس بالاتر میگردند اما کسی به فکر مدرسه خوب نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچــــــــه میخواهــــی بـــاش... آخــــرش چـــــهار سطر نوشته ی روی مـــرمـــر یک متــــری خواهــی شــــــــــــــد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جــــــهـــــــنــــــم می تواند همین جا باشد... اگر وجـــــــــــــدان باشد و گــــــــذشـــــــــتــــــــه یادآوری شود.!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم تکلیفشو با بعضی آدما نمیدونه سلام نمیکنی انتظار دارن ازت سلام میکنی درست و حسابی جواب نمیدن :||||

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش در توانم بود آنقدر خوب باشم که اگر روزی نبودم بگویی یادش بخیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردها فراموش می شود ولی همدردها هرگز.. من بودن انهایی را می خواهم که یادشان زندگی را زیبا می کند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ان روزها گنجشک هارا رنگ می کردن و جای قناری می فروختند این روزها هوس هارا رنگ می کنند جای عشق می فروشند. ان روزها مال باخته می شدی این روزها دلباخته..... به همین سادگی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکت که میشینی میذارن پای جواب نداشتنت، عمرا بفهمن داری جون می کنی تا حرمت ها رو نگه داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندروز پيش ازسركار كه رسيدم خونه؛خسته وبي حوصله بودم!رفتم سرگوشيم؛يه اس محبت آميزازيه شماره ي ناآشنا اومده بود؛با اينكه ميدونستم اشتباه فرستاده ولي حالم بهترشد‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان یک شب از قصه با تو بودن دلداده ام کرد...... دگر نیاز نیست هزار شب نجوایش کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــا بـا "حــرفــ ديـگـــران" بـه چـشــم نـيــومــديـم ، کــه بخــوايــم بـا "حـــرفــ ديگـــران" از چـشم بـيـوفتــيم . . . ! مهـــــــــم اون بالـــــــــــاییه هستش ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا باش تا اگر سنگی بسویت پرتاب کردن سنگ غرق شود نه اینکه تو متلاطم شوی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺣﺮﻑ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺰﻥ ! ﺍﮔﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﮔﻔﺘﯽ ... ﺍﺳﻤﺶ "ﺣﺮﻑ ﺩﻝ" ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﻧﮕﻔﺘﯽ .. ﻓﺮﺩﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ " ﺩﺭﺩ " ﺩﻟﺖ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز دیدم پشت یه ماشین نوشته بود: هر چقدرم ثروتمند باشی نمیتونی گذشته رو بخری!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ميخواهم بگويم دوستت خيلي "دوستت دارم " ولي نمي دانم كلمه "خيلي" چه اندازه از درياي بيكران محبتم را نشان ميدهد.... شايد يه قطره.....شايد هم هيچ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهي دلم برايش ميسوزد كه روزي خدا تاوان دل شكسته ام را ازش ميگيرد......

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه به دنبال کلاس بالاتر میگردند اما کسی به فکر مدرسه خوب نیست .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرچــــــــه میخواهــــی بـــاش... آخــــرش چـــــهار سطر نوشته ی روی مـــرمـــر یک متــــری خواهــی شــــــــــــــد!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جــــــهـــــــنــــــم می تواند همین جا باشد... اگر وجـــــــــــــدان باشد و گــــــــذشـــــــــتــــــــه یادآوری شود.!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم تکلیفشو با بعضی آدما نمیدونه سلام نمیکنی انتظار دارن ازت سلام میکنی درست و حسابی جواب نمیدن :||||

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش در توانم بود آنقدر خوب باشم که اگر روزی نبودم بگویی یادش بخیر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردها فراموش می شود ولی همدردها هرگز.. من بودن انهایی را می خواهم که یادشان زندگی را زیبا می کند..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ان روزها گنجشک هارا رنگ می کردن و جای قناری می فروختند این روزها هوس هارا رنگ می کنند جای عشق می فروشند. ان روزها مال باخته می شدی این روزها دلباخته..... به همین سادگی..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ساکت که میشینی میذارن پای جواب نداشتنت، عمرا بفهمن داری جون می کنی تا حرمت ها رو نگه داری...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چندروز پيش ازسركار كه رسيدم خونه؛خسته وبي حوصله بودم!رفتم سرگوشيم؛يه اس محبت آميزازيه شماره ي ناآشنا اومده بود؛با اينكه ميدونستم اشتباه فرستاده ولي حالم بهترشد‏!‏‏!‏

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همان یک شب از قصه با تو بودن دلداده ام کرد...... دگر نیاز نیست هزار شب نجوایش کنی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــا بـا "حــرفــ ديـگـــران" بـه چـشــم نـيــومــديـم ، کــه بخــوايــم بـا "حـــرفــ ديگـــران" از چـشم بـيـوفتــيم . . . ! مهـــــــــم اون بالـــــــــــاییه هستش ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دریا باش تا اگر سنگی بسویت پرتاب کردن سنگ غرق شود نه اینکه تو متلاطم شوی