بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم وقتی فقیر میشود خوبیهایش هم حقیر میشوند اما کسیکه زر دارد یا زور دارد عیبهایش هم هنر دیده میشوند و چرندیاتش هم حرف حسابی به حساب می آیند دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرچه شمعی و از سوختن نپرهیزی. نبینمت که غریبانه اشـــــــــــک میریزی. هنوز غصه‏ی خود را به "خنــــــــــــــــــــــــــده" پنهان کن بخــــــــــــــــــند،گرچه تو با خنده هم غم‏انگیزی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانعم... او قسمت من نبود مال مردم بود قربان دلم که مال مردم خور نیست..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباش... حال من خوب است... فقط کمی بزرگتر شده ام، عقلم قد کشیده، شعورم متبلور شده، دلتنگی هایم کوچک شده اند، و در فاصله کوتاه لبخندها و اشکهایم آموخته ام زندگی کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی نیست به این زمین بگه : رابطه ت با کی سرد شده که داری از سردیش میلرزی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــارم چـو قــدح بــه دست گـیـرد***بــازار بــتـان شـکـسـت گـیــرد***هــر کـس کــه بـدیـد چـشـم او گـفـت***کــو مـحـتـسـبـی کـه مـسـت گـیـرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی زخم هایی هست که مثل خوره در انزوا روح را اهسته میخورد و می تراشد. صاق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاسیگاریم را گم کرده ام..... تو ندیدیش...؟ خودش مهم نیست... زیرش دردهایم را قایم کرده بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر کسانی که با طنز صحبت میکنند ، با احساس تر و غمگین تر هستند ! وودی آلن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی پاییز مجاور... وسطای ماه آذر... شدقرارمون که باهم ... بزنیم به سیم آخر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم مي گفت دوستانت را ببين ، همه به جايي رسيده اند نميدانست ، منتظر نشسته ام تا به تو برسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هم مثل تو تنهام...!به جهنمت دعوتم كن زغال از تو دوسيب از من..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه... وقتی واسه کسی همه کس شدی اون کس بعد تو خیلی بی کسه یا برای کسی همه کس نشو یا اگه شدی... به فکر بی کسی هاش هم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صبح مادرم میگوید:باز که اب دهانت بالشت را خیس کرده من لبخند میزنم و میگویم شکر که هنوز از گریه های  شبانه ام بی خبری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادما گاهی لازمه... چن وقت کرکره شونو بکشن پایین یه پارچه ی سیاه بزنن روش بنویسن کسی نمرده، فقط دلم گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــرکس جـــای مـــن بـــود مـــی بـــریـــــد... امــا مـــن هنــوز مــی دوزم چشــــم بـــه امیـــد...!

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدم وقتی فقیر میشود خوبیهایش هم حقیر میشوند اما کسیکه زر دارد یا زور دارد عیبهایش هم هنر دیده میشوند و چرندیاتش هم حرف حسابی به حساب می آیند دکتر شریعتی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگرچه شمعی و از سوختن نپرهیزی. نبینمت که غریبانه اشـــــــــــک میریزی. هنوز غصه‏ی خود را به "خنــــــــــــــــــــــــــده" پنهان کن بخــــــــــــــــــند،گرچه تو با خنده هم غم‏انگیزی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قانعم... او قسمت من نبود مال مردم بود قربان دلم که مال مردم خور نیست..!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نگران نباش... حال من خوب است... فقط کمی بزرگتر شده ام، عقلم قد کشیده، شعورم متبلور شده، دلتنگی هایم کوچک شده اند، و در فاصله کوتاه لبخندها و اشکهایم آموخته ام زندگی کنم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی نیست به این زمین بگه : رابطه ت با کی سرد شده که داری از سردیش میلرزی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یــارم چـو قــدح بــه دست گـیـرد***بــازار بــتـان شـکـسـت گـیــرد***هــر کـس کــه بـدیـد چـشـم او گـفـت***کــو مـحـتـسـبـی کـه مـسـت گـیـرد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در زندگی زخم هایی هست که مثل خوره در انزوا روح را اهسته میخورد و می تراشد. صاق هدایت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جاسیگاریم را گم کرده ام..... تو ندیدیش...؟ خودش مهم نیست... زیرش دردهایم را قایم کرده بودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیشتر کسانی که با طنز صحبت میکنند ، با احساس تر و غمگین تر هستند ! وودی آلن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

توی پاییز مجاور... وسطای ماه آذر... شدقرارمون که باهم ... بزنیم به سیم آخر...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادرم مي گفت دوستانت را ببين ، همه به جايي رسيده اند نميدانست ، منتظر نشسته ام تا به تو برسم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من هم مثل تو تنهام...!به جهنمت دعوتم كن زغال از تو دوسيب از من..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یادت باشه... وقتی واسه کسی همه کس شدی اون کس بعد تو خیلی بی کسه یا برای کسی همه کس نشو یا اگه شدی... به فکر بی کسی هاش هم باش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هر صبح مادرم میگوید:باز که اب دهانت بالشت را خیس کرده من لبخند میزنم و میگویم شکر که هنوز از گریه های  شبانه ام بی خبری....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ادما گاهی لازمه... چن وقت کرکره شونو بکشن پایین یه پارچه ی سیاه بزنن روش بنویسن کسی نمرده، فقط دلم گرفته

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــرکس جـــای مـــن بـــود مـــی بـــریـــــد... امــا مـــن هنــوز مــی دوزم چشــــم بـــه امیـــد...!