بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه و همیشه از چوب خدا ترسوندنمون ولی حتی یک نفر هم به بوس خدا امیدوارمون نکرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی میاد که بعدش دیگه مهم نیست فردایی در کار هست یا نه ؟ اون روز روزیه که مادرت پیشت نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــط می کشم رو دیوار، همیشه روزی یک بار تــو هـم شبـیـه مـن بـاش حــسـابـتـو نـگـه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی رابطه هام هست یهو شوخی شوخی جدی میشه... انقدر که میشه "عشق"... بدیش اینه که طرف هنوز شوخی گرفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان تو قصاب را شاعر می کند بیچاره من که شاعرم.. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیــــچ وقت حال اونــــی که هســــت رو به خاطــــر اونـــی که نـــیست نگـــــیرید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــي آدم ها... باور کنيــد مي خواهـــم از شمــا دورترين بمانــم... نــــزديک کـــه مي شويد، ســــردي عاطفــــه هايتـــان، وجـــــودم را مي لرزاند... ... محـــــضٍ رضاي ِ خــــدا... دور بمـــانــيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــورد داشتیم طرف پشـــت نیـــسانــش نوشـــته : خــــریــــد آهن آلات و ضایعات بــــهــانس تو کـــوچه ها دنـــــبال تو میگــــــــــردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی خدا می خواهد ...کمی سکوت...کمی آخرت...دلم دل بریدن می خواهد...کمی اشک...کمی آغوش آسمانی...دلم یک کوچه می خواهد بی بن بست !!و یک خدا تا کمی با هم قدم بزنیم!!فقط همین!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فــلـسـفــه وفــا چـنـیـن آمــده است : دل وقــف شـکـسـتــن اســت بـیـهـوده نــرنــج . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه سـلامــتــي هــر كــس كــه درونــش داره مــيـسـوزه امــا تــرجـيــح مــيــده لــبـهـاش و بـــدوزه. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خُـــدایــا !! مــرا تـنـهـا مــگذار؛ کــه مـبــادا نــگـاهــم بــه نــگـاه بـنـده ای از جـنـس خــاک مـحـتـاج شــود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکنه نشه برگشتو"آغاز"خوبی داشت... ولی میشه"تغییر"دادوپایان خوبی داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا داره سرد و سردتر میشه و دستام بیشتر این سردی رو احساس میکنن و نبود اون رو بیشتر بهم یادآوری میکنن چون وقتی اون کنارم بود با گرفتن دستاش همه وجودم گرم میشد خیلی گرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز هم که داره تموم میشه ولی دل من هنوزم هواش پاییزیه همیشه پاییزی بوده و تا ابد هم پاییزی میمونه هنوز رد پاش رو برگهای دلم مونده ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین مترجم کسی است که سکوت دیگران را ترجمه کند! شاید سکوتی تلخ گویای دوست داشتنی شیرین باشد... دکترشریعتی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه و همیشه از چوب خدا ترسوندنمون ولی حتی یک نفر هم به بوس خدا امیدوارمون نکرده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه روزی میاد که بعدش دیگه مهم نیست فردایی در کار هست یا نه ؟ اون روز روزیه که مادرت پیشت نیست …

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــط می کشم رو دیوار، همیشه روزی یک بار تــو هـم شبـیـه مـن بـاش حــسـابـتـو نـگـه دار

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضی رابطه هام هست یهو شوخی شوخی جدی میشه... انقدر که میشه "عشق"... بدیش اینه که طرف هنوز شوخی گرفته...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چشمان تو قصاب را شاعر می کند بیچاره من که شاعرم.. 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیــــچ وقت حال اونــــی که هســــت رو به خاطــــر اونـــی که نـــیست نگـــــیرید!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــــي آدم ها... باور کنيــد مي خواهـــم از شمــا دورترين بمانــم... نــــزديک کـــه مي شويد، ســــردي عاطفــــه هايتـــان، وجـــــودم را مي لرزاند... ... محـــــضٍ رضاي ِ خــــدا... دور بمـــانــيد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــــورد داشتیم طرف پشـــت نیـــسانــش نوشـــته : خــــریــــد آهن آلات و ضایعات بــــهــانس تو کـــوچه ها دنـــــبال تو میگــــــــــردم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم کمی خدا می خواهد ...کمی سکوت...کمی آخرت...دلم دل بریدن می خواهد...کمی اشک...کمی آغوش آسمانی...دلم یک کوچه می خواهد بی بن بست !!و یک خدا تا کمی با هم قدم بزنیم!!فقط همین!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در فــلـسـفــه وفــا چـنـیـن آمــده است : دل وقــف شـکـسـتــن اســت بـیـهـوده نــرنــج . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه سـلامــتــي هــر كــس كــه درونــش داره مــيـسـوزه امــا تــرجـيــح مــيــده لــبـهـاش و بـــدوزه. . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خُـــدایــا !! مــرا تـنـهـا مــگذار؛ کــه مـبــادا نــگـاهــم بــه نــگـاه بـنـده ای از جـنـس خــاک مـحـتـاج شــود . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ممکنه نشه برگشتو"آغاز"خوبی داشت... ولی میشه"تغییر"دادوپایان خوبی داشت...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوا داره سرد و سردتر میشه و دستام بیشتر این سردی رو احساس میکنن و نبود اون رو بیشتر بهم یادآوری میکنن چون وقتی اون کنارم بود با گرفتن دستاش همه وجودم گرم میشد خیلی گرم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پاییز هم که داره تموم میشه ولی دل من هنوزم هواش پاییزیه همیشه پاییزی بوده و تا ابد هم پاییزی میمونه هنوز رد پاش رو برگهای دلم مونده ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین مترجم کسی است که سکوت دیگران را ترجمه کند! شاید سکوتی تلخ گویای دوست داشتنی شیرین باشد... دکترشریعتی