بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حرف بی ربطی است که مرد گریه نمی کند... گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید  مرد باشی تا بتوانی گریه کنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم پدر آموخته ام من ! چون او همه در دام بلا سوخته ام من چون او همه اندوه و غم آموخته ام من اي كودك من ! مال بيندوز ! .وان علم كه گفتند مـَـــياموز ! فریدون مشیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــــنـــاســـنـــامـــهــ اشــ را  در فــریــزر گــذاشــتــهــ اســتـــ از تــــرسِــــــ پــــیـــــریـــــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه ها را بلد شدم.. خیابانها را..رنگها را.. جدول ضرب را..و دیگر در هیچ راهی گم نمیشوم،اما...هنوز میان آدمها گم میشوم.... مــــــــن آدمهــــــا را بلــــــــــــــــــد نیســـــــــــــــــــــتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــاریــک بــــاد .. خـــانــه ی مـــردی کـه، نــمی جــنــگد ..  بــــرای ِ زنــــی کــه، دوسـتـش دارد …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضـــی چیزا خـــاک میخوره اما پاکــ نمیشه کــرد مثـــــــــه لایک روی پســــــت مثـــــــــه مارکـــــــ زیر کفــش مثـــــــــه خاطرات با تـــو بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو پا داشتم دوپای دیگر هم قرض کردم تا از زندگی فرار کنم..! غافل از اینکه خود چهارپا شده ام!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیاله گر شود خالی زمین ویرانه میگردد ،به وقت تنگدستی رفیق بیگانه میگردد، مشو هم صحبت نامرد که کامت تلخ میگردد، مصیبت میکشد مردی که بانامرد میگردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر مرا از رفتنت نترسان قرار نيست تا ابد باهم بمانيم روزي همه رفتني اند... ماندن به پاي كسي معرفت مي خواهد نه بهانه... بلند مي گويم:رفتي؟؟به درررررررررررررك لياقت ماندن نداشتي!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا نیرزد به آن که پریشان کنی دلی سعدی شیرازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه در زندگی نانش نخورند / چون بمیرد نامش نبرند سعدی شیرازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي يعنـــــــــــي: واسه "مهم" هاي زندگيتون "مهم" باشيد ... هـــــــــــــــــــــمين و بـــــــــــــــــس ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک رنگ که باشی زود چشمشان را میزنی ، زود از رنگ خسته میشوند امروز دور ، دور رنگین کمان هاست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر به خوشبختي عادت ميكنه براي همينه كه خيلي وقتا يادش ميره  چقدر خوشبخته . . . . .!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی از آدم عشق خواست کی از آدم دل خواست عاشق هرکی شدم شارژ ایرانسل خواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرخ روزگار را دو چیز میچرخاند دوری و دوستی! با اینکه ازت دورم ولی به یادتم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه حرف بی ربطی است که مرد گریه نمی کند... گاهی آنقدر بغض داری که فقط باید  مرد باشی تا بتوانی گریه کنی....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علم پدر آموخته ام من ! چون او همه در دام بلا سوخته ام من چون او همه اندوه و غم آموخته ام من اي كودك من ! مال بيندوز ! .وان علم كه گفتند مـَـــياموز ! فریدون مشیری

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــــنـــاســـنـــامـــهــ اشــ را  در فــریــزر گــذاشــتــهــ اســتـــ از تــــرسِــــــ پــــیـــــریـــــــ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کوچه ها را بلد شدم.. خیابانها را..رنگها را.. جدول ضرب را..و دیگر در هیچ راهی گم نمیشوم،اما...هنوز میان آدمها گم میشوم.... مــــــــن آدمهــــــا را بلــــــــــــــــــد نیســـــــــــــــــــــتم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تــــاریــک بــــاد .. خـــانــه ی مـــردی کـه، نــمی جــنــگد ..  بــــرای ِ زنــــی کــه، دوسـتـش دارد …!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضـــی چیزا خـــاک میخوره اما پاکــ نمیشه کــرد مثـــــــــه لایک روی پســــــت مثـــــــــه مارکـــــــ زیر کفــش مثـــــــــه خاطرات با تـــو بودن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دو پا داشتم دوپای دیگر هم قرض کردم تا از زندگی فرار کنم..! غافل از اینکه خود چهارپا شده ام!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیاله گر شود خالی زمین ویرانه میگردد ،به وقت تنگدستی رفیق بیگانه میگردد، مشو هم صحبت نامرد که کامت تلخ میگردد، مصیبت میکشد مردی که بانامرد میگردد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انقدر مرا از رفتنت نترسان قرار نيست تا ابد باهم بمانيم روزي همه رفتني اند... ماندن به پاي كسي معرفت مي خواهد نه بهانه... بلند مي گويم:رفتي؟؟به درررررررررررررك لياقت ماندن نداشتي!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دنیا نیرزد به آن که پریشان کنی دلی سعدی شیرازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرکه در زندگی نانش نخورند / چون بمیرد نامش نبرند سعدی شیرازی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختي يعنـــــــــــي: واسه "مهم" هاي زندگيتون "مهم" باشيد ... هـــــــــــــــــــــمين و بـــــــــــــــــس ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک رنگ که باشی زود چشمشان را میزنی ، زود از رنگ خسته میشوند امروز دور ، دور رنگین کمان هاست . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بشر به خوشبختي عادت ميكنه براي همينه كه خيلي وقتا يادش ميره  چقدر خوشبخته . . . . .!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کی از آدم عشق خواست کی از آدم دل خواست عاشق هرکی شدم شارژ ایرانسل خواست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرخ روزگار را دو چیز میچرخاند دوری و دوستی! با اینکه ازت دورم ولی به یادتم