بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل...این واژه ی کوچک و کوتاه...! گاهی به وسعت یک دریا برایت دلتنگی میکند...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون پسری ک گوشه اتاق نشسته با کامپیوترش بازی میکنه و زیرلب میگه بهتر از بازی کردن با دل دختر مردمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایــا دل مــا را از سنــگ شــدن حـفـظ کــن تــا از بــازی خــرد کــردن دیــگـران لــذت نـبـریــم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس نمیفهمد... پالتو با دستکش های چرم کافی نیست...گاهی بیرون رفتن در این هوا ، دل گرم میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه خواهری از یک مادر بودن نیست... گاهی از رفاقت ،خواهرانی متولد میشوند که هیچ مادری قادر به تولد آنها نیست...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا بايد گفت: منو دور بزن و دور بزن.... خوب كه سرت گيج رفت ميوفتي جلو پاي خودم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین جمله دوستت دارم اما... شیرین ترین جمله اما دوستت دارم. به همین راحتی با جابه جاکردن کلمات زندگی را دگرگون کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم جنس من از چیست..! هیچ کس نمیخرد! ولی هرکسی میرسد میفروشد.. . ارزان سرایی شده أم برای مردم. مفت بخر..ارزان بفروش.. بسم الله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دل ساده بکش درد که حقت این است/از زمانه بشو دل سرد که حقت این است/هرچه گفتم مشو عاشق حالا/همچو پاییز بشو زرد که حقت این است/دیدی آخر دم مردانه بجز لاف نبود/بکش از مردم نامرد که حقت این است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روياهايت شكستند و فروريختند بيمناك مباش بي باك چنان باش كه تكه ها را برگيري، و به دنيا لبخند بزني. چه... روياهايي كه چنين آسان مي شكنند، آسان نيز از نو ساخته مي شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبـــر را انتخــــاب میکنـــــی یــــا بیــــل مکـــانیکـــی؟ بـــــرای شکستـــن سکــــوتی کـــه عمـــریست بیـــن مــن وتـــوست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!!! هرگز کسی را به آنچه که قسمتش نیست عادت مده...! آمین پست اولمه ها...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهای ما رحِمی هستند که جنینی تازه از روح ما را در خود پرورش می دهند و درنگ بیش از حد در این رحِم موجب مرگ جنین می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاااااااا... خواهشا" هیچ پاکی رو قسمت ناپاک نکن... نذار کسی که همیشه پاک زندگی کرده پشیمون بشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب سببی سلز که یارم به سلامت باز آید و برهاندم از بند ملامت خاک ره آن یار سفر کرده بیارید تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت حافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بعضی از آدمها محبت مثل فیلم خارجی بدون زیرنویس می مونه؛ نمی فهمنش...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دل...این واژه ی کوچک و کوتاه...! گاهی به وسعت یک دریا برایت دلتنگی میکند...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتی اون پسری ک گوشه اتاق نشسته با کامپیوترش بازی میکنه و زیرلب میگه بهتر از بازی کردن با دل دختر مردمه !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــدایــا دل مــا را از سنــگ شــدن حـفـظ کــن تــا از بــازی خــرد کــردن دیــگـران لــذت نـبـریــم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچکس نمیفهمد... پالتو با دستکش های چرم کافی نیست...گاهی بیرون رفتن در این هوا ، دل گرم میخواهد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همیشه خواهری از یک مادر بودن نیست... گاهی از رفاقت ،خواهرانی متولد میشوند که هیچ مادری قادر به تولد آنها نیست...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به بعضيا بايد گفت: منو دور بزن و دور بزن.... خوب كه سرت گيج رفت ميوفتي جلو پاي خودم....!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تلخ ترین جمله دوستت دارم اما... شیرین ترین جمله اما دوستت دارم. به همین راحتی با جابه جاکردن کلمات زندگی را دگرگون کنید.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمیدانم جنس من از چیست..! هیچ کس نمیخرد! ولی هرکسی میرسد میفروشد.. . ارزان سرایی شده أم برای مردم. مفت بخر..ارزان بفروش.. بسم الله

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای دل ساده بکش درد که حقت این است/از زمانه بشو دل سرد که حقت این است/هرچه گفتم مشو عاشق حالا/همچو پاییز بشو زرد که حقت این است/دیدی آخر دم مردانه بجز لاف نبود/بکش از مردم نامرد که حقت این است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگر روياهايت شكستند و فروريختند بيمناك مباش بي باك چنان باش كه تكه ها را برگيري، و به دنيا لبخند بزني. چه... روياهايي كه چنين آسان مي شكنند، آسان نيز از نو ساخته مي شوند.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تبـــر را انتخــــاب میکنـــــی یــــا بیــــل مکـــانیکـــی؟ بـــــرای شکستـــن سکــــوتی کـــه عمـــریست بیـــن مــن وتـــوست!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا!!! هرگز کسی را به آنچه که قسمتش نیست عادت مده...! آمین پست اولمه ها...!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دردهای ما رحِمی هستند که جنینی تازه از روح ما را در خود پرورش می دهند و درنگ بیش از حد در این رحِم موجب مرگ جنین می شود

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایاااااااا... خواهشا" هیچ پاکی رو قسمت ناپاک نکن... نذار کسی که همیشه پاک زندگی کرده پشیمون بشه.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا رب سببی سلز که یارم به سلامت باز آید و برهاندم از بند ملامت خاک ره آن یار سفر کرده بیارید تا چشم جهان بین کنمش جای اقامت حافظ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای بعضی از آدمها محبت مثل فیلم خارجی بدون زیرنویس می مونه؛ نمی فهمنش...