بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که این عکس ۲ نفره را گرفتیم ،  نمی‌دانستیم کدامیک از ما آن یکی را با چشم‌هایِ خیس تماشا می‌کند !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشنا کردن افراد با هم دست ماست.... اما جدا کردنشان نه... پس بیشتر مواظب باشیم زمان آشنا کردن ها ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد اعتراف كنم آزادي واقعي يعني اين كه، "مهم نيست بقيه به چي فكر ميكنند!!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشــــتباه مــی کــنند بــعــضیـــها کــه اشـــتباه نمـــی کننـــد !! بـــاید راه افتــــاد ... رفتــــن هیــــچ ربــــــطی بـــه رسیــــدن نــــدارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلــے ها یڪمـ ڪـﮧ ارتفــاع میگیــرن فِڪ میکُنـن "آدمَـن" نـَه عزیــزمـ "بُــز ڪوهــے" هم تو ارتفاعات سِیر میڪنـﮧ ... ;)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شود گاهی هم بی خیال بود ... ولی من میخواهم بی خیال بی خیالی شوم... می خواهم....نه اصلا ولش کن همون بی خیال ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـتـرسیــن از آدم ِ راسـتـگـو ... کـه اگـه دروغ بـگــه  حـرفــش سـنـد ِ !! هـمـه بـاور مـیـکنـــن ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی قشنگیست...!!! رد پای من کنار رد پای تو بر دشت پوشیده از برف ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــتــاب کــرد ... بــرایِ رسـیــدن به مـــرگ مــوتـورســوارِ جــوان ......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این جمله خیلی میترسم: یه روزی میاد که نمیدونیم کی هستیم، یار کی بودیم و عشق کی بودیم و چی هستیم! کاش هیچوقت اون روز نرسه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــدایـــــا : فقیر و خسته به درگاهت آمدم، رحمی که جز ولای توام نیست هیچ دست‏آویز ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــــادر جـــلـــوه حـــق اســـت، رضــــایـــت خــــداســـت ...  بــــایــــد خـــــدا را راضـــــی نگــــــاه داشــــت ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــمـــد و ســپـــاس مـــخـــصـــوص خـــداونـــدی کـــه هــــر جـــا خـــواســـتـــم او بـــود، اما هر جا او خواست من نـــبـــودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســلامتــی پــدر کــه وقتــی میگــه: "نگــران نبــاش درســت میــشـه" هــم "درســت" میشــه هــم دیـگـه "نـگــران" نیـسـتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آجیل و هندوانه هم خوب است...؛  ولی دوست دارم اوّل کتاب را بیاوری و از آن طرفی بازش کنی که احتمال بیش‌تری داشته باشد بچّه‌هایی که امشب توی خیابان می‌خوابند،  فردا صبح توی خانه‌ی خودشان بیدار شوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﺎﺩ ﺗﺤﻮﯾﻠﺶ ﺑﮕﯿﺮﯼ . . . . . . . ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﯿﺸﻮﺩ . . . ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﺮﺍ ؟ ﭼﻮﻥ . . . ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥِ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﻝ ﻧﻤﯿﺒﺮﻩ . . . ﺩﻝ ﻣﯿﺰﻧﻪ

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

روزی که این عکس ۲ نفره را گرفتیم ،  نمی‌دانستیم کدامیک از ما آن یکی را با چشم‌هایِ خیس تماشا می‌کند !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آشنا کردن افراد با هم دست ماست.... اما جدا کردنشان نه... پس بیشتر مواظب باشیم زمان آشنا کردن ها ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بايد اعتراف كنم آزادي واقعي يعني اين كه، "مهم نيست بقيه به چي فكر ميكنند!!"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اشــــتباه مــی کــنند بــعــضیـــها کــه اشـــتباه نمـــی کننـــد !! بـــاید راه افتــــاد ... رفتــــن هیــــچ ربــــــطی بـــه رسیــــدن نــــدارد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلــے ها یڪمـ ڪـﮧ ارتفــاع میگیــرن فِڪ میکُنـن "آدمَـن" نـَه عزیــزمـ "بُــز ڪوهــے" هم تو ارتفاعات سِیر میڪنـﮧ ... ;)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شود گاهی هم بی خیال بود ... ولی من میخواهم بی خیال بی خیالی شوم... می خواهم....نه اصلا ولش کن همون بی خیال ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـتـرسیــن از آدم ِ راسـتـگـو ... کـه اگـه دروغ بـگــه  حـرفــش سـنـد ِ !! هـمـه بـاور مـیـکنـــن ... !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوی قشنگیست...!!! رد پای من کنار رد پای تو بر دشت پوشیده از برف ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شـــتــاب کــرد ... بــرایِ رسـیــدن به مـــرگ مــوتـورســوارِ جــوان ......!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از این جمله خیلی میترسم: یه روزی میاد که نمیدونیم کی هستیم، یار کی بودیم و عشق کی بودیم و چی هستیم! کاش هیچوقت اون روز نرسه...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــدایـــــا : فقیر و خسته به درگاهت آمدم، رحمی که جز ولای توام نیست هیچ دست‏آویز ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــــــــــادر جـــلـــوه حـــق اســـت، رضــــایـــت خــــداســـت ...  بــــایــــد خـــــدا را راضـــــی نگــــــاه داشــــت ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــمـــد و ســپـــاس مـــخـــصـــوص خـــداونـــدی کـــه هــــر جـــا خـــواســـتـــم او بـــود، اما هر جا او خواست من نـــبـــودم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ســلامتــی پــدر کــه وقتــی میگــه: "نگــران نبــاش درســت میــشـه" هــم "درســت" میشــه هــم دیـگـه "نـگــران" نیـسـتی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آجیل و هندوانه هم خوب است...؛  ولی دوست دارم اوّل کتاب را بیاوری و از آن طرفی بازش کنی که احتمال بیش‌تری داشته باشد بچّه‌هایی که امشب توی خیابان می‌خوابند،  فردا صبح توی خانه‌ی خودشان بیدار شوند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﯾﺎﺩ ﺗﺤﻮﯾﻠﺶ ﺑﮕﯿﺮﯼ . . . . . . . ﻋﺎﺷﻖ ﺑﯽ ﻣﺤﻠﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﯿﺸﻮﺩ . . . ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﭼﺮﺍ ؟ ﭼﻮﻥ . . . ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥِ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺩﻝ ﻧﻤﯿﺒﺮﻩ . . . ﺩﻝ ﻣﯿﺰﻧﻪ