بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چرا وقتی که راه زندگی هموار می گردد ...، بشر تغییر حالت می دهد، خون خوار می گردد! به وقت عیش و عشرت می نوازد طبل بی دینی ... به وقت تنگدستی مومن و دیندار می گردد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیدی یکی مثل نوک پرگار همه جوره پات ثابت وایستاده هر طور بچرخی بکشی تکون نمیخوره توام دورش بگرد دورش نزن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن ً توً فقط نبودن تو نيست !  نبودن خيلى چيزهاست .... كلاه روى سرمان نمى ايستد ، شعر نمى چسبد، پول در جيبمان دوام نمى آورد، نمك از نان رفته، خنكى از آب ....  ما بى ًتوً فقير شده ايم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب داشته هایت باش زیرا داشته هایت روزی جزء نداشته هایت می شوند.... لازم نیست بفهمی فقط بدون جمله سنگینیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرآشنایی تازه،اندوهی تازه است... مگذاریدکه نام شما را دانند و به نام بخوانندتان ، هرسلام ، سرآغاز دردناک یک خداحافظی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم کبریت بشم تا به آتش بکشم انبار سیاه فقر را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست... تا زمانی که سر نخ های آن در دستان خودم باشد ، باید نادان باشم ، بسیار نادان ... اگر بگذارم از دستم برود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه بـــعـــضـــیـــا بـــایـــد گـــفـــت : مـــن خـــودم یـــه پـــا واگـــیـــرم ... بــه پـــا حـــالـــتـــو نگـــیـــرم ... ! :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید امشب نه ... فردا نه ... اما بالاخره یک روز همه چیز درست خواهد شد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمـیـشـه ابـرهـایـی هـسـتـنـد  کـه هـیـچـگـاه نـمـی بـارنـد . . بـغـض هـایـی  کـه هـیـچگـاه نـمـی شـکـنـنـد . . و حـرفـهـایـی کـه تـا ابـد در دل مـی مـانـنـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بدبختی رو جدی نگرفتیم ولی بدبختی ما رو ، جدی جدی گرفت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در استرالیا به تازگی حدیثی از پیامبر اکرم صل الله علیه و آله بر روی تمام بطری های آب نوشته شده: آب را اسراف نکنید هر چند در کنار نهر جاری باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... از اول معلوم کن کی مال کیه ما به مال مردم دل نبندیم.....!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... بدون شرح ... شهیدان رفتند برای دفاع از "ناموس" عده ای در خیابان میروند برای شکار "ناموس" ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تابی نکن! هی نپرس پس کی برف میاد! موهای پدرت را نگاه کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز که زمان معلوم نیست ... بهترین دوستت دشمنت میشه وبهترین دشمنت دوستت ... به زندگی اعتمادنکن حتی اگه مثل معشوقه ای آغوششو برات باز کرد

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نمی دانم چرا وقتی که راه زندگی هموار می گردد ...، بشر تغییر حالت می دهد، خون خوار می گردد! به وقت عیش و عشرت می نوازد طبل بی دینی ... به وقت تنگدستی مومن و دیندار می گردد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی دیدی یکی مثل نوک پرگار همه جوره پات ثابت وایستاده هر طور بچرخی بکشی تکون نمیخوره توام دورش بگرد دورش نزن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نبودن ً توً فقط نبودن تو نيست !  نبودن خيلى چيزهاست .... كلاه روى سرمان نمى ايستد ، شعر نمى چسبد، پول در جيبمان دوام نمى آورد، نمك از نان رفته، خنكى از آب ....  ما بى ًتوً فقير شده ايم !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مراقب داشته هایت باش زیرا داشته هایت روزی جزء نداشته هایت می شوند.... لازم نیست بفهمی فقط بدون جمله سنگینیه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرآشنایی تازه،اندوهی تازه است... مگذاریدکه نام شما را دانند و به نام بخوانندتان ، هرسلام ، سرآغاز دردناک یک خداحافظی است ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میخواهم کبریت بشم تا به آتش بکشم انبار سیاه فقر را ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی زیباست... تا زمانی که سر نخ های آن در دستان خودم باشد ، باید نادان باشم ، بسیار نادان ... اگر بگذارم از دستم برود ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بـــه بـــعـــضـــیـــا بـــایـــد گـــفـــت : مـــن خـــودم یـــه پـــا واگـــیـــرم ... بــه پـــا حـــالـــتـــو نگـــیـــرم ... ! :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید امشب نه ... فردا نه ... اما بالاخره یک روز همه چیز درست خواهد شد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هـمـیـشـه ابـرهـایـی هـسـتـنـد  کـه هـیـچـگـاه نـمـی بـارنـد . . بـغـض هـایـی  کـه هـیـچگـاه نـمـی شـکـنـنـد . . و حـرفـهـایـی کـه تـا ابـد در دل مـی مـانـنـد . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما بدبختی رو جدی نگرفتیم ولی بدبختی ما رو ، جدی جدی گرفت ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در استرالیا به تازگی حدیثی از پیامبر اکرم صل الله علیه و آله بر روی تمام بطری های آب نوشته شده: آب را اسراف نکنید هر چند در کنار نهر جاری باشی.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... از اول معلوم کن کی مال کیه ما به مال مردم دل نبندیم.....!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

... بدون شرح ... شهیدان رفتند برای دفاع از "ناموس" عده ای در خیابان میروند برای شکار "ناموس" ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی تابی نکن! هی نپرس پس کی برف میاد! موهای پدرت را نگاه کن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک روز که زمان معلوم نیست ... بهترین دوستت دشمنت میشه وبهترین دشمنت دوستت ... به زندگی اعتمادنکن حتی اگه مثل معشوقه ای آغوششو برات باز کرد