بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من اگه یه خر آدمو بوس کنه بهتر از اینه که یه بوس آدمو خر کنه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی چپ، راست می گفت: این روزها کوچه اش ظرفیت این همه متقاضی را نداردباید بزرگراهش کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دردها" فراموش می شوند ولی ..... "همدردها" هرگز ... من بودن آن هایی را می خواهم که حتی ... "یادشان" زندگی را زیبا تر میکند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب شد... خورشید رفت... آفتاب گردون دنبال خورشید میگشت ستاره ای چشمک زد آفتاب گردون سرشو پایین انداخت گل ها هرگز خیانت نمیکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با چشم تو شعر می گویم تو با شعر من به چشم می آیی این به آن دَر ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای زن که دلی پر از وفا داری از مرد وفا مجو ،مجو هرگز او معنی عشق را نمی داند راز دل خود به او مگو هرگز (فروغ فرخزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یه روز سرد برفی / با دلم مثل پرنده / لب حوض کنار نرده / هر چی گشتم جای گرمی بهتر از قلبت ندیدم/میشه دوستم داشته باشی / اخه بیرون خیلی سرده...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموشت می کنم ... حتی اگر مجبور باشم از ابتدا شروع کنم به همین سادگی ... تولد دوباره ام مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای اطرافمان آلوده تر از این حرفهاست... تا که بدانیم سگ است یا گرگ؛ هزاران بار دریده شده ایم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره گلفروش..!! تنها کسیه که، وقتی با گل وارد خونه میشه، همه ناراحت میشن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفاً "بعضی ها" دقت کنند: چقدر خوبه بعضے از آدما بدونن که اگر چیزے رو به روشون نمیارے " از سادگے نیست " شاید دیگه اونقدر واستــ مهمـ نیستن که روشون حساس باشے !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته کننده میشه برات همه چیز وقتی روحت با جسمت اختلاف سنی داشته باشه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز برای اولین بار از برف بدم اومد! برای اینکه احساس کردم درخت بی لباس روبه روی خونمون سردش شده! برای اینکه احساس کردم پرنده ها گرسنشونه! برای اولین بار احساس کردم که برف عادل نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین آرایش ها در زندگی : عشق برای قلب حقیقت برای لب ها ، بخشش برای چشم ها نیکوکاری برای دست ها ، لبخند برای صورت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسری از مادرش پرسید ، چگونه خواهم توانست برای خودم زنی لایق پیدا کنم؟ مادر پاسخ داد، نگران پیدا کردن زن لایق نباش ، روی مردی لایق شدن تمرکز کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسـیـر غـربـت تـُنـگـم خـودت كـ ه مـیـ ـدآنـی نـمـیـ رود هـوس مـوج از دل مـاهـی

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به نظر من اگه یه خر آدمو بوس کنه بهتر از اینه که یه بوس آدمو خر کنه!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

علی چپ، راست می گفت: این روزها کوچه اش ظرفیت این همه متقاضی را نداردباید بزرگراهش کرد.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"دردها" فراموش می شوند ولی ..... "همدردها" هرگز ... من بودن آن هایی را می خواهم که حتی ... "یادشان" زندگی را زیبا تر میکند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

غروب شد... خورشید رفت... آفتاب گردون دنبال خورشید میگشت ستاره ای چشمک زد آفتاب گردون سرشو پایین انداخت گل ها هرگز خیانت نمیکنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

من با چشم تو شعر می گویم تو با شعر من به چشم می آیی این به آن دَر ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای زن که دلی پر از وفا داری از مرد وفا مجو ،مجو هرگز او معنی عشق را نمی داند راز دل خود به او مگو هرگز (فروغ فرخزاد)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو یه روز سرد برفی / با دلم مثل پرنده / لب حوض کنار نرده / هر چی گشتم جای گرمی بهتر از قلبت ندیدم/میشه دوستم داشته باشی / اخه بیرون خیلی سرده...@

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فراموشت می کنم ... حتی اگر مجبور باشم از ابتدا شروع کنم به همین سادگی ... تولد دوباره ام مبارک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هوای اطرافمان آلوده تر از این حرفهاست... تا که بدانیم سگ است یا گرگ؛ هزاران بار دریده شده ایم...!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیچاره گلفروش..!! تنها کسیه که، وقتی با گل وارد خونه میشه، همه ناراحت میشن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

لطفاً "بعضی ها" دقت کنند: چقدر خوبه بعضے از آدما بدونن که اگر چیزے رو به روشون نمیارے " از سادگے نیست " شاید دیگه اونقدر واستــ مهمـ نیستن که روشون حساس باشے !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته کننده میشه برات همه چیز وقتی روحت با جسمت اختلاف سنی داشته باشه.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امروز برای اولین بار از برف بدم اومد! برای اینکه احساس کردم درخت بی لباس روبه روی خونمون سردش شده! برای اینکه احساس کردم پرنده ها گرسنشونه! برای اولین بار احساس کردم که برف عادل نیست!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بهترین آرایش ها در زندگی : عشق برای قلب حقیقت برای لب ها ، بخشش برای چشم ها نیکوکاری برای دست ها ، لبخند برای صورت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پسری از مادرش پرسید ، چگونه خواهم توانست برای خودم زنی لایق پیدا کنم؟ مادر پاسخ داد، نگران پیدا کردن زن لایق نباش ، روی مردی لایق شدن تمرکز کن .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اسـیـر غـربـت تـُنـگـم خـودت كـ ه مـیـ ـدآنـی نـمـیـ رود هـوس مـوج از دل مـاهـی