بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز خودم را نمی بخشم! به خاطر کارهای اشتباهی که کردم. لااقل اگر من کار نمی کردم, شهر آنقدر بزرگ نمی شد که خانه ی شما به محله ای دور تر اسباب کشی کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي پاک كن كه خودشو واسه اشتباهات ديگران کوچیک میکنه. . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیاری که در او نیست کسی یار کسی،کاش یا رب که نیفتد به کسی کار کسی،هرکسی آزار من زار پسندید ولی،نپسندید دل زار من آزار کسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــکه بـرای شـما، فـکه بـرای مــن! بـالی نمـی خـواهـم، ایـن پوتـین هـای کهنـه هـم مـی توانــند مـرا بـه آسمـان بـبرنـد .. < شـهیـد آوینــی >

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی بدون تقسیم کردن با دیگران معنا ندارد. (انیمیشن اجیل فروشی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما سبیل اکبر ، شما مژه ی دلبر ! ما کفتر لب پنجره ، شما متین دو حنجره ! ما کفش نحرین ، شما امیر بحرین ! آقا اصلا ما لاله و لادن ، شما کامران و هومن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي واســه نامـــــوس خـــــودت ســـگ ميشـــــی... واسه نامـــــوس مــــردم گــــرگ نشـــــو... دخـــــترحرمــــت داره...نـــــه لـــذت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردهای خوب هرگز نصیب زن های خوب نمی شوند. چرا که زن ها عاشق مردهای بد می شوند، و با مردهای خوب درد و دل می کنند.. - ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــر برای کسی مهم باشی او همیشه راهی برای وقت گذاشتن با تو پیدا خواهد کرد نــه بهانه ای برای فرار و نه دروغــی برای توجیـــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کنم که کرده ام ورد زبان ثنای تو این همه جورمیکشم درطلب هوای تو من به گدایی درت سر خط بندگی دهم زودرسدبه سلطنت هرکه شودگدای تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـآجـرا ایـن نـیس ک ِ چـقـد مـحکـم مـیتـونی ضـربـه بـزنی ،  . . . . مـآجـرا اینـه ک ِ چقـد مـحکـم میتـونی ضـربـه بخـوری و بــآزم بـه راهـت ادامـه بـدی .. (;

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هم میتواند دایره باشد هم خط راست انتخاب خودمان است که تا ابد دور خودمان بچرخیم یا تا بی نهایت ادامه بدهیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا کنج قفس یا مرگ این بخت کبوترهاست دنیا پل باریکی بین بد و بدتر هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از "ذِهــــن" تا "دَهــَــن" فـقــطــ یـکــــ نـقـطـه فــاصـلـه اســت ...  تــا ذِهــنــَـت را بــاز نـکـردی دَهــنــَـت را بــاز نــکـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت “ خطرناکتر از حرفهای نیشدار است کسی که سکوت میکند ، روزی ” سرنوشت “ حرفهایش را به شما خواهد گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دنیای خود چنان کار کن که گویا همیشه زندگی میکنی و برای اخرت خویش به گونه ای کار کن که گویا فردا خواهی مرد . امام حسن ( ع )

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هرگز خودم را نمی بخشم! به خاطر کارهای اشتباهی که کردم. لااقل اگر من کار نمی کردم, شهر آنقدر بزرگ نمی شد که خانه ی شما به محله ای دور تر اسباب کشی کند . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به سلامتي پاک كن كه خودشو واسه اشتباهات ديگران کوچیک میکنه. . . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در دیاری که در او نیست کسی یار کسی،کاش یا رب که نیفتد به کسی کار کسی،هرکسی آزار من زار پسندید ولی،نپسندید دل زار من آزار کسی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مــکه بـرای شـما، فـکه بـرای مــن! بـالی نمـی خـواهـم، ایـن پوتـین هـای کهنـه هـم مـی توانــند مـرا بـه آسمـان بـبرنـد .. < شـهیـد آوینــی >

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خوشبختی بدون تقسیم کردن با دیگران معنا ندارد. (انیمیشن اجیل فروشی)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آقا ما سبیل اکبر ، شما مژه ی دلبر ! ما کفتر لب پنجره ، شما متین دو حنجره ! ما کفش نحرین ، شما امیر بحرین ! آقا اصلا ما لاله و لادن ، شما کامران و هومن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتي واســه نامـــــوس خـــــودت ســـگ ميشـــــی... واسه نامـــــوس مــــردم گــــرگ نشـــــو... دخـــــترحرمــــت داره...نـــــه لـــذت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردهای خوب هرگز نصیب زن های خوب نمی شوند. چرا که زن ها عاشق مردهای بد می شوند، و با مردهای خوب درد و دل می کنند.. - ویکتور هوگو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اگـــر برای کسی مهم باشی او همیشه راهی برای وقت گذاشتن با تو پیدا خواهد کرد نــه بهانه ای برای فرار و نه دروغــی برای توجیـــه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چه کنم که کرده ام ورد زبان ثنای تو این همه جورمیکشم درطلب هوای تو من به گدایی درت سر خط بندگی دهم زودرسدبه سلطنت هرکه شودگدای تو

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـآجـرا ایـن نـیس ک ِ چـقـد مـحکـم مـیتـونی ضـربـه بـزنی ،  . . . . مـآجـرا اینـه ک ِ چقـد مـحکـم میتـونی ضـربـه بخـوری و بــآزم بـه راهـت ادامـه بـدی .. (;

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انسان هم میتواند دایره باشد هم خط راست انتخاب خودمان است که تا ابد دور خودمان بچرخیم یا تا بی نهایت ادامه بدهیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یا کنج قفس یا مرگ این بخت کبوترهاست دنیا پل باریکی بین بد و بدتر هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از "ذِهــــن" تا "دَهــَــن" فـقــطــ یـکــــ نـقـطـه فــاصـلـه اســت ...  تــا ذِهــنــَـت را بــاز نـکـردی دَهــنــَـت را بــاز نــکـن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت “ خطرناکتر از حرفهای نیشدار است کسی که سکوت میکند ، روزی ” سرنوشت “ حرفهایش را به شما خواهد گفت

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

برای دنیای خود چنان کار کن که گویا همیشه زندگی میکنی و برای اخرت خویش به گونه ای کار کن که گویا فردا خواهی مرد . امام حسن ( ع )