بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق روزای خوب و بد زندگی چیه؟ اینه که روزای بد رو همون موقع می فهمی روزای بدن ،اما روزای خوبو نمی فهمی. بعدا که گذشت خاطره شد می فهمی روزای خوب بوده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که از لبخندت میخندن بهترین آدمای زندگیتنن...اونا رو اذیتشون نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام به اندازه تمام نفس هایی که کشیده ام  به اندازه ی تمام آدم هایی که دیده ام به اندازه ی تمام اشک هایی که ریخته ام اما... ناامید نیستم خدایی دارم که داشتنش جبران تمام نداشته هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدايـا.... تـو آنـي.... بـه آنـي..... تـوانـي.... جـهـانـي.... چـپـانـي... بـه تـه اسـتـكـانـي....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک رابطه . . . به معنای تلفن صحبت کردن . . .قرار گذاشتن . . .بوسیدن و یا . . . . نیست . به معنای اینه که به طرفت آرامش بدی . . . آرامش . . . اینو بفهم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آدم ها مثل یخچال بودن دلشون خنک و بیرونشون گرم نه مثل الان ... که بیرونشون و رفتارشون سرد  تو دلشون کوره اتیش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه التماس داشتنت رامی کنم ‏‏↳‏ نه التماس رفتنت را ‏
‏ ‏
‏↳‏ پرنده هرکجابرود ‏‏↳‏ به آشیانش برخواهدگشت ‏
‏↳

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... زندگی ات مانند حرف "پسر بچه ایست، که گریه کنان به مادرش میگفت هم "میزنی" هم میگی "گریه نکن"!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خیال گران ترین عطرها..... ادم باید بوی معرفت بدهد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یا نوری بیفکن یا توری ... ماهی کوچکت از تاریکی این اقیانوس می ترسد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شه پرنده باشی ، امّا رها نباشی ... می شه دلت بگیره ، اسیر ِ غُصّه ها شی :/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی زنـــــــدگی مثـــه فوتـــبال میـــمونه  اگه تــو ذخیـــره هستی ناراحت وناامیـــد نباش بازی 90دقیقه داره بـــالاخره تو هـــم وارد بازی میشی تــــــــازه وقت اضافی هم هست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده ادمک روی برفا روزای خوبمو زنده کرده دلم گرمه هیچکی نمیشه سردمه سردمه خیلی سرده بازدوباره داره برف میباره باز چه ساکت چه کم حرف میباره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را دور بزن.... آنگاه که بر بلندترین قله ها ایستادی.... لبخندت را نثار تمام سنگریزه هایی کن که روزی پایت را خراشیدند....‍‍

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را مثل قانون… کسی رعایت نمی کند؛ چرا غمگینی دلم؟ تو را برای شکستن سرشته اند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهات مثل دونه های برفه و هر دونه برف که به زمین می رسه یک آرزو که بر آورده می شه پس مواظب باش آرزو هات زود آب نشه

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می دونی فرق روزای خوب و بد زندگی چیه؟ اینه که روزای بد رو همون موقع می فهمی روزای بدن ،اما روزای خوبو نمی فهمی. بعدا که گذشت خاطره شد می فهمی روزای خوب بوده!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اونایی که از لبخندت میخندن بهترین آدمای زندگیتنن...اونا رو اذیتشون نکن...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام به اندازه تمام نفس هایی که کشیده ام  به اندازه ی تمام آدم هایی که دیده ام به اندازه ی تمام اشک هایی که ریخته ام اما... ناامید نیستم خدایی دارم که داشتنش جبران تمام نداشته هاست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـدايـا.... تـو آنـي.... بـه آنـي..... تـوانـي.... جـهـانـي.... چـپـانـي... بـه تـه اسـتـكـانـي....!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک رابطه . . . به معنای تلفن صحبت کردن . . .قرار گذاشتن . . .بوسیدن و یا . . . . نیست . به معنای اینه که به طرفت آرامش بدی . . . آرامش . . . اینو بفهم . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

کاش آدم ها مثل یخچال بودن دلشون خنک و بیرونشون گرم نه مثل الان ... که بیرونشون و رفتارشون سرد  تو دلشون کوره اتیش

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

نه التماس داشتنت رامی کنم ‏‏↳‏ نه التماس رفتنت را ‏
‏ ‏
‏↳‏ پرنده هرکجابرود ‏‏↳‏ به آشیانش برخواهدگشت ‏
‏↳

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا... زندگی ات مانند حرف "پسر بچه ایست، که گریه کنان به مادرش میگفت هم "میزنی" هم میگی "گریه نکن"!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بی خیال گران ترین عطرها..... ادم باید بوی معرفت بدهد....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا یا نوری بیفکن یا توری ... ماهی کوچکت از تاریکی این اقیانوس می ترسد !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

می شه پرنده باشی ، امّا رها نباشی ... می شه دلت بگیره ، اسیر ِ غُصّه ها شی :/

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بازی زنـــــــدگی مثـــه فوتـــبال میـــمونه  اگه تــو ذخیـــره هستی ناراحت وناامیـــد نباش بازی 90دقیقه داره بـــالاخره تو هـــم وارد بازی میشی تــــــــازه وقت اضافی هم هست ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خنده ادمک روی برفا روزای خوبمو زنده کرده دلم گرمه هیچکی نمیشه سردمه سردمه خیلی سرده بازدوباره داره برف میباره باز چه ساکت چه کم حرف میباره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی را دور بزن.... آنگاه که بر بلندترین قله ها ایستادی.... لبخندت را نثار تمام سنگریزه هایی کن که روزی پایت را خراشیدند....‍‍

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

تو را مثل قانون… کسی رعایت نمی کند؛ چرا غمگینی دلم؟ تو را برای شکستن سرشته اند…!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرزوهات مثل دونه های برفه و هر دونه برف که به زمین می رسه یک آرزو که بر آورده می شه پس مواظب باش آرزو هات زود آب نشه