بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول جایزه نوبل مانند یک جلیقه ی نجات برای شناگری ست که به ساحل رسیده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انار با اون همه بهشتی بودنش بعد چند روز موندن رو زمین فاسد میشه وای به حال ما آدم ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"آزادی " واژه زیبایی است که حتی حاضر نیست حروفش به هم وابسته باشد ... تنها راه رسیدن به آزادی ، رهایی از وابسته بودن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و فقط کافیست خداوند متاع وجود کسی را خریدنی بیابد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧــﻨﺪﻩ ﺑﺰﺭﮔﺘــﺮﯾﻦ ﺍﺳﻠﺤـــــــﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ِ ﺯﻧﺪﮔﯿـــــــﺴﺖ ؛ ﺍﻣﯿـﺪﻭﺍﺭﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﻠﺢ ﺑــﺎﺷﯿﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﺟﻮﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻜﻦ ﻣﺎﻩ ﺗﻮﻯ ﺃﺳﻤﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ. ﺷﺐ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺎﻩ ﻗﺸﻨﻚ ﻣﻴﻮﻥ ﺍﺑﺮﻫﺎ ﻛﻢ ﻧﺸﻪ :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول جهان پهلوان تختی جهان پهلوان بودن یعنی چراغ امیدی تو دل یک بچه یتیمی روشن کنی که حتی تنها رفیق صمیمیتم ندونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﻬﺪﺍ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ " ﻧﺎﻣﻮﺱ " ﻋّﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ، " ﺷﮑﺎﺭ ﻧﺎﻣﻮﺱ "... ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به مادر پدر امروزی یچیزی بده تا بچه هاشون هم صبح شیر داشته باشن وهم شب خواب داشته باشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تنها "اجــــابتــــ" یک دعآ کافیست تا همه چیز عوض شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه هورمونی هست به اسم هورمون"که چی بشه" که گند میزنه به هورمون"اراده"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــدایـا مـا بـرای داشـتـن دسـت هــای تــو ریــسـمـان نـبـستـه ایـم دل بـسـتـه ایـم هـمـیـن کـه حـال دلـمـان خـوب بـاشد بـرایـمـان کـافـی اسـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به معبدی رسیدم که بر درش نوشته بود: اینجا بجای کفش , خود را در آورید…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرم آنکس که در این محنت‏گاه , خاطری را سبب تسکین است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

!! دیدی کوروش؟؟ دنیا حتی به توهم یک دستی زد،نامت را از کتابهایمان پاک کردند ، تنها نگرانیم غریبه بودنت در نسل های بعدیست !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را بسپار به کسی که ♥ به خاطرت دلشو نگه داره

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پول جایزه نوبل مانند یک جلیقه ی نجات برای شناگری ست که به ساحل رسیده است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

انار با اون همه بهشتی بودنش بعد چند روز موندن رو زمین فاسد میشه وای به حال ما آدم ها

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

"آزادی " واژه زیبایی است که حتی حاضر نیست حروفش به هم وابسته باشد ... تنها راه رسیدن به آزادی ، رهایی از وابسته بودن است

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و فقط کافیست خداوند متاع وجود کسی را خریدنی بیابد ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧــﻨﺪﻩ ﺑﺰﺭﮔﺘــﺮﯾﻦ ﺍﺳﻠﺤـــــــﻪ ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ِ ﺯﻧﺪﮔﯿـــــــﺴﺖ ؛ ﺍﻣﯿـﺪﻭﺍﺭﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﻠﺢ ﺑــﺎﺷﯿﺪ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺧﺪﺍﺟﻮﻥ ﻛﺎﺭﻯ ﺑﻜﻦ ﻣﺎﻩ ﺗﻮﻯ ﺃﺳﻤﻮﻥ ﺑﺎﺷﻪ. ﺷﺐ ﻛﻪ ﺷﺪ ﻣﺎﻩ ﻗﺸﻨﻚ ﻣﻴﻮﻥ ﺍﺑﺮﻫﺎ ﻛﻢ ﻧﺸﻪ :)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به قول جهان پهلوان تختی جهان پهلوان بودن یعنی چراغ امیدی تو دل یک بچه یتیمی روشن کنی که حتی تنها رفیق صمیمیتم ندونه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺷﻬﺪﺍ ﺭﻓﺘﻨﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻓﺎﻉ ﺍﺯ " ﻧﺎﻣﻮﺱ " ﻋّﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ، " ﺷﮑﺎﺭ ﻧﺎﻣﻮﺱ "... ﺗﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺯﻣﯿﻦ ﺗﺎ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا به مادر پدر امروزی یچیزی بده تا بچه هاشون هم صبح شیر داشته باشن وهم شب خواب داشته باشن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گاهی تنها "اجــــابتــــ" یک دعآ کافیست تا همه چیز عوض شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه هورمونی هست به اسم هورمون"که چی بشه" که گند میزنه به هورمون"اراده"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خـــــــدایـا مـا بـرای داشـتـن دسـت هــای تــو ریــسـمـان نـبـستـه ایـم دل بـسـتـه ایـم هـمـیـن کـه حـال دلـمـان خـوب بـاشد بـرایـمـان کـافـی اسـت . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

به معبدی رسیدم که بر درش نوشته بود: اینجا بجای کفش , خود را در آورید…!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خرم آنکس که در این محنت‏گاه , خاطری را سبب تسکین است.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

!! دیدی کوروش؟؟ دنیا حتی به توهم یک دستی زد،نامت را از کتابهایمان پاک کردند ، تنها نگرانیم غریبه بودنت در نسل های بعدیست !!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت را بسپار به کسی که ♥ به خاطرت دلشو نگه داره