بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام خسته تر آنی که بشود فکرش را کرد گاهی به خود انرژی میدهم سرشار میشوم اما به همان زودی خالی خالی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف یکی رو داره ... با بقیه هام آره ... ادعای پاکی هم داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکردم شکست عشقی بدترین درد هست اما وقتی غم را در چهره آشفته و نگران مادرم دیدم دلم نه کمرم شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادیوار اتاقتون مهربون باشید!! شاید.. گاهی لازم باشه یه شب تاصبح،، باهاش اختلاط کنید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین خوردن هم زیباست * * * * * * * اگه هدف بوسیدن پای مادر باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـی تـرسـم از آدمـایـی کـه.... امــروز.... قــدرشـنـاس مـحـبـتـم هـسـتـن.... فــردا.... طـلــبـکــار مـحـبـتــم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه در جهان آدم های خوبی بودیم فقط می خواستیم آن خوبی را در لحظات نامناسبی به هم عرضه کنیم و به همین دلیل بود که هرگز به هم نمی رسیدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی جالبه از صبح تا شب به هر چیزی نگاه میکنیم و اصلا عین خیالمونم نیست اما از این میترسیم که یه موجودی به نام جن وایسه بالا سرمون نگاهمون کنه خیلی جالبه نه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مســـــــواکم شـعورش می رســه کـه بایـد مــال ِ یـه نفـــــــر باشــه.. ولـی بـعضیــا نـه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی بازیگر ! گریه نکن ! ما همه‌مون مثلِ همیم ... صبحا که از خواب پا می‌شیم نقاب به صورت می‌زنیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــالا بمـــاند که بیشتر عشقها از نگاه کردن بوجود میاد ولی اگه چشمها زیر نویس داشت چیزی به نام عشق بوجود نمی آمد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حکیمی پرسیدند: چرا از کسی که اذیتت میکند انتقام نمیگیری؟ با خنده جواب داد: آیا حکیمانه است سگی را که گازت گرفته گاز بگیری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوپان دروغگو ازنام ننگت سرافکندش مباش ! اين روزها خيلى ازما باديدن آدمها فريادميزنيم  گرگ گرگ گرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جواني را ديدم كه گريه ميكرد و مي گفت  خدايا چه جوري زندگي كنم تو دنيايي كه  تو منو يه جور ميخواي و دلم يه جور ديگه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مشکلایی هست که فقط باید نشست و نگاه کرد و به دست زمان سپرد و تو فقط میتونی غصه شو بخوری ...)))....((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دﻭﺭﻩ ﺍﯼ ﺷﺪﻩ ﮐـﻪ ﺑـﺎﯾـﺪ ﺑــﮕـﯿـﻢ : ﻣـﻌـﺬﺭﺕ ﻣـــﯿــﺨــﻮﺍﻡ ﮐــﻪ ﺗــﻮ ﻏــــﻠــﻂ ﮐــﺮﺩﯼ !!! |:

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خسته ام خسته تر آنی که بشود فکرش را کرد گاهی به خود انرژی میدهم سرشار میشوم اما به همان زودی خالی خالی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

طرف یکی رو داره ... با بقیه هام آره ... ادعای پاکی هم داره

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فکر میکردم شکست عشقی بدترین درد هست اما وقتی غم را در چهره آشفته و نگران مادرم دیدم دلم نه کمرم شکست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بادیوار اتاقتون مهربون باشید!! شاید.. گاهی لازم باشه یه شب تاصبح،، باهاش اختلاط کنید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زمین خوردن هم زیباست * * * * * * * اگه هدف بوسیدن پای مادر باشه

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـی تـرسـم از آدمـایـی کـه.... امــروز.... قــدرشـنـاس مـحـبـتـم هـسـتـن.... فــردا.... طـلــبـکــار مـحـبـتــم!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه در جهان آدم های خوبی بودیم فقط می خواستیم آن خوبی را در لحظات نامناسبی به هم عرضه کنیم و به همین دلیل بود که هرگز به هم نمی رسیدیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیلی جالبه از صبح تا شب به هر چیزی نگاه میکنیم و اصلا عین خیالمونم نیست اما از این میترسیم که یه موجودی به نام جن وایسه بالا سرمون نگاهمون کنه خیلی جالبه نه؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مســـــــواکم شـعورش می رســه کـه بایـد مــال ِ یـه نفـــــــر باشــه.. ولـی بـعضیــا نـه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هی بازیگر ! گریه نکن ! ما همه‌مون مثلِ همیم ... صبحا که از خواب پا می‌شیم نقاب به صورت می‌زنیم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـــالا بمـــاند که بیشتر عشقها از نگاه کردن بوجود میاد ولی اگه چشمها زیر نویس داشت چیزی به نام عشق بوجود نمی آمد.....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

از حکیمی پرسیدند: چرا از کسی که اذیتت میکند انتقام نمیگیری؟ با خنده جواب داد: آیا حکیمانه است سگی را که گازت گرفته گاز بگیری؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چوپان دروغگو ازنام ننگت سرافکندش مباش ! اين روزها خيلى ازما باديدن آدمها فريادميزنيم  گرگ گرگ گرگ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

جواني را ديدم كه گريه ميكرد و مي گفت  خدايا چه جوري زندگي كنم تو دنيايي كه  تو منو يه جور ميخواي و دلم يه جور ديگه !!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه مشکلایی هست که فقط باید نشست و نگاه کرد و به دست زمان سپرد و تو فقط میتونی غصه شو بخوری ...)))....((

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دﻭﺭﻩ ﺍﯼ ﺷﺪﻩ ﮐـﻪ ﺑـﺎﯾـﺪ ﺑــﮕـﯿـﻢ : ﻣـﻌـﺬﺭﺕ ﻣـــﯿــﺨــﻮﺍﻡ ﮐــﻪ ﺗــﻮ ﻏــــﻠــﻂ ﮐــﺮﺩﯼ !!! |: