بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه یکسان نیستند... برف برای کودکی فقیر نه زیباست... ونه رومانتیک....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها رااز روی عکس هایشان نشناسید… آدمها ازبی حوصلگی هایشان… ازخستگی هایشان… ازدلتنگیاشون… ازغصه هاشون… عکس نمی گیرند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر و پسر عزیز هیچ کس با سیگار کشیدن و با سگ بیرون رفتن، با کلاس نشده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. خــــــدایــا..:  .................... مگـــــر تمــــــوم تنهـــاییــام از تــــو پُـــر نیســتــــ.؟؟ .. پــس در شلـــوغــی هـــایم نــیز مـــــــرا تنهــــــــــا نـــــذار..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی معلم انشاء.. چون وقتی پینه های دستامو دید.. نپرسید تعطیلات کجا رفتین؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بتوان تنها نفس کشید.. ولی این نفس کشیدن مفهوم زندگی کردن نیست. خدا را باید در لحظه هایمان جستجو کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا چه بی حساب و کتاب می بخشی و ما چه حسابگرانه تسبیح و ذکر هایمان را میشماریم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایید گذشته هارافراموش کنیم!خیال رابه آینده بسپاریم .اگه آینده نداریم...خودرابرای امروز بسازیم! بیایید فقط امروز برای هم زندگی کنیم!امروزتان مبارک!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـچــه سـرنوشت زندگـــی مــا را تعـــیین می کـــند تصـــمیم ماســت ، نه شـــرایـط . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با خدا گل یا پوچ بازی می کنی .. نترس! تو برنده ای .. آخه خدا همیشه دو تا دستش برای تو پُره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺯﻥ ﺯﻧﺪﮔﻴﺴﺖ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭﻗﺘﻲ ﻣﺮﺩﻱ ﺗﻤﺎﻡِ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﻴﺶ ﺭﺍﺧﺮﺝِ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻴﺶ ﻛﻨﺪ ﻭ ﭼﻪ ﺯﻳﺒﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭﻗﺘﻲ ﺯﻧﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﻴﺶ ﺭﺍ ﺧﺮﺝ ﻏﺮﻭﺭِ ﺍﻣﻨﻴﺘﺶ ﻛﻨﺪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن کسی که بهت علاقه نداره مثل این میماند که توی فرودگاه منتظر کشتی باشی!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش لحظه ای برگذشته برمی گشتیم  نه برای دوباره دیدن انسانها ..... بلکه برای حساب هایی که  بی حساب و کتاب روی آنها باز کردیم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه حضورغیاب مدرسه تنگ شده... انگار واسه یکی مهم بود که ماباشیم یانباشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آدمها تنها موجوداتی هستیم که ادعا می کنیم خدایی وجود داره و تنها موجوداتی هستیم که جوری رفتار می کنیم که انگار هیچ خدایی وجود نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا میترسم اگر به خاطر این زندگی شکرت کنم... فکر کنی بهت تیکه میندازم...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه یکسان نیستند... برف برای کودکی فقیر نه زیباست... ونه رومانتیک....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمها رااز روی عکس هایشان نشناسید… آدمها ازبی حوصلگی هایشان… ازخستگی هایشان… ازدلتنگیاشون… ازغصه هاشون… عکس نمی گیرند!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دختر و پسر عزیز هیچ کس با سیگار کشیدن و با سگ بیرون رفتن، با کلاس نشده!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

.. خــــــدایــا..:  .................... مگـــــر تمــــــوم تنهـــاییــام از تــــو پُـــر نیســتــــ.؟؟ .. پــس در شلـــوغــی هـــایم نــیز مـــــــرا تنهــــــــــا نـــــذار..!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سلامتی معلم انشاء.. چون وقتی پینه های دستامو دید.. نپرسید تعطیلات کجا رفتین؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید بتوان تنها نفس کشید.. ولی این نفس کشیدن مفهوم زندگی کردن نیست. خدا را باید در لحظه هایمان جستجو کنیم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا چه بی حساب و کتاب می بخشی و ما چه حسابگرانه تسبیح و ذکر هایمان را میشماریم ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بیایید گذشته هارافراموش کنیم!خیال رابه آینده بسپاریم .اگه آینده نداریم...خودرابرای امروز بسازیم! بیایید فقط امروز برای هم زندگی کنیم!امروزتان مبارک!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنـچــه سـرنوشت زندگـــی مــا را تعـــیین می کـــند تصـــمیم ماســت ، نه شـــرایـط . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

وقتی با خدا گل یا پوچ بازی می کنی .. نترس! تو برنده ای .. آخه خدا همیشه دو تا دستش برای تو پُره ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﺯﻥ ﺯﻧﺪﮔﻴﺴﺖ ﻭ ﻣﺮﺩ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﻭ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭﻗﺘﻲ ﻣﺮﺩﻱ ﺗﻤﺎﻡِ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﻴﺶ ﺭﺍﺧﺮﺝِ ﺍﻣﻨﻴﺖ ﺯﻧﺪﮔﻴﺶ ﻛﻨﺪ ﻭ ﭼﻪ ﺯﻳﺒﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭﻗﺘﻲ ﺯﻧﻲ ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﻴﺶ ﺭﺍ ﺧﺮﺝ ﻏﺮﻭﺭِ ﺍﻣﻨﻴﺘﺶ ﻛﻨﺪ !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دوست داشتن کسی که بهت علاقه نداره مثل این میماند که توی فرودگاه منتظر کشتی باشی!!!!!!!!!!!!!!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ای کاش لحظه ای برگذشته برمی گشتیم  نه برای دوباره دیدن انسانها ..... بلکه برای حساب هایی که  بی حساب و کتاب روی آنها باز کردیم ....

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلم واسه حضورغیاب مدرسه تنگ شده... انگار واسه یکی مهم بود که ماباشیم یانباشیم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ما آدمها تنها موجوداتی هستیم که ادعا می کنیم خدایی وجود داره و تنها موجوداتی هستیم که جوری رفتار می کنیم که انگار هیچ خدایی وجود نداره...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا میترسم اگر به خاطر این زندگی شکرت کنم... فکر کنی بهت تیکه میندازم...