بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ترانه میتواند لحظه ای را تغییر دهد یک ایده میتواند دنیایی را عوض کند یک قدم میتواند سفری را آغاز کند اما یک "دعا‏"‏ میتواند‏ حتی ناممکن را دگرگون کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوش آب گرم.... یه لباس راحت... یه چایی تازه دم... یه موسیقی ملایم... بدرک که بعضی مشکلات حل نمی شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چه کار کردی با من؟ تو اینو بهم بگو تو نامردی ؟ یا من؟  اینم بدون, این تویی که تهش باختی من ادامه میدم هنوز منو نشناختی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا می کنم که  خدا به بدخواهامونم بیشتر بده  بلکه دست از سر ما بردارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـجـابــ تـحمیـلـی نیـست حـجـابــ عـشـق و عــلــــآقـــه شـــخصــیــه حــــجـــابــــی کـــه امـــروز بـــــه اجبـــار پـــدر حفــظ بـــشـــه فــــردا بــــه اجبــــار دوســـتت کــشـــف میـــشــه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﻭ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﮑﻦ  ۱- ﻗﯿﺎﻓﻪ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ۲- ﻣﻠﯿﺖ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ۳- ﺍﺳﻢ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ  ﭼﻮﻥ ﻫﯿﭻ ﮐﺪﻭﻡ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش هر انسان ؛ نـه به جنس .. نـه به قـــَــد .. بلکه به اندازه ی همـت و مهربانی ِ اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر دوستان رفته چه افسوس می خوری ما هم مـــگر جواز اقامت گــــــــرفته ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قابل توجه بعضی ها ! اونایی که حرف زدن بلد نیستن حرف نزدن که بلدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناه ما به دیگران لطمه می زند ... باور نداری ، هم نشین آدم سیگاری را ببین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مشکلات از وقتی شروع میشوند که بخواهی احساست را به کلمه ترجمه کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امده بود تا پناهم شود اما امروز از دست نبودن های گاه و بی گاهش به هر چیزی پناه میبرم جز او...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ‌کس متوجه نمی‌شود که برخی از افراد چه عذابی را تحمل می کنند ، تا آرام و خون‌سرد به‌نظر بیایند ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که چی هستی . مهم اینه که به چیزی که هستی افتخار کنی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمانی در مصر زندگی میکنند که معتقدند پس از مرگ تنها دو سوال از آنها پرسیده میشود،آیا شادی را یافتی؟آیا شادی آفریدی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی پسری که گفت :من تو زندگیم فقط دنبال یه دختر میدوم اونم دخترخودمه وقتی تازه داره راه رفتن یادمیگیره...

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یک ترانه میتواند لحظه ای را تغییر دهد یک ایده میتواند دنیایی را عوض کند یک قدم میتواند سفری را آغاز کند اما یک "دعا‏"‏ میتواند‏ حتی ناممکن را دگرگون کند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یه دوش آب گرم.... یه لباس راحت... یه چایی تازه دم... یه موسیقی ملایم... بدرک که بعضی مشکلات حل نمی شود...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی چه کار کردی با من؟ تو اینو بهم بگو تو نامردی ؟ یا من؟  اینم بدون, این تویی که تهش باختی من ادامه میدم هنوز منو نشناختی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دعا می کنم که  خدا به بدخواهامونم بیشتر بده  بلکه دست از سر ما بردارن

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حـجـابــ تـحمیـلـی نیـست حـجـابــ عـشـق و عــلــــآقـــه شـــخصــیــه حــــجـــابــــی کـــه امـــروز بـــــه اجبـــار پـــدر حفــظ بـــشـــه فــــردا بــــه اجبــــار دوســـتت کــشـــف میـــشــه!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺳﻪ ﭼﯿﺰ ﺭﻭ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﮑﻦ  ۱- ﻗﯿﺎﻓﻪ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ۲- ﻣﻠﯿﺖ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ ۳- ﺍﺳﻢ ﯾﮏ ﺍﻧﺴﺎﻥ  ﭼﻮﻥ ﻫﯿﭻ ﮐﺪﻭﻡ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﺷﻮﻥ ﻧﺒﻮﺩﻩ

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ارزش هر انسان ؛ نـه به جنس .. نـه به قـــَــد .. بلکه به اندازه ی همـت و مهربانی ِ اوست

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بر دوستان رفته چه افسوس می خوری ما هم مـــگر جواز اقامت گــــــــرفته ایم

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

قابل توجه بعضی ها ! اونایی که حرف زدن بلد نیستن حرف نزدن که بلدن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گناه ما به دیگران لطمه می زند ... باور نداری ، هم نشین آدم سیگاری را ببین.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

همه مشکلات از وقتی شروع میشوند که بخواهی احساست را به کلمه ترجمه کنی...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

امده بود تا پناهم شود اما امروز از دست نبودن های گاه و بی گاهش به هر چیزی پناه میبرم جز او...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ‌کس متوجه نمی‌شود که برخی از افراد چه عذابی را تحمل می کنند ، تا آرام و خون‌سرد به‌نظر بیایند ... !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مهم نیست که چی هستی . مهم اینه که به چیزی که هستی افتخار کنی 

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مردمانی در مصر زندگی میکنند که معتقدند پس از مرگ تنها دو سوال از آنها پرسیده میشود،آیا شادی را یافتی؟آیا شادی آفریدی؟

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بسلامتی پسری که گفت :من تو زندگیم فقط دنبال یه دختر میدوم اونم دخترخودمه وقتی تازه داره راه رفتن یادمیگیره...