بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا اینفدری شخصیت ندارن که اگه پرسیدن  کجاهایی ؟ . . . بگی زیر سایتون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت پاک باشد، کافی است!!! آن کسی که تو را خلق کرده است اگر فقط دل پاک کافی بود، فقط می گفت : »آمنـــوا« اما گفته است : »آمَنُـــوا وَ عَمِلُوالصَّالِحـــات« !!!یعنی هم دلت پاک باشد،هم کارت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندانستیم کیستیم و چیستیم،تا به خود آمدیم دیدیم نیستیم،در جستجوی عشق آسمان و زمین را شکافتیم،عشق در قلب ما بود و ما عشق را نمی یافتیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرخ و فلک می‌خواستیم ، فَلَک نصیبمون شد ساده‌ی ساده بودیم ، کلَک نصیبمون شد دنبالِ یه حقیقت تو آینه‌ها می‌گشتیم اما تو قابِ گریه ، تَرَک نصیبمون شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن هميشـه به تصـميم اول احـترام مي گذارم . تصـميم اولي كه به ذهن ت مي زند با همـه ي جــان گرفتـه مي شـود . تصـميم دوم با عقـــل و  تصـميم سوم با تـرس ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک عکاس است... لطفا! لبخند بزنید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمـق فاجـعه رادلقکی فهمیــد که به زور جلوی گریـه اش را گرفـــت تا گریم خنده اش پاک نشــــــــــود..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه بــعــضــیــا بــایــد گــفــت : ایــن هــمــه نــامــردی رو کــجــا ، جــا دادی ؟! زیــرِ ســبــیــلــات ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــمـیـشـه دوســــت داشــــتـن مـقـــیـاس مـطـمــئـنـــی نـیـســــت  گـــاهـی کــــودک .. پـفـک . را بـــه پــــدر تــرجـیـح مـیـدهــــد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـــالـوگ مــانـدگــار از فـیـلـم کـیـفـر اثــر حـسـن فـتـحـی: اگــه یــه روزاز کـنـار یــه گـنـجـشـکی رد شـدی و اون نـپـریـد فـک نـکـن نـتـرسیـده بــدون اونــم آدم حـسابـت نـکـرده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن محتـاج درک شــدن نـیستــم فقـط دردم مـی آیـد خــر فـرض شـوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی را آدمیت لازم است ...؛ عود را گر بو نباشد، هیزم است ... ایشالا اون دنیا بهمون نگن خاصیت انسان نداره ، هیزم جهنمش کنید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت و صبوري مــــــــرا به حســــابِ ضعف و بي کسي ام نگذاريد ! دلـــــــم به چيـــزهايي پاي بند است ... که شما وفـــايتان قـــــد نــــميدهد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط به این امید زنده م که حتی اگه تو آتیش بسوزم باس ببوسم روی ماه خدا رو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام شهید: آخرین حرف همین است زمینی نشوید‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن مرد خونه هر وقت که میاد خونه باید دستش پر باشه. آخه بی انصاف پسر بچه ۲ساله که تازه یتیم شده چی کار باید کنه ؟؟

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بعضیا اینفدری شخصیت ندارن که اگه پرسیدن  کجاهایی ؟ . . . بگی زیر سایتون !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دلت پاک باشد، کافی است!!! آن کسی که تو را خلق کرده است اگر فقط دل پاک کافی بود، فقط می گفت : »آمنـــوا« اما گفته است : »آمَنُـــوا وَ عَمِلُوالصَّالِحـــات« !!!یعنی هم دلت پاک باشد،هم کارت!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ندانستیم کیستیم و چیستیم،تا به خود آمدیم دیدیم نیستیم،در جستجوی عشق آسمان و زمین را شکافتیم،عشق در قلب ما بود و ما عشق را نمی یافتیم.

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

چرخ و فلک می‌خواستیم ، فَلَک نصیبمون شد ساده‌ی ساده بودیم ، کلَک نصیبمون شد دنبالِ یه حقیقت تو آینه‌ها می‌گشتیم اما تو قابِ گریه ، تَرَک نصیبمون شد

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـن هميشـه به تصـميم اول احـترام مي گذارم . تصـميم اولي كه به ذهن ت مي زند با همـه ي جــان گرفتـه مي شـود . تصـميم دوم با عقـــل و  تصـميم سوم با تـرس ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

زندگی یک عکاس است... لطفا! لبخند بزنید...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

عمـق فاجـعه رادلقکی فهمیــد که به زور جلوی گریـه اش را گرفـــت تا گریم خنده اش پاک نشــــــــــود..............

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بــه بــعــضــیــا بــایــد گــفــت : ایــن هــمــه نــامــردی رو کــجــا ، جــا دادی ؟! زیــرِ ســبــیــلــات ؟!!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هــمـیـشـه دوســــت داشــــتـن مـقـــیـاس مـطـمــئـنـــی نـیـســــت  گـــاهـی کــــودک .. پـفـک . را بـــه پــــدر تــرجـیـح مـیـدهــــد ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

دیـــالـوگ مــانـدگــار از فـیـلـم کـیـفـر اثــر حـسـن فـتـحـی: اگــه یــه روزاز کـنـار یــه گـنـجـشـکی رد شـدی و اون نـپـریـد فـک نـکـن نـتـرسیـده بــدون اونــم آدم حـسابـت نـکـرده . . .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـــن محتـاج درک شــدن نـیستــم فقـط دردم مـی آیـد خــر فـرض شـوم...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آدمی را آدمیت لازم است ...؛ عود را گر بو نباشد، هیزم است ... ایشالا اون دنیا بهمون نگن خاصیت انسان نداره ، هیزم جهنمش کنید ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سکوت و صبوري مــــــــرا به حســــابِ ضعف و بي کسي ام نگذاريد ! دلـــــــم به چيـــزهايي پاي بند است ... که شما وفـــايتان قـــــد نــــميدهد..!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

فقط به این امید زنده م که حتی اگه تو آتیش بسوزم باس ببوسم روی ماه خدا رو ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پیام شهید: آخرین حرف همین است زمینی نشوید‎!‎

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

میگن مرد خونه هر وقت که میاد خونه باید دستش پر باشه. آخه بی انصاف پسر بچه ۲ساله که تازه یتیم شده چی کار باید کنه ؟؟