بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر مدارا کردم که دیگر عادتم شده وقتی خیلی نرم شدی همه تو را خم می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه که به پرودگارت مدیونی تنها دوست داشتن دیگران است . (لاکوردر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بدترین روزای زندگیم، روزی بود که توی انبار عروسکای کلاه قرمزی رفتم و تمام عروسک ها رو بی جون دیدم  شهاب حسینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــنـجــا یـــک نــــفــر مَــبــهــوت نــبـودنــــت لـحــظــه هــــا را گــیــــج مــیــزنــــد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون شده‌ام؛ از بهر خدا زآن زلف خوشت،یک سلسله کن  (غزلیات شمس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گذرگاه زمان...خیمه ی شب،بازی دهر با همه تلخی و شیرینی خود میگذرد...عشق ها میمیرند...رنگ ها رنگ دگر میگیرند...و فقط خاطره هاست که چه تلخ و چه شیرین دست ناخورده بجا میماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی گره روسریش رو باز میکنه میره جلو دوربین واسه Liiiiiiiiiiike یکی بند پوتینش رو سفت میکنه میره رو مین واسه خااااااک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشکها از من آشیانه می سازند. کلاغها به من می خندند. این روزها مترسکی شده ام که ترساندن بلد نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را در ذهن خود ببينيد... همان را بدست مي آوريد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻧﻤﺎﺯ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﻢ ﻭ ﻋﻘﺪﻩ ﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﺮ ﻧﺦ ﺣﺴﺮﺗﻬﺎ ﻣﻲ ﭼﻴﻨﻢ ﺑﺮ ﺗﮏ ﺗﮑﺸﺎﻥ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺍﻱ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻧﻢ ﺁﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ِ ﺩﻝ ِ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﻢ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوشحالی کنونی ام را دنیا به من نداده که حالا بخواهد آن را از من بگیرد "شرلی کیسر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــیــلــی بــــده احــســاس کـــنـــی ... مـــــثــــــــل دارویـــــــی ... فــقـــط وقــــت نــیــاز ازت اســتـفاده کنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامشــی می خواهم خلوتــی می خواهم تــو باشی و من هم در کنار تو تو سکوت کنــی و مــن گوش کنم به سکوتت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح اتفاق قشنگی است.بیخودی نیست که گنجشکها شلوغش میکنند..پس صدا بزن خدارا که امروز روز توست .. .. به شرط لبخندت ٬بخند تو در آغوش خدایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر را به زمین چه مینهی بهر نماز؟ ان را بر زمین بنه ک در سر داری! . . . بیشانی ار ز داغ گناهی سیه شود بهتر ز داغ مهر از سر ریا نام خدا نبردن از ان به ک زیر لب بهر فریب خلق بگویی خدا خدا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا تمام کسانی را که در غیابم بدی هایم را گفتند ببخش من هم آنها را بخشیده ام چون میدانم تو بخشنده ای و می خواهم ذره ای به تو نزدیکتر شوم

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنقدر مدارا کردم که دیگر عادتم شده وقتی خیلی نرم شدی همه تو را خم می کنند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه که به پرودگارت مدیونی تنها دوست داشتن دیگران است . (لاکوردر)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی از بدترین روزای زندگیم، روزی بود که توی انبار عروسکای کلاه قرمزی رفتم و تمام عروسک ها رو بی جون دیدم  شهاب حسینی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ایــنـجــا یـــک نــــفــر مَــبــهــوت نــبـودنــــت لـحــظــه هــــا را گــیــــج مــیــزنــــد..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مجنون شده‌ام؛ از بهر خدا زآن زلف خوشت،یک سلسله کن  (غزلیات شمس)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

در گذرگاه زمان...خیمه ی شب،بازی دهر با همه تلخی و شیرینی خود میگذرد...عشق ها میمیرند...رنگ ها رنگ دگر میگیرند...و فقط خاطره هاست که چه تلخ و چه شیرین دست ناخورده بجا میماند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

یکی گره روسریش رو باز میکنه میره جلو دوربین واسه Liiiiiiiiiiike یکی بند پوتینش رو سفت میکنه میره رو مین واسه خااااااک

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

گنجشکها از من آشیانه می سازند. کلاغها به من می خندند. این روزها مترسکی شده ام که ترساندن بلد نیست...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آنچه را در ذهن خود ببينيد... همان را بدست مي آوريد...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻧﻤﺎﺯ ﻋﺸﻖ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﻢ ﻭ ﻋﻘﺪﻩ ﻫﺎﻳﻢ ﺭﺍ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺴﺒﻴﺢ ﺑﺮ ﻧﺦ ﺣﺴﺮﺗﻬﺎ ﻣﻲ ﭼﻴﻨﻢ ﺑﺮ ﺗﮏ ﺗﮑﺸﺎﻥ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﺍﻱ ﻣﻲ ﺧﻮﺍﻧﻢ ﺁﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ِ ﺩﻝ ِ ﻣﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺨﺸﯿﺪﻩ ﺷﺪﻧﺪ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﯾﻢ ..

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

حس خوشحالی کنونی ام را دنیا به من نداده که حالا بخواهد آن را از من بگیرد "شرلی کیسر"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خــیــلــی بــــده احــســاس کـــنـــی ... مـــــثــــــــل دارویـــــــی ... فــقـــط وقــــت نــیــاز ازت اســتـفاده کنند ...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آرامشــی می خواهم خلوتــی می خواهم تــو باشی و من هم در کنار تو تو سکوت کنــی و مــن گوش کنم به سکوتت !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

صبح اتفاق قشنگی است.بیخودی نیست که گنجشکها شلوغش میکنند..پس صدا بزن خدارا که امروز روز توست .. .. به شرط لبخندت ٬بخند تو در آغوش خدایی

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

سر را به زمین چه مینهی بهر نماز؟ ان را بر زمین بنه ک در سر داری! . . . بیشانی ار ز داغ گناهی سیه شود بهتر ز داغ مهر از سر ریا نام خدا نبردن از ان به ک زیر لب بهر فریب خلق بگویی خدا خدا!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خداوندا تمام کسانی را که در غیابم بدی هایم را گفتند ببخش من هم آنها را بخشیده ام چون میدانم تو بخشنده ای و می خواهم ذره ای به تو نزدیکتر شوم