بانک اس ام اس و پیامک

برای سهولت در ارسال پیام کوتاه و ارسال اس ام اس گروهی با محتوای مشخص، شما می توانید از الگوهایی که برای مناسبت ها و رویدادهای مختلف تدوین شده است استفاده کنید. این الگوها در دسته بندی های متفاوت، این امکان را فراهم می آورند که با سرعت بالاتر، پیام خود را به مخاطب ارسال کنید. باید در نظر داشته باشید که این مجموعه، روزانه توسط نیک اس ام اس به روز رسانی می شود.

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـعلم مــوضوع انـشا داد : وقـتي بـزرگ شـديد مـي خواهيد چـه کاره شـويد؟ و کـودکه سـرطاني نــوشت : مـن بــزرگ نــخـواهـم شـد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل از آنجا شروع شد که قبل از انجام هرکاری به جای آنکه بگوییم  خدا چی میگه؟ گفتیم مردم چی میگن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي از خواسته هاتون از خدا هميشه اين باشه كه اي كاش سايه ي فقر و نداري تو زندگي هيچ بني بشري نباشه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینایی که به یکی دس میدن ، به یکی پا میدن ، به یکی دل اینارو اذیت نکنین ، اینا کارت اهدا عضو دارن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنگر به چرخ زمانه که کمرشکن است... منگر به مد لباس که اخرش کفن است... هنوز روی خاکیم و یادمان نمی کنند... وای به حال روزی که خاکمان کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آی شـمـاهـا کـه رسـیـده ایـد بـه جـایـی کـه دیـگـر هـیـچ چـیـز بـرایـتـان فـرقـی نـدارد . . خـوب جـایـی رسـیـده ایـد . . (!)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا منِ ساده را ببین می خواستم با زبان گناهم را بپوشانم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد از دست رفته مثل کاغذ مچاله شدس... هیچ وقت مثل روز اولش نمیشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید خدا یه کیف پول پر از گناه سر راهت قرار بده اگه از اون استفاده کردی یه عمر عذاب وجدان ولت نمیکنه ولی اگه اونو صحیح وسالم به خدا پسش دادی یه مژدگونی چند برابر اونو خدا بهت میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیــلــى از "" آدمـــــهــا "" تـــــابــلـــو هــســتــن امـــا " ارزش هــــنــــرى " نــــدارنــــ . . .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رازهایت را به دو کس بگو: "خودت" و "خدایت" در تنگنا به دو چیز تکیه کن: "صبر" و "نماز" در دنیا مراقب دو چیز باش: "پدر" و "مادر" از دو چیز نترس که به دست خداست: "روزی" و "مرگ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و اگر نبود مرگی که خدا بر انان مقدر فرموده؛؛؛ روح آنان چشم بر هم زدنی در بدنها قرار نمی گرفت؛؛؛ (خطبه ۱۹۳ نهج البلاغه )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شابـلـون نمی خـواهـد؛؛؛ کِـشـیـدن درد هـای ِ یـکــــــ زن؛؛؛ کـافـیـست سَرِ سَـطــر؛؛؛ بـنـویـسـی : زَنـانـگــی ؛؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت برا کارایی که از ته دل انجام دادین ، خودتون رو سرزنش نکنین ، حتما ارزشش رو داشته !!!!!!!!!!!!، به جان خودتان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است ديگر . . . . . . . . گاهي وقتي سر سفره مي بيند غذا كم است هوس نون و پنير مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر است ديگر . . . . . . . .  گاهي ارزانترين لباس يك مغازه را براي خود مي پسندد .

گروه پیامک فوکاهی / اس ام اس زیبا

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مـعلم مــوضوع انـشا داد : وقـتي بـزرگ شـديد مـي خواهيد چـه کاره شـويد؟ و کـودکه سـرطاني نــوشت : مـن بــزرگ نــخـواهـم شـد...!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مشکل از آنجا شروع شد که قبل از انجام هرکاری به جای آنکه بگوییم  خدا چی میگه؟ گفتیم مردم چی میگن!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

يكي از خواسته هاتون از خدا هميشه اين باشه كه اي كاش سايه ي فقر و نداري تو زندگي هيچ بني بشري نباشه .

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اینایی که به یکی دس میدن ، به یکی پا میدن ، به یکی دل اینارو اذیت نکنین ، اینا کارت اهدا عضو دارن !

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

بنگر به چرخ زمانه که کمرشکن است... منگر به مد لباس که اخرش کفن است... هنوز روی خاکیم و یادمان نمی کنند... وای به حال روزی که خاکمان کنند...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

آی شـمـاهـا کـه رسـیـده ایـد بـه جـایـی کـه دیـگـر هـیـچ چـیـز بـرایـتـان فـرقـی نـدارد . . خـوب جـایـی رسـیـده ایـد . . (!)

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خدایا منِ ساده را ببین می خواستم با زبان گناهم را بپوشانم!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

اعتماد از دست رفته مثل کاغذ مچاله شدس... هیچ وقت مثل روز اولش نمیشه...

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شاید خدا یه کیف پول پر از گناه سر راهت قرار بده اگه از اون استفاده کردی یه عمر عذاب وجدان ولت نمیکنه ولی اگه اونو صحیح وسالم به خدا پسش دادی یه مژدگونی چند برابر اونو خدا بهت میده

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

خیــلــى از "" آدمـــــهــا "" تـــــابــلـــو هــســتــن امـــا " ارزش هــــنــــرى " نــــدارنــــ . . .!!

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

رازهایت را به دو کس بگو: "خودت" و "خدایت" در تنگنا به دو چیز تکیه کن: "صبر" و "نماز" در دنیا مراقب دو چیز باش: "پدر" و "مادر" از دو چیز نترس که به دست خداست: "روزی" و "مرگ"

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

و اگر نبود مرگی که خدا بر انان مقدر فرموده؛؛؛ روح آنان چشم بر هم زدنی در بدنها قرار نمی گرفت؛؛؛ (خطبه ۱۹۳ نهج البلاغه )

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

شابـلـون نمی خـواهـد؛؛؛ کِـشـیـدن درد هـای ِ یـکــــــ زن؛؛؛ کـافـیـست سَرِ سَـطــر؛؛؛ بـنـویـسـی : زَنـانـگــی ؛؛؛

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

هیچ وقت برا کارایی که از ته دل انجام دادین ، خودتون رو سرزنش نکنین ، حتما ارزشش رو داشته !!!!!!!!!!!!، به جان خودتان

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

مادر است ديگر . . . . . . . . گاهي وقتي سر سفره مي بيند غذا كم است هوس نون و پنير مي كند

تعداد پیامک

:

نوع اس ام اس

:

ارسال پیامک

:

پدر است ديگر . . . . . . . .  گاهي ارزانترين لباس يك مغازه را براي خود مي پسندد .